CAD Operator (Mechanical System) | Họa Viên Thiết Kế Cơ

CAD Operator (Mechanical System) | Họa Viên Thiết Kế Cơ

Thương lượng 569 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Project bonus + Bonus: 13th month salary in the end of year
Social insurance according to Labor Law and accident insurance during working time.
Yearly health care checking and company trip.

Mô Tả Công Việc

***Job Description
Generate shop drawings according to site team's requirement.
Carry out 2D & 3D modeling work.
Interact and manage with design consultant, contractor and supervision consultant.
Control drawing output quality and drawing tracking log.
Follow instruction of the Manager to do other tasks.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Job Requirement
At least 2 years in using Auto-cad, REVIT is preferred
University degree in mechanical engineering (HVAC/Plumbing/Firefighting engineer)
Estimation experience is an advantage
Strong organizational and time-management abilities
Knowledge of laws relating to Investment in Construction (Law on Fire Protection, Law on Environmental Protection, Power connection Standard)
Required language(s): Fluent in both oral & written English, Japanese is an advantage (N3)
Having good communication and motivation in work.
Working in office, infrequent site visits.

***Benefits:
Attractive salary.
Social insurance according to Labor Law and accident insurance during working time.
Bonus: 13th month salary in the end of year
Project bonus
Yearly health care checking.
WORKING TIME AND LOCATION:
• Monday - Friday: 8:00AM - 5:00PM.
• Saturday: 8:00AM - 12:00AM.
• Office: 115 Pham Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh Dist, HCMC.

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 1, tòa nhà HATA, số 115 đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hãy gia nhập với chúng tôi để kiến tạo sự nghiệp của bạn ngay hôm nay!!!

https://sumisetsuvn.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 1, tòa nhà HATA, số 115 đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
25-99 nhân viên
HR Dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)