Cán Bộ Kỹ Thuật

Thương lượng 954 lượt xem - Hết hạn trong 15 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE) trực thuộc Bộ Công Thương
Do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và Ngân hàng Thê giới (WB) (TF0B4389) tài trợ
Cán bộ kỹ thuật
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của chương trình VNEEP và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tăng cường năng lực sẽ chú trọng vào nhu cầu tăng cường tri thức, thể chế và năng lực cho các bên liên quan về quản lý và xây dựng các cơ chế và chính sách quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Những nỗ lực này sẽ đi kèm với việc thành lập một Quỹ chia sẻ rủi ro được hỗ trợ bởi một công cụ bảo lãnh GCF nhằm mục đích giải quyết các rào cản hiện nay về tiếp cận vốn thương mại, huy động tài chính ngân hàng địa phương và khuyến khích các cơ quan liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng. Dự án gồm hai hợp phần: (i) Hợp phần Quỹ Chia sẻ rủi ro (RSF); (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban quản lý dự án VSUEE dự kiến sử dụng một phần kinh phí để tuyển dụng một chuyên gia tư vấn cá nhân có đủ năng lực hỗ trợ Ban QLDA trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để thực hiện các hoạt động của dự án VSUEE và cung cấp đầu vào cho các sản phẩm giao nộp và các kết quả đầu ra của dự án. Nhiệm vụ tư vấn dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2023 với thời hạn hợp đồng là 37 tháng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu về năng lực chuyên môn:
• Có bằng Cử nhân trở lên về quản lý năng lượng, kinh tế năng lượng, kỹ thuật và/hoặc các chuyên ngành liên quan đến hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh.
• Có ít nhất mười (10) năm kinh nghiệm làm việc trong ngành năng lượng;
• Am hiểu chính sách năng lượng của Việt Nam và hiệu quả năng lượng trong các ngành công nghiệp là một yêu cầu bắt buộc;
• Có kiến thức sâu rộng về các công nghệ tiết kiệm năng lượng và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng
• Hiểu biết các rào cản và cơ hội thực hiện tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam;
• Có kiến thức và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo kiểm toán năng lượng;
• Có kinh nghiệm thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu, đo lường năng lượng và viết báo cáo khảo sát về tiêu thụ năng lượng và thuyết trình trước các nhà hoạch định chính sách là một lợi thế;
• Có khả năng làm việc hiệu quả với các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, khối doanh nghiệp, hiệp hội ngành và khu vực tư nhân;
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực;
• Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;
• Giao tiếp, đọc và viết tiếng Anh tốt;
• Sẵn sàng đi công tác trong nước Việt Nam
BQLDA kính mời các ứng viên có đủ năng lực quan tâm gửi CV bằng tiếng Anh qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ sau trước 16h30 ngày 15 tháng 1 năm 2023

Địa Điểm Làm Việc

Room 510, Building A MOIT, 54 Hai Ba Trung str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE) trực thuộc Bộ Công Thương
Do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và Ngân hàng Thê giới (WB) (TF0B4389) tài trợ
Cán bộ kỹ thuật
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của chương trình VNEEP và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tăng cường năng lực sẽ chú trọng vào nhu cầu tăng cường tri thức, thể chế và năng lực cho các bên liên quan về quản lý và xây dựng các cơ chế và chính sách quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Những nỗ lực này sẽ đi kèm với việc thành lập một Quỹ chia sẻ rủi ro được hỗ trợ bởi một công cụ bảo lãnh GCF nhằm mục đích giải quyết các rào cản hiện nay về tiếp cận vốn thương mại, huy động tài chính ngân hàng địa phương và khuyến khích các cơ quan liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng. Dự án gồm hai hợp phần: (i) Hợp phần Quỹ Chia sẻ rủi ro (RSF); (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban quản lý dự án VSUEE dự kiến sử dụng một phần kinh phí để tuyển dụng một chuyên gia tư vấn cá nhân có đủ năng lực hỗ trợ Ban QLDA trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để thực hiện các hoạt động của dự án VSUEE và cung cấp đầu vào cho các sản phẩm giao nộp và các kết quả đầu ra của dự án. Nhiệm vụ tư vấn dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2023 với thời hạn hợp đồng là 37 tháng.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Room 510, Building A MOIT, 54 Hai Ba Trung str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)