Cán Bộ Phòng Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Cán Bộ Phòng Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Đăng nhập để xem mức lương 1471 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động

Mô Tả Công Việc

Vị trí Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Quản lý rủi ro Gian lận (RM) (SL: 02)
Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro CNTT (SL: 01)
Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (SL: 01)
Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 11/08/2017 đến 24h00 ngày 26/08/2017.
- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.
+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.
+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

Mô tả công việc
Vị trí Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Quản lý rủi ro Gian lận (RM)
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích dữ liệu và phát hiện gian lận:
a) Phân tích nhu cầu dữ liệu cho việc xây dựng các nguyên tắc phát hiện/ mô hình phân tích từ các kịch bản gian lận
b) Xây dựng yêu cầu dữ liệu và hỗ trợ bộ phận CNTT thực hiện điều chỉnh/bổ sung/cập nhật cơ sở dữ liệu
2. Quản lý và giám sát cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, nhất quán, toàn vẹn, sẵn sàng và cập nhật cho mục đích phân tích và phát hiện Gian lận.
3. Xây dựng thuật toán và cảnh báo:
a) Thiết kế, rà soát và lưu trữ các nguyên tắc phát hiện dựa trên kịch bản gian lận
b) Xây dựng thuật toán cảnh báo dựa trên các nguyên tắc phát hiện và chạy thuật toán sử dụng ngôn ngữ lập trình
c) Phân tích kết quả cảnh báo để xác định mức độ chính xác, thiết lập ngưỡng cảnh báo, phát hiện dấu hiệu bất thường và hiệu chỉnh thuật toán
4. Thực hiện rà soát, cập nhật và cải tiến quy trình quản lý và xử lý dữ liệu:
a) Rà soát, cập nhật tài liệu (cụ thể: từ điển dữ liệu, quy trình vận hành công cụ, hướng dẫn giám sát chất lượng dữ liệu,…) liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu RRGL
b) Hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình ưu tiên hóa cảnh báo, gửi kết quả xác thực, tập hợp kết quả xác thực và tổng hợp báo cáo
5. Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu mới để phát hiện Gian lận
6. Thực hiện đào tạo và nâng cao nhận thức Quản lý rủi ro GL trong toàn hệ thống
7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao

Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro CNTT
1. Thực hiện xây dựng phương pháp luận (chính sách, quy định, quy trình …) về quản lý rủi ro công nghệ thông tin tại VCB:
- Soạn thảo chính sách, quy định quản lý rủi ro CNTT trong phạm vi được phân công.
- Chủ động rà soát và đề xuất chỉnh sửa quy định với LĐP phù hợp từng thời kỳ (thông qua việc cập nhật các yêu cầu của NHNN, thông lệ triển khai theo chuẩn mực Basel, và các vướng mắc trong quá trình triển khai)
2. Giám sát thực hiện các nguyên tắc Quản lý rủi ro CNTT theo các quy định tại các văn bản hiện hành về QLRR CNTT của VCB và theo các chuẩn mực QLRR CNTT
3. Thực hiện quản lý sự cố và dữ liệu tổn thất: nhận diện, đánh giá, xử lý, giám sát, báo cáo và lưu trữ RR CNTT xảy ra trong và ngoài VCB…
4. Thực hiện tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát rủi ro CNTT (RCSA)
5. Xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số rủi ro chính CNTT (KRI):
- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu RR CNTT đề xuất các rủi ro chính cần theo dõi trong từng thời kỳ;
- Đánh giá lại tính cần thiết của các KRI, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.
6. Đánh giá rủi ro CNTT khi triển khai sản phẩm/dịch vụ CNTT mới (NPA)
7. Thực hiện truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức Quản lý rủi ro CNTT trong toàn hệ thống.
8. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao

Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
1. Thực hiện xây dựng chính sách, qui định quản lý RRHĐ
a) Soạn thảo chính sách, qui định quản lý RRHĐ trong phạm vi được phân công.
b) Chủ động rà soát và đề xuất chỉnh sửa qui định với LĐP phù hợp từng thời kỳ (thông qua việc cập nhật các yêu cầu của NHNN, thông lệ triển khai theo chuẩn mực Basel, và các vướng mắc trong quá trình triển khai)
2. Thực hiện quản lý sự cố và dữ liệu tổn thất: thu thập, đánh giá, phân loại và lưu trữ sự cố RRHĐ xảy ra trong và ngoài VCB…
3. Thực hiện tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA):
a) Xây dựng nội dung và tham gia với vai trò hướng dẫn tại các hội thảo RCSA;
b) Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro.
4. Xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số rủi ro chính (KRI):
a) Phối hợp với các đơn vị chức năng để xây dựng KRI cho các hoạt động/sản phẩm.
b) Giám sát và quản lý hệ thống KRI của ngân hàng.
5. Đánh giá rủi ro của qui trình sản phẩm trước khi ban hành (NPA)
6. Triển khai các công việc liên quan đến Quản lý kinh doanh liên tục (BCM)
7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Kỹ thuật, Toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học và Công nghệ; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính;Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
- Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.
- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH.
- Am hiểu ở mức thông dụng về định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, xử lý dữ liệu, điều tra gian lận, kiểm toán gian lận hoặc các lĩnh vực có liên quan.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…

Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có nhiều lợi thế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có gần 14.000 cán bộ nhân viên, với hơn 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, gồm 1 Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao dịch, 1 Trung tâm Đào tạo, 89 chi nhánh và hơn 350 phòng giao dịch trên toàn quốc,2 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con và 1 văn phòng đại diện tại nước ngoài, 6 công ty liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2.100 máy ATM và trên 49.500 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.800 ngân hàng đại lý tại trên 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có năng lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của đông đảo khách hàng cá nhân.

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, trên nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn và đánh giá là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank phát triển ngày một bền vững, với mục tiêu sớm đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô, năng lực quản trị, phạm vi hoạt động và tẩm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Xem toàn bộ thông tin công ty Xem công việc từ công ty
198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
100-499 nhân viên
Phòng Nhân Sự
Xem công việc từ công ty
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid at atque facere illo numquam optio quidem sequi? Aut doloribus ducimus exercitationem explicabo hic ipsam laudantium possimus, quis repellat sapiente voluptas.