Casino Officer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 361 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Du lịch nước ngoài

Mô Tả Công Việc

- Work in Moc Bai 5* star Casino, 5 minutes away from Moc Bai Border.
- Chinese translator.
- Manage employees.
- Working time from 8am to 4pm, 2 days off in a month(arange with the - Management in advance)
- Details will be discussed in the interview.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Gender: male or female.
- Age: under 40 year-old is preferable.
- Must have a well-groomed appearance.
- Must be fluent Chinese and Vietnamese both reading and writing. Other languages preferred.
- Good interpersonal and communication skills.
- Please send CV(written in Chinese language)

Benefits
- Basis salary 1500$, plus bonus depends on performance and ability.
- Include 3 meals, staff accommodation, and laundry.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh

A Nguyen Trading Co., Ltd. is a Taiwan invested company which has 20 years of experience in supplying to the garment, textile and shoes manufacturers. Our main products are sewing & knitting needles from Organ (Japan) and the sprays from Siliconi (Italy).

Xem toàn bộ thông tin công ty
No. 7, C18 Street, K300 Section, Ward 12
25-99 nhân viên
Bộ phận Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.