: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Tại sao cần automation test? (Why need automation test?)
Câu hỏi này để đánh giá kiến thức sơ bộ của bạn về automation test và việc bạn có biết mục đích sử dụng automation test để sử dụng nó có hiệu quả.
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Các trường hợp cần sử dụng automation test:
 a) Kiểm thử hồi quy (Regression testing): Trong trường hợp sửa lỗi hoặc triển khai module mới, tester phải đảm bảo rằng chức năng đã được triển khai hoặc không thay đổi không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, tester kết thúc chạy test case hồi quy nhiều lần.
 Ví dụ: Sau mỗi yêu cầu thay đổi hoặc sửa lỗi, sau mỗi lần lặp trong trường hợp tiếp cận phát triển gia tăng, v.v.
 b) Kiểm thử phi chức năng: Kiểm thử các khía cạnh phi chức năng của một ứng dụng.
 Ví dụ: kiểm thử tải (load testing) hoặc kiểm thử hiệu suất (performance testing), vv rất khó cho con người theo dõi và phân tích.
 c) Kiểm thử tính toán phức tạp: các test scenario dễ bị lỗi khi kiểm thử thủ công.
 d) Thực hiện lặp lại các kiểm thử giống nhau: Đôi khi, tester phải chạy cùng một bộ test case cho một bộ dữ liệu khác nhau hoặc sau mỗi lần phát hành bản dựng hoặc trên nhiều phần cứng, phần mềm hoặc kết hợp cả hai.
 Kiểm thử tự động các test case trong các tình huống trên giúp đạt được tốc độ kiểm thử và giảm thiểu lỗi của con người."
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Cases to apply automation test effective: regression test, load testing, performance testing, complicated caculated, run the same test case set but different data"
2. Framework là gì? (What is the framework?)
Câu hỏi để đánh giá sơ bộ cách build framework của bạn và liệu frame work đó có hiệu quả không?
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Framework là một tập hợp cấu trúc của toàn bộ bộ kiểm thử tự động. Nó cũng là một hướng dẫn, mà nếu tuân theo có thể dẫn đến một cấu trúc dễ bảo trì và nâng cao.
 Những hướng dẫn này bao gồm:
 Tiêu chuẩn mã hóa
 Xử lý dữ liệu kiểm thử
 Duy trì và xử lý các phần tử (kho đối tượng trong QTP)
 Xử lý tệp môi trường và tệp thuộc tính
 Báo cáo dữ liệu
 Xử lý nhật ký"
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Automation Framework is not a single tool or process, but it is a collection of tools and processes working together to support automated testing of any application. It integrates various functions like libraries, test data, and various reusable modules
 Coding standards
 Processing test data
 Maintaining and processing elements (object store in QTP)
 Processing environment files and property files
 Data report
 Processing logs"
3. Có cần phải xây dựng framework khi build automation? (Why do you need build the framework in automation testing?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Framework là hướng dẫn và không phải là quy tắc bắt buộc, vì vậy tester hoàn toàn có thể làm mà không cần chúng, nhưng nếu bạn tạo và tuân theo nó, việc tăng cường và duy trì sẽ dễ thực hiện."
 
"Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh: Frameworks are instructions and not mandatory rules, so testers can do without them, but if you create and follow it, enhancement and maintenance will be easy to implement."
4. Liệt kê một số ưu điểm và nhược điểm của automation test – kiểm thử tự động? (List some good and bad in automation testing?)
Đối với các bạn manual chuyển sang automation đã có kinh nghiệm, trải qua thời gian thực thi auto, các bạn sẽ đúc kết được ưu điểm và nhược điểm của automation test
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 - Ưu điểm:
 Nhân lực ít hơn
 Có thể tái sử dụng
 Thực hiện nhiều test hơn trong thời gian ngắn hơn
 Độ tin cậy cao
 Thi công song song các test case
 Nhanh
 - Nhược điểm:
 Thời gian phát triển và bảo trì nhiều hơn
 Chi phí công cụ cao
 Tài nguyên có kỹ năng được yêu cầu
 Thiết lập môi trường
 Test Script gỡ lỗi là một vấn đề
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
-Advantages:
Less manpower
Reusable
Do more tests in less time
High reliability
Executing parallel test cases
Fast
 
- Defect:
More development and maintenance time
High tool costs
Skilled resources are required
Environment setting
Test Script debugging is a problem
5. Bạn có thể tự động hoá bao nhiêu test case trong 1 ngày? (How many test case can you build in a day?)
Tuỳ vào mỗi level và kinh nghiệm sẽ có số test case được auto
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Con số phụ thuộc vào độ phức tạp của các test case. Khi độ phức tạp bị hạn chế, tôi có thể tự động hóa 5 đến 6 test case mỗi ngày. Đôi khi, tôi chỉ có thể tự động hóa một test case cho các tình huống phức tạp.
Tôi cũng đã chia các test case của mình thành các thành phần khác nhau như: lấy đầu vào, thực hiện tính toán, xác minh đầu ra.. trong trường hợp các kịch bản rất phức tạp và đã mất từ ​​2 ngày trở lên."
 
 
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"The number depends on the complexity of the test case. When complexity is limited, I can automate 5 to 6 test cases per day. Sometimes, I can only automate a test case for complex situations.
 I have also divided my test cases into different components such as taking input, performing calculations, verifying the output .. in case of very complicated scenarios and it took 2 days or more up."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "