: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Ở vị trí trưởng phòng phân tích hoạt động kinh doanh, bạn định hướng phong cách lãnh đạo của mình như thế nào? (As a business analysis manager, what is your management style?)
Bên cạnh tính cách chuyên môn thì đây là 1 câu hỏi bạn sẽ bắt gặp tại 1 vị trí quản lý. Đây là cũng cơ hội để bạn thể hiện phong cách lãnh đạo của mình, cũng như giúp nhà tuyển dụng đánh giá về mức độ phù hợp giữa phong cách lãnh đạo của bạn và văn hóa công ty. Bạn cần nêu bật được phong cách lãnh đạo hiện tại hoặc phong cách mà bạn đang hướng tới.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Phong cách lãnh đạo mà tôi hướng tới chính là định hướng và hỗ trợ bởi vì tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho bộ phận của mình. Với cách lãnh đạo này, tôi luôn hỗ trợ cho nhân viên của mình những kiến thức phù hợp để đảm đương công việc, cũng như công nhận, khen thưởng kịp thời những cống hiến vượt ngoài mong đợi hoặc khi họ hoàn thành những dự án thử thách. Ngược lại, khi nhân viên mắc lỗi, tôi sẽ góp ý 1 cách thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng, sẵn sàng lắng nghe và từ đó đưa ra lời khuyên cho nhân viên của mình. Tôi tin rằng điều này sẽ động viên họ tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình và không ngại chấp nhận thử thách."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would describe myself as mentoring and supportive manager because I think it is important to build a strong foundation for my members. Through my management style, I support my members with the right "fit" training for their jobs, as well as promptly recognize when they finish their jobs with over expectation results or complete the challenge projects. On the other hand, when they make the mistake, I will be straightforward to give them the instructive feedback, patiently listen and give them advices. For my members, they have a direct and approachable manager with a door opened. I believe it will keep them motivated to continue delivering impressive work and accept challenges."
2. Khi ra 1 quyết định quan trọng thì quy trình ra quyết định của bạn như thế nào? (What process do you follow when making an important decision?)
Đây là câu hỏi rất được yêu thích từ nhà tuyển dụng cho 1 vị trí quản lý vì tại vị trí này, bạn cần phải đưa ra rất nhiều quyết định. Đặc biệt đối với vị trí hoạch định chiến lược, bạn thường đưa ra các kiến nghị quan trọng về chiến lược cho bộ phận lãnh đạo. Bạn cần nêu rõ các bước chính trong quy trình ra quyết định của mình và nên đi kèm ví dụ minh họa.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ 1 trong những bước đầu tiên quan trọng trong quá trình ra quyết định là thu thập những thông tin hữu ích hỗ trợ. Sau đó, dựa vào những thông tin đã có cũng như mục đích mong muốn, tôi sẽ cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm của từng phương án và lựa chọn quyết định phù hợp. Trong 1 số tình huống, tôi cũng sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình hoặc sẽ thảo luận và trao đổi thêm với đồng nghiệp để đưa ra quyết định tối ưu.
Chẳng hạn, lúc công ty tôi quyết định xây dựng hệ thống báo cáo tự động nhằm giúp ban lãnh đạo có thể cập nhật tình hình kinh doanh tức thời. Chúng tôi có 2 lựa chọn là xây dựng bằng nguồn lực nội bộ hoặc thuê ngoài. Để đưa ra quyết định, tôi đã liệt kê ra ưu và khuyết điểm về chi phí, thời gian triển khai, nguồn lực... của từng lựa chọn. Sau đó, dựa vào kết quả mong muốn và thảo luận với các đồng nghiệp, tôi đã quyết định sẽ triển khai nội bộ vì sẽ tiết kiệm chi phí cũng như dễ duy trì, phát triển trong tương lai, mặc dù việc triển khai này sẽ mất thời gian hơn so với thuê ngoài."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“I think the first important step is gathering useful information supported for my decision. After that, with the facts available and based on the objective of the decision, I would weight the pro's and con's of each option and come to the best decision possible. In some situation, I also rely on my experience, or work with my colleague to come up with the best decision.
For example, my company decided to build the automation report system to provide real-time report for management team. We had 2 options to build internally and outsourcing. In order to make decision, I listed out all the pro's and con's of 2 options about cost, implement time, resources... After that, based on the expected outcome and through some discussion with colleagues, I determined to build internally which is less costing and easy to maintain in the future although take more time."
3. Bạn hãy kể về những phân tích mà bạn đã thực hiện để giúp công ty của bạn tăng trưởng/ phát triển? (Can you provide an example of the analysis you did that improved organizational growth?)
Câu hỏi này nhà tuyển dụng dùng để đánh giá về kinh nghiệm và thành tựu của ứng viên, từ đó ước lượng về sự đóng góp của bạn cho vị trí ứng tuyển. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của bản thân mình, tạo lợi thế so với các ứng viên khác. Với câu hỏi này, bạn cần đưa ra cụ thể, chi tiết về những phân tích bạn đã thực hiện và mục tiêu của từng phân tích.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã tham gia dự án mở rộng thị trường của công ty ở Đà Nẵng. Để hỗ trợ cho việc ra quyết định, tôi đã tiến hành phân tích thị trường, các đối thủ hiện có trên thị trường này, cũng như là tìm hiểu về nhu cầu và hành vi mua hàng của khách hàng. Với những phân tích đã thực hiện, tôi nhận thấy Đà Nẵng là 1 thị trường tiềm năng đối với nhóm khách hàng mà chúng tôi hướng tới và kết quả là vào cuối năm 2019, công ty chúng tôi đã mở chi nhánh mới tại đây."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I joined the project to expand our company business to Da Nang. In order to support decision making, I made market research, competitors of our field in Da Nang as well as studying about customers's demand and behaviour. With this analysis, I concluded that Da Nang is potential market for our target and the result is that at the end of 2019, our company opened new office in Da Nang."
4. Lĩnh vực của chúng ta luôn thay đổi. Trong 12 tháng qua, bạn đã phát triển bản thân như thế nào để hỗ trợ cho công việc phân tích của mình? (Our field is always changing. What have you done with regards to personal development to support for your business analysis career in the last 12 months?)
Không chỉ hứng thú với những kỹ năng hiện tại và thành tựu của bạn, nhà tuyển dụng còn muốn tìm hiểu về sự phát triển bản thân của bạn. Đặc biệt đối với vị trí quản lý, nhà tuyển dụng tìm kiếm 1 người có mục tiêu phấn đấu, luôn không ngừng học hỏi, cập nhật những xu hướng mới.
Đối với câu hỏi này, bạn cần trả lời về các hoạt động mà bạn đã làm để phát triển sự nghiệp của mình như các khóa học, những buổi hội thảo hoặc những cộng đồng mà bạn đã tham gia để nâng cao kiến thức, đồng thời nêu rõ lợi ích mà từng hoạt động mang lại cho bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Vào cuối năm ngoái, tôi vừa hoàn thành chương trình MBA của Đại học ABC. Khóa học này giúp tôi mở rộng kiến thức của mình trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như về kinh tế, nghiên cứu, kế toán, marketing, hành chính... hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp về lâu dài của mình.
Bên cạnh đó, tôi hiện tại đang tham gia vào Cộng đồng về lĩnh vực phân tích kinh doanh được thành lập bởi Tổ chức XYZ. Tại đây, tôi đã gặp gỡ rất nhiều anh/ chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực này và đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích từ họ."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the end of last year, I have finished the MBA course with the ABC University. This course helps me to enhance my knowledge in varied business subjects such as economics, researching, accounting, marketing, operations... prepared me for my long-term career.
Besides that, I have joined the Business Analysis Community hold by XYZ organization. I have met many interesting people working in this field and learn many useful experience from them."
5. Theo bạn, 3 năng lực cá nhân nào bạn nghĩ là quan trọng nhất cho vị trí trưởng phòng phân tích kinh doanh? (In your opinion, what are the 3 most important characters for Business Analysis Manager position?)
Câu hỏi này nhằm đánh giá sự hiểu biết của người quản lý về những đặc điểm, kỹ năng cần thiết khi làm trong lĩnh vực phân tích kinh doanh. Đây là cơ sở để người quản lý đánh giá năng lực của nhân viên mình từ đó có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đối với câu hỏi này, bạn cần nêu ra 3 kỹ năng, hoặc tố chất cần thiết nhất để làm tốt vị trí lĩnh vực phân tích kinh doanh và nên kèm với giải thích ngắn vì sao bạn lại chọn những kỹ năng này.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đối với tôi, kỹ năng quan trọng thứ nhất chính là khả năng phân tích được thể hiện qua tư duy logic, lập luận chặt chẽ. Thứ 2, chính là cảm quan về mặt kinh doanh, trưởng phòng phân tích cần có tầm nhìn về lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động, về thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất kế hoạch kinh doanh và đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp. Thứ 3 là kỹ năng ra quyết định. Họ cần đánh giá, phân tích tất cả những thông tin hiện có, sau đó quyết đoán đưa ra quyết định để giúp công ty có thể đạt được mục tiêu đề ra."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"For me, the first one is analytic skill based on logical thinking and verbal reasoning. Second thing is business sense. The BA Manager should have an overview of industry, market, competitors to make business plan and give suggestion. The last one is decision making skill. They need to examine all of the available information, then confidently make a thoughtful decision to help a company achieve its goals."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "