: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Đâu là sự khác biệt giữa nội dung trên kênh truyền thông chính thống và những kênh truyền thông digital hiện nay? (What is the difference between content on traditional media and digital media?)
Câu hỏi này nhằm xác định được chuyên môn của bạn trong lĩnh vực truyền thông đang ở mức độ nào. Một chuyên viên truyền thông có kinh nghiệm sẽ có cái nhìn toàn cảnh và hiểu rõ được bản chất của truyền thông chính thống và truyền thông trên digital có những khác biệt nhất định. Do đó, các quan điểm được chia sẻ càng rõ ràng và có dẫn chứng cụ thể sẽ thuyết phục nhà tuyển dụng nhất.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Các nội dung trên những kênh truyền thông chính thống như báo hay tạp chí hiện nay vẫn có những sự kiểm soát về mặt nội dung và các giới hạn nhất định theo quy định của mỗi tòa soạn. Do đó, nội dung trên các kênh truyền thông cần phải đạt được những tiêu chuẩn về văn phong báo chí, bên cạnh đó, có những chủ đề cần có sự kiểm duyệt trước khi truyền thông, ví dụ như Sức khỏe, Y tế,... Tuy nhiên, các kênh chính thống sẽ đạt được sự tín nhiệm cao hơn, sự kiểm duyệt chặt chẽ cũng hạn chế được những khủng hoảng truyền thông.
 Đối với mạng xã hội, sự kiểm duyệt nội dung không chặt chẽ như các trang chính thống, do đó nội dung có thể được tự do thể hiện sáng tạo đa dạng hơn, việc đăng tải trên các kênh cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn cần tránh đăng tải các nội dung nhạy cảm vì sẽ ảnh hưởng đến brandname của công ty và dễ dàng gây ra khủng hoảng truyền thông mạng xã hội, bên cạnh đó mặt trái của mạng xã hội do các nội dung khó kiểm duyệt nên dễ có các "nguồn tin giải" (fake news) "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Content on traditional media such as newspapers and magazines still has content controls and certain restrictions per editorial regulations. Therefore, the content on the media needs to meet the standards of press style, not to mention the topics that need to be censored before publish such as Health, Medical, ... Although this is taking more time, traditional channels will gain more credibility and strict censorship will also limit communication crises.
 For social networks, the censorship of content is not as strict as the traditional sites, so the content can be freely displayed in more creative ways, and it can be very easy and quick to post. However, it is still necessary to avoid posting sensitive content because it will affect the company's brand name immediately and can easily cause the social media crisis. Also, the downside of social networks is the content is difficult to censor so it is easy to have fake news.
2. Theo bạn đâu là những tiêu chí cần thiết cho 1 Thông cáo báo chí tiêu chuẩn? (In your opinion, what are the criteria needed for a standard press release?)
Bên cạnh việc thể hiện kiến thức cơ bản trong công việc triển khai nội dung cho Thông cáo báo chí, câu hỏi này cũng giúp nhà tuyển dụng xác định được trong thực tế bạn có những kỹ năng viết nào "nổi trội" hơn so với bình thường hay không. Câu trả lời thuyết phục nhất là hãy chia sẻ những tips riêng mà bản thân đúc kết được để có thể hoàn thành công việc này tốt nhất.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Một Thông cáo báo chí tiêu chuẩn có thể được thể hiện theo mô hình tam giác xuôi hoặc tam giác ngược, tuy nhiên, các tiêu chuẩn cần phải được đáp ứng đó là một nội dung chi tiết đạt tiêu chuẩn phải có đầy đủ các yếu tố theo công thức sau: 5W + 1H (Cái gì? Ai? Ở đâu? Khi nào?Tại sao + Thế nào).
 Đối với riêng tôi đúc kết sau quá trình làm việc, một Thông cáo báo chí đạt tiêu chuẩn cần phải sử dụng văn phong phù hợp với báo chí, việc cấu trúc các đoạn nội dung theo chuẩn báo chí như có đặt các tít chính và phụ cũng giúp phóng viên dễ dàng xử lý thông tin hơn. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"A standard press release may be presented in either a forward or reverse triangle, however, the content that needs to meets the criteria, which must include all of the following: 5W + 1H (What? Who? Where? When? Why? How?).
 For me, based on my work experience, a standard Press Release needs to use a journalism-appropriate style, the structure of the press standards as the headline and subheadings also make it easier for reporters to process the information."
3. Cách phối hợp làm việc hiệu quả với báo chí trong việc truyền tải thông tin? (How to coordinate effectively with the press in conveying information?)
Câu hỏi này nhằm mục đích tìm hiểu phong cách làm việc và những quan điểm riêng của bạn về đặc thù của truyền thông báo chí,qua đó bạn cũng sẽ có những cách thức riêng khi làm việc tương tác với báo chí. Từ đó, không chỉ biết được về chuyên môn của bạn mà nhà tuyển dụng sẽ biết được các năng lực trong giao tiếp, cách xử lý tình huống.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Đặc thù của báo chí là cần phải có những thông tin mang tính thời sự, do đó việc đáp ứng các thông tin của báo chí cần phải càng nhanh càng tốt nhưng vẫn cần phải có sự chỉn chu, đảm bảo không có những thông tin có khả năng dẫn đến khủng hoảng. Do đó để việc truyền tải thông tin giữa doanh nghiệp và báo chí một cách nhanh và hiệu quả nhất, người làm truyền thông phải đóng vai trò tham vấn cho các đại diện về thông tin nên cung cấp và trả lời cho báo chí là gì, đồng thời cũng là người tư vấn cho báo chí nên khai thác các chủ đề thế nào là phù hợp với thị trường lẫn doanh nghiệp. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Due to the particularity of the press, there is a need for trendy information, so the response to the press should be as quick as possible but still need to be thoroughly handled to ensure that there are no information is likely to lead to a crisis. Therefore, for the information transmission between enterprises and the press as quickly and effectively as possible, the media person must consult corporate representatives to provide suitable information for the press. The communications officer also needs to advise the journalist on how to explore topics that are both relevant to the market and the business.."
4. Kể về dự án mà bạn đã từng đảm nhiệm với vai trò project owner? (Tell me about the project you used to work as a project owner?)
Đối với câu hỏi này, nhà tuyển dụng sẽ muốn tìm hiểu những kỹ năng mềm của bạn trong quá trình làm việc, có thể kể đến như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp, quản trị thời gian, điiều phối, xử lý tình huống vv…vv… Một câu trả lời thuyết phục cần được phải sắp xếp cấu trúc theo trình tự gọn gàng, chi tiết về những hành động bạn đã thực hiện là gì và vì sao, chia sẻ thêm các dẫn chứng về mức độ hiệu quả để tăng độ thuyết phục.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã từng là project owner của dự án truyền thông mang tên X, mục tiêu của dự án là thu hút các bạn sinh viên trẻ đến tham gia vào hội làm việc của công ty. Kế hoạch bao gồm ý tưởng, các hoạt động chi tiết và timeline thực hiện đã team tôi cùng nhau lên trước đó 2 tháng. Với vai trò là project owner, tôi làm việc với agency sản xuất để chuẩn bị hạng mục cần thiết cho sự kiện như: backdrops, banner, standee,... Song song đó, điều phối các thành viên trong team thực hiện triển khai nội dung quảng bá cho sự kiện trên truyền thông và mạng xã hội. Thời gian chạy các bài quảng cáo nhằm teasing về sự kiện nhằm thu hút các bạn trẻ đăng ký tham gia được diễn ra trước sự kiện 2 tuần, trong thời gian diễn ra sự kiện chúng tôi thường xuyên update các diễn biến hấp dẫn tại sự kiện như game, luck draw, poll, câu hỏi đố thưởng... thông qua livestream cua fanpage, story của FB nhằm tăng tính tương tác của các bạn trên MXH từ đó tạo được hiệu ứng lan tỏa về sự kiện hơn. Sau sự kiện chúng tôi có các tuyến bài trên truyền thông và mxh để tổng kết lại những con số thú vị, các chi tiết hấp dẫn của sự kiện. Kết quả của dự án của chúng tôi đã đạt được: Giá trị trên truyền thông là: xxxxx; Các lương tương tác trên mạng xã hội là: xxxx lượt. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I used to be the project owner of a media project called X, the goal of the project is to attract young students to join the company's job fair. The plan includes concepts, detailed activities, and a timeline that had been done by me and my team two months prior. As a project owner, I work with the production agency to prepare the necessary items for the event such as backdrops, banners, standees, etc. At the same time, coordinating the team members to implement the promotion activities for events on media and social networks. The run-time ads to teasing about the event to attract young people to register for the event take place 2 weeks before the event. During the event, we regularly update about the event through games, lucky draw, poll, quiz questions ... through the Livestream of the fanpage, and Facebook story to increase the interaction on social networks, thereby creating a more viral effect on the event. After the event, we developed a content angle on the media to summarize the interesting numbers and as well as details of the event. The results of our project have been achieved: The media value is: xxxxx; The total interaction on social networks is: xxxx times.."
5. Bạn có thể cho biết cách để tối ưu hóa truyền thông trên mạng xã hội? (Can you tell me how to optimize social media?)
Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu về kỹ năng chuyên môn trong công việc, đồng thời cũng là cách để xác định mức độ nhanh nhạy trước những sự thay đổi của công nghệ (ở đây là mạng xã hội) và khả năng linh hoạt và biết tận dụng những nguồn lực khác nhau cho công việc của mình hay không. Để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, hãy thể hiện mình là một người luôn hướng đến sự cấp tiến, luôn muốn tìm những thủ thuật để tối ưu công việc nhất bằng công nghệ, đồng thời chia sẻ chi tiết những việc bạn đang làm trong thực tế.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Về mặt kỹ thuật (technical) tôi thường sử dụng các công cụ hỗ trợ để đo lường mức độ hiệu quả của trang mạng xã hội của công ty như: xyx, xxxy, yyx,... Với các công cụ này, tôi sẽ biết được hành vi của nhóm khách hàng tiềm năng đã thay đổi ra sao, đâu là những khung giờ phù hợp để đăng bài, những hình thức nội dung nào sẽ đạt được sự tương tác cao hơn...
 Về mặt nội dung: bên cạnh sử dụng tool để đo lường các loại nội dung thường được nhiều sự hứng thú nhất, tôi còn thường xuyên tham khảo các xu hướng làm nội dung hiện tại để vận dụng vào trang mạng xã hội của mình nhưng vẫn đảm bảo phù hợp về mặt định vị và hình ảnh của thương hiệu."
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Technically, I usually use support tools to measure the effectiveness of the company's social networking sites such as xyx, xxxy, yyx, ... With these tools, I will know how the behavior of potential customers has changed, what are the appropriate time frames for posting, what types of content will gain more interaction ...
 In terms of content: besides using the tool to measure the types of content that are most interesting, I also regularly refer to the current content trends in the market to apply to my social network but still ensure consistent positioning and image of the brand."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "