: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Cách đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng (How to Assess the Financial Risk of Your Customers)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
- Kiểm tra báo cáo tín dụng của khách hàng.
- Yêu cầu tham khảo giao dịch thương mại và tín dụng ngân hàng của khách hàng.
- Yêu cầu báo cáo tài chính của khách hàng của bạn.
- Đặt giới hạn tín dụng cho khách hàng của bạn để giúp giảm rủi ro tài chính.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
- Examine the customer's credit reports.
- Ask for trade and bank credit references.
- Ask for your potential customer's financial statements.
- Set a credit limit for your customers to help reduce financial risk.
2. Các chỉ số tín dụng quan trọng nhất để xem xét là gì? (What are the most important credit metrics to look at?)
Thể hiện kiến thức về các chỉ số tài chính, phân tích và kỹ năng ra quyết định.
Example answers:
- Price-to-Earnings Ratio (P/E)
- Price-to-Book Ratio (P/B)
- Debt-to-Equity Ratio (D/E)
- Free Cash Flow (FCF)
3. Quản lý rủi ro tín dụng là gì? Nhận xét mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung? (What is credit risk management? Comments on the model of centralized credit risk management?)
Đây là câu hỏi thuộc dạng kiểm tra kiến thức trong bộ câu hỏi phỏng vấn tài chính ngân hàng. Để trả lời câu hỏi này bạn cần nắm được những kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ trong công việc. Hơn hết cần có sự tìm hiểu trước về các mô hình quản lý rủi ro tín dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình xác định, phân tích rủi ro, đo lường mức độ rủi ro. Từ đó, chọn thực hiện các biện pháp và quản lý hoạt động tín dụng. Để hạn chế và loại bỏ rủi ro trong quá trình gia hạn tín dụng. Mô hình quản lý rủi ro tập trung có sự tách biệt giữa 3 yếu tố quản lý rủi ro, kinh doanh và hoạt động. Điểm mạnh của mô hình này là:
- Quản lý rủi ro có hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng. Đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài.
- Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro thống nhất, phù hợp với quy trình quản lý. Từ đó cải thiện đo lường giám sát rủi ro.
- Xây dựng các chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống Tuy nhiên, mô hình này có một số điểm yếu như:
- Yêu cầu nhiều nỗ lực và thời gian
- Nhân viên không chỉ cần những kiến thức cần thiết mà còn biết cách áp dụng lý thuyết vào thực tế"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Credit risk management is the process of identifying, analyzing risks, measuring risk levels. From there, choose to implement measures and manage credit activities. In order to limit and eliminate risks in the process of credit extension. The centralized risk management model has a separation between 3 risk management factors, business and operations. The strengths of this model are:
- Systematic risk management on a bank-wide scale. Ensure long-term competitiveness.
- Establishing and maintaining a uniform risk management environment, consistent with the management process. From there improve risk monitoring measurement.
- Developing unified risk management policies for the whole system However, this model has some weaknesses such as:
- Requires much effort and time
- Staff not only need the necessary knowledge but also know how to apply theory to practice"
4. Quy trình kéo dài tín dụng cho khách hàng là gì? (What is the process for extending credit to a client?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"- Hiểu rõ khách hàng: Hãy chắc chắn rằng bạn điều tra kỹ lưỡng lịch sử tín dụng của khách hàng trước khi gia hạn tín dụng. Bắt đầu bằng cách lấy báo cáo tín dụng từ một trong những văn phòng báo cáo tín dụng chính.
- Đặt chính sách rõ ràng: Đảm bảo khách hàng của bạn hiểu các điều khoản khi họ phải thanh toán, số tiền lãi và tiền phạt cho các khoản thanh toán trễ.
- Hãy linh hoạt: Bạn không cần phải cung cấp các điều khoản giống nhau cho mọi khách hàng. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu khách hàng với các điều khoản 30 ngày trong khi cung cấp cho khách hàng dài hạn các điều khoản 60 hoặc 90 ngày.
- Quản lý có tổ chức: Sử dụng phần mềm lập hóa đơn để theo dõi hóa đơn. Sử dụng phần mềm như Quickbooks, Norton Small Business hoặc Freshbooks cho phép bạn giữ ngăn nắp và theo dõi tất cả các hóa đơn của mình."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"- Vet Customers Carefully: Make sure you thoroughly investigate customers’ credit history before extending them credit. Start by pulling credit reports from one of the major credit reporting bureaus.
- Set a Clear Policy: Makes sure your customers understand the terms of when they have to make payments, the amount of interest and penalties for late payments.
- Be Flexible: You don’t have to offer the same terms to every customer. For example, you might start off customers with 30-day terms while offering long-term customers 60 or 90-day terms.
- Stay Organized: Use invoicing software to track invoices. Using software such as Quickbooks, Norton Small Business or Freshbooks lets you stay organized and track all of your invoices."
5. Tại sao bạn chọn ngân hàng của chúng tôi? (Why did you choose our bank?)
Thể hiện sự hiểu biết của ứng viên về ngân hàng đang ứng tuyển cùng các sản phẩm, chính sách của ngân hàng ấy

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Bởi vì tôi cũng là một khách hàng tại ngân hàng này, và cảm thấy sản phẩm ở đây chất lượng và đáng sử dụng. Tôi có thể đóng góp đáng kể cho ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng chuyên môn của mình trong việc xử lý các giao dịch của khách hàng, cân bằng các ngăn kéo tiền mặt, tính toán các giao dịch hàng ngày bằng máy tính và xác minh rằng chữ ký là chính xác."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Because I am a client of your bank and very happy with the products offered here. I can contribute significantly to your bank utilizing my expertise in processing customer transactions, balancing cash drawers, calculating daily transactions using computers, and verifying that signatures are correct."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "