: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Nhiệm vụ chính của một nhân viên EHS là gì? (What are the main duties of EHS officer?)

Người ứng viên phù hợp phải biết được những quy tắc và kiến thức cơ bản, những công việc của một người nhân viên EHS.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Nhân viên EHS chịu trách nhiệm lên lịch và thực hiện đánh giá thường xuyên, kiểm tra các biện pháp an toàn, đảm bảo các chính sách EHS đã được thông báo rõ ràng cho nhân viên và đang được thực hiện. Nhân viên HSE cũng chịu trách nhiệm tiến hành phân tích rủi ro để tránh tai nạn và tiến hành nghiên cứu sau tai nạn để xác định nguyên nhân tai nạn và thực hiện các biện pháp để tránh sự lặp lại của nó."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"An EHS officer is liable for scheduling and accomplishing ordinary audits, examining protection measures, making sure the EHS rules were virtually communicated to personnel and are being implemented. An HSE officer is likewise liable for accomplishing danger evaluation to keep away from injuries and behavior submit twist of fate studies to perceive the reason of twist of fate and take measures to keep away from its repetition."

2. Hãy kể cho tôi nghe về một tình huống khi khả năng quan sát đã giúp bạn tránh khỏi tai nạn hoặc thương tích? (Tell Us Of A Situation When Mere Observation Helped You Foil An Accident Or Injury?)

Một trong những câu hỏi dùng để đánh giá khả năng quan sát, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống của ứng viên

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Một trong những điều mà tôi đã đề cập trước đó, là các bậc cầu thang. Trước đây, tôi đang đi vòng quanh thang máy và cầu thang bộ trong tòa nhà mà tôi được chỉ định và nhận thấy rằng một trong những bậc thang đã bị bung ra. Đó là một cuộc kiểm tra định kỳ nhưng khả năng quan sát của tôi đã giúp tôi có thể xác định chính xác điều này và sửa chữa nó trước khi chuông vào giờ ăn trưa vang lên và công nhân xuống căng tin."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"One of the matters that I stated earlier, are the stairs. Previously, I became taking walks across the elevator and stairs withinside the constructing that I became assigned to and observed that one of the steps had come off. It became a habitual inspection however my commentary made it feasible for me to appropriately become aware of this and accurate it earlier than the lunch bell rang and the employees dropped off the cafeteria."

3. Với tư cách là một nhân viên EHS, Mối quan tâm chính của bạn về sự an toàn vào những ngày kiểm tra ngẫu nhiên là gì? (As A EHS Officer, What Is Your Prime Safety Concern On Any Given Day?)

Một câu hỏi đơn giản của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên về thái độ khi làm việc và tinh thần trách nhiệm. Do nội dung câu hỏi không liên quan đến chuyên môn nên bạn vẫn hãy cố gắng thoải mái hết sức có thể để trả lời.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Có rất nhiều mối quan tâm hiện trong đầu tôi mỗi ngày. Nhưng vì tôi coi trọng tính mạng con người, nên tôi thường rất lo lắng về bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra và gây hại cho người lao động."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"There are many issues which are on my thoughts every day. But due to the fact I fee human life, I am commonly very disturbing approximately any injuries that can arise and grow to be harming workers."

4. Giấy phép lao động an toàn là gì? (What Is A Safe Work Permit?)

Một câu hỏi về định nghĩa cơ bản của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên. Hãy cố gắng trả lời tốt câu hỏi này để tạo đà cho những câu hỏi tiếp theo.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Giấy phép lao động an toàn về cơ bản là một tài liệu và giấy phép chỉ rõ các mối nguy hiểm liên quan đến công việc phải thực hiện và các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tương tự."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"A secure document allow is largely a file and a allow that specifies the risks concerned withinside the paintings to be performed and precautions had to keep away from the same."

5. Kể tên một số dụng cụ PPE ở Công trường thường được sử dụng ? (Name Some Common Construction Site PPE ?)

Đây là một câu hỏi đặc thù về an toàn lao động trong xây dựng, tuỳ theo tính chất câu hỏi và lĩnh vực có liên quan, ứng viên nên trả lời tập trung vào nội dung câu hỏi theo sự hiểu biết của mình. Đối với câu hỏi này, ứng viên vẫn có thể trả lời được tốt.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Mũ bảo hiểm, thiết bị chống rơi, quần áo có khả năng hiển thị cao và bảo vệ mắt là một số PPE được sử dụng trên các công trường xây dựng."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"Helmets, fall arrest equipment, excessive visibility clothes and eye safety are a number of the PPE used on construction sites."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "