: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Bạn có thể mô tả định nghĩa của bạn về giảng dạy có chất lượng và hiệu quả? (Can you describe your definition instruction with quality and effectiveness?)
Câu hỏi mở và rộng này giải quyết vai trò của hiệu trưởng với tư cách là người lãnh đạo học tập và tìm cách hiểu phương pháp giảng dạy của bạn và thực hành giáo dục ưa thích.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Là một giáo viên nhiều năm trước, hiệu trưởng của tôi thường tiếp cận tôi về mức độ tiếng ồn trong lớp học của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng thực hiện các bước để giảm mức độ tiếng ồn, nhưng tôi tin chắc rằng một lớp học năng động là một lớp học tích cực. Việc học nên lấy học viên làm trung tâm - một cách tiếp cận nhấn mạnh quá trình học tập của người học hơn là vào nội dung. Tôi đã chia sẻ các bài học với các đồng nghiệp của mình và giúp thúc đẩy một cộng đồng người học giữa các giáo viên và học sinh. Mặc dù mức độ tiếng ồn trong lớp học của tôi không giảm, tôi đã giúp trường tôi tăng 30% điểm thi của khu vực."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My principal of classroom quality resolves around the noise in the class. Although I have tried to take steps to reduce the noise level, I am convinced that a noisy classroom is a positive classroom. Student-centered learning is an approach that emphasizes learners' learning process rather than content. I have shared the lessons with my colleagues and helped foster a learning community among teachers and students. Although the noise level in my classroom did not decrease, I tried to help my school increase the area's test scores by 30%."
2. Làm thế nào để bạn giao tiếp / xây dựng mối quan hệ với phụ huynh? (How do you like to build relationships with parents?)
Mục tiêu của câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng giao tiếp và ứng xử của ứng viên đối với cha mẹ/người giám hộ của trẻ em

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng để tìm hiểu các thành viên quan trọng trong gia đình trong cuộc sống của mỗi học sinh. Đó là lý do tại sao vào đầu năm học, tôi thích mời phụ huynh đến lớp học và có các cuộc họp cá nhân với các gia đình. Tôi cũng sẽ gửi một cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về cuộc sống gia đình, nhu cầu và sự năng động của gia đình. Sau đó, trong suốt cả năm, tôi luôn cố gắng liên lạc với các gia đình để chia sẻ những cập nhật tích cực và những chiến thắng nhỏ về học sinh bên cạnh việc thảo luận về bất kỳ thử thách nào mà học sinh có thể phải đối mặt trong học tập hoặc hành vi."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I think it’s really important to get to know the important family members in each student’s life. Which is why at the beginning of the school year I like to invite parents to my classroom and have individual meetings with the families. I’ll also send out a survey to get a better understanding of the student’s home life, needs, and family dynamics. Then, throughout the year, I always try to touch base with families to share positive updates and small wins about the student in addition to discussing any challenges the student might be facing academically or behaviorally."
3. Bạn quản lý lớp học như thế nào? (How do you manage a classroom?)
Đây là câu hỏi thông thường bắt gặp nhất khi đi phỏng vấn, mục đích để đánh giác cách tổ chức lớp học cho trẻ em sao cho vừa đa dạng, năng động nhưng vẫn đảm bảo an toàn, vệ sinh cho các em

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Quản lý cả một lớp học trẻ mẫu giáo là một thách thức, tôi phải có được sự tôn trọng của chúng và chắc chắn hành vi của tôi phải phù hợp, không khiến trẻ sợ. Cách quản lý để thành công là luôn phải kiểm soát lớp học, đồng thời phải duy trì các hoạt động học thú vị, khích lệ trẻ.
Tôi có thể làm được điều này bằng cách tổ chức tốt cả hoạt động học tập kết hợp với môi trường học tập. Lớp học là một môi trường học được thiết kế giúp trẻ vừa học vừa vui chơi."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
Managing an entire preschool classroom is a challenge, I have to respect them and make sure my behavior is appropriate, not to scare them. The way to manage for success is to always control the classroom, while maintaining interesting learning activities that encourage children.
I can do this by organizing well the learning activities associated with the learning environment. Classroom is a learning environment designed to help children learn while playing.
4. Những tính từ nào bạn sẽ sử dụng để mô tả sự hiện diện của bạn trong lớp học? (What adjectives would you use to describe your presence in the classroom?)
Một người phỏng vấn muốn thấy rằng bạn không chỉ cố gắng thúc đẩy sinh viên hướng tới mục tiêu hay kết quả học tập nào đó, mà còn thực sự muốn giúp họ phát triển trong và ngoài trường. Về cơ bản, bạn quan tâm đến mọi người và thành công của họ, không chỉ là thành tích chuyên môn của riêng bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi sẽ nói tôi nghiêm khắc nhưng công bằng khi giảng dạy. Tôi tin rằng khi sinh viên được thử thách với các mục tiêu thực tế và nhận được sự hỗ trợ mà họ không chỉ cần có câu trả lời đúng mà còn có thể sử dụng những bài học đó để tự mình giải quyết các vấn đề trong tương lai, mọi người đều đứng đầu. Tôi cũng nghĩ rằng với tư cách là một giáo viên, công việc của tôi là hỗ trợ học sinh của mình thông qua những bài học tôi đưa ra, nhưng cũng thông qua những thách thức khác nhau mà chúng có thể gặp phải ở trường, và hợp tác với chúng cũng như các hệ thống hỗ trợ khác để giúp chúng cảm thấy có động lực, thoải mái, và hạnh phúc trong lớp học."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would say I’m strict but fair when it comes to teaching. I believe when students are challenged with realistic goals and given the support they need not to just get the answers right but to be able to use those learnings to solve future problems on their own, everyone comes out on top. I also think that as a teacher, it’s my job to support my students through the lessons I give, but also through the various challenges they may face at school, and to partner with them as well as other support systems to help them feel motivated, comfortable, and happy in the classroom."
5. Bạn làm thế nào để thuyết phục một học sinh hoàn thành bài tập mà các em không làm? (How would you convince a student to complete an assignment which they didn’t want to do?)
Câu hỏi mở và rộng này giải quyết vai trò của hiệu trưởng với tư cách là người lãnh đạo học tập và tìm cách hiểu phương pháp giảng dạy của bạn và thực hành giáo dục ưa thích.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Nếu một học sinh không hoàn thành bài tập, vai trò của tôi sẽ là xác định lý do tại sao và yêu cầu các em hoàn thành bài tập; Tôi sẽ hỏi họ một số câu hỏi để xác định lý do tại sao các em miễn cưỡng làm việc; Sau đó, tôi sẽ trò chuyện với họ để giải thích lý do tại sao bài tập lại quan trọng và các em sẽ nhận được những lợi ích gì khi hoàn thành nó; Nếu cần thiết, tôi sẽ phát triển một động lực bổ sung để các em hoàn thành công việc; Một khi học sinh làm được điều này, tôi sẽ củng cố tầm quan trọng của những gì các em đã làm và tôi tự hào về các em như thế nào.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“If a student resisted completing an assignment, my role would be to determine why they were resisting and to get them to finish the assignment.  I would ask them a couple of questions to determine why they were reluctant to do the work.  I would then have a conversation with them expressing why the assignment was important, and what benefits they will receive by completing it.  If necessary, I would develop an extra incentive I could offer them to finish the work.  Once they did this, I would reinforce the importance of what they did and how proud I was of them for having completed the assignment.”

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "