: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Bạn có thể mô tả định nghĩa của bạn về giảng dạy có chất lượng và hiệu quả? (Can you describe your definition instruction with quality and effectiveness?)
Câu hỏi mở và rộng này giải quyết vai trò của hiệu trưởng với tư cách là người lãnh đạo học tập và tìm cách hiểu phương pháp giảng dạy của bạn và thực hành giáo dục ưa thích.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Là một giáo viên nhiều năm trước, hiệu trưởng của tôi thường tiếp cận tôi về mức độ tiếng ồn trong lớp học của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng thực hiện các bước để giảm mức độ tiếng ồn, nhưng tôi tin chắc rằng một lớp học năng động là một lớp học tích cực. Việc học nên lấy học viên làm trung tâm - một cách tiếp cận nhấn mạnh quá trình học tập của người học hơn là vào nội dung. Tôi đã chia sẻ các bài học với các đồng nghiệp của mình và giúp thúc đẩy một cộng đồng người học giữa các giáo viên và học sinh. Mặc dù mức độ tiếng ồn trong lớp học của tôi không giảm, tôi đã giúp trường tôi tăng 30% điểm thi của khu vực."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My principal of classroom quality resolves around the noise in the class. Although I have tried to take steps to reduce the noise level, I am convinced that a noisy classroom is a positive classroom. Student-centered learning is an approach that emphasizes learners' learning process rather than content. I have shared the lessons with my colleagues and helped foster a learning community among teachers and students. Although the noise level in my classroom did not decrease, I tried to help my school increase the area's test scores by 30%."
2. Bạn có thể cho chúng tôi biết về một sai lầm bạn đã làm trong quá khứ? (Can you tell us about a mistake you have made in the past?)
Là lãnh đạo trường, trách nhiệm của hiệu trưởng là bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh, nơi đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ để tối đa hóa thời gian học.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Cụ thể khi tiếp xúc với trẻ em, điều quan trọng là giáo dục các bạn về lòng tốt và văn hóa tích cực. Có nhiều chương trình và mô hình giáo dục khác nhau có sẵn để hỗ trợ và thúc đẩy nhận thức xã hội. Tôi đã thực hiện nhiều chương trình này trong quá khứ với kết quả tuyệt vời. Là hiệu trưởng trường trước đây của tôi, tôi đã giảm 20% số lượtbắt nạt và tăng 10% vai trò lãnh đạo của học sinh. Chúng tôi cũng thực hiện các cuộc diễn tập khẩn cấp để giúp học sinh cảm thấy tự tin hơn trong trường hợp khẩn cấp thực sự. Biết trước tình huống sẽ làm giảm sự lo lắng của học sinh và giúp họ tập trung hơn vào việc học."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"There are many different programs and models available to support and promote social awareness. When working with children, it is vital to educate them on kindness and positive culture. I have implemented many of these programs in the past with great results. As principal of my previous campus, school referrals for bullying have been reduced by 20% and increased by 10% for student leadership roles. We also implemented emergency drills to help students feel more confident in the real cases. Knowing what to expect reduced student anxiety and helped them focus more on learning."
3. Làm thế nào để duy trì sự an toàn của môi trường học tập cho khuôn viên trường? (How to maintain the safety of the learning environment for the campus?)
Là lãnh đạo trường, trách nhiệm của hiệu trưởng là bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh, nơi đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ để tối đa hóa thời gian học.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Cụ thể khi tiếp xúc với trẻ em, điều quan trọng là giáo dục các bạn về lòng tốt và văn hóa tích cực. Có nhiều chương trình và mô hình giáo dục khác nhau có sẵn để hỗ trợ và thúc đẩy nhận thức xã hội. Tôi đã thực hiện nhiều chương trình này trong quá khứ với kết quả tuyệt vời. Là hiệu trưởng của trường trước đây của tôi, tôi đã giảm 20% số lượt giới thiệu ở trường vì bắt nạt và tăng 10% vai trò lãnh đạo của học sinh. Chúng tôi cũng thực hiện các cuộc tập trận khẩn cấp để giúp học sinh cảm thấy tự tin hơn trong trường hợp khẩn cấp thực sự. Biết những gì mong đợi làm giảm sự lo lắng của sinh viên và giúp họ tập trung hơn vào việc học."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"There are many different programs and models available to support and promote social awareness. When working with children, it is vital to educate them on kindness and positive culture. I have implemented many of these programs in the past with great results. As principal of my previous campus, school referrals for bullying have been reduced by 20% and increased by 10% for student leadership roles. We also implemented emergency drills to help students feel more confident in the real cases. Knowing what to expect reduced student anxiety and helped them focus more on learning."
4. Nếu có mâu thuẫn giữa các người lớn, bạn sẽ xử lý thế nào? (If there were a conflict amongst adults, how would you handle?)
Một câu hỏi như thế này muốn kiểm tra khái niệm về công bằng và khả năng giải quyết tích cực xung đột của bạn. Câu trả lời của bạn có thể bao gồm giảng viên, nhân viên, phụ huynh hoặc khách.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong một trường hợp nổi bật trong tâm trí tôi, tôi đã có một phụ huynh kiên quyết rằng giáo viên của con gái cô ấy nên cho con gái mình một cơ hội khác để làm bài kiểm tra nhiều lần. Giáo viên đã kiên quyết rằng điểm số nên được giữ. Tôi lắng nghe cẩn thận tất cả các bên liên quan, và sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi đã hiểu ra rằng sự lo lắng về bài kiểm tra là nguyên nhân cho kết quả kém. Chúng tôi đã đồng ý về một phương thức đánh giá khác, và học sinh đã có thể thể hiện sự thông thạo các kỹ năng đó. Sau khi làm việc với học sinh về các chiến lược làm bài kiểm tra, cô bé đã có thể vượt qua tất cả các bài kiểm tra vào cuối năm"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In one case that stands out in my mind, I had a parent who was adamant that her daughter's teacher should give her daughter another opportunity to take a teacher-administered test she had already failed numerous times. The teacher was adamant that the grade should stand. I listened carefully to all involved parties, and, after much discussion, we came to an understanding that test anxiety was to blame for the student's performance. We agreed on an alternate means of assessment, and the student was able to show mastery of those skills. After working with the student on test-taking strategies, she was able to pass all her state exams later in the year"
5. Bạn sẽ tiếp cận cha mẹ học sinh như thế nào với tư cách là những người giáo dục con cái của họ? (How would you engage students’ parents as active participants in their children’s education?)
Câu hỏi này nhằm đánh giá kỹ năng quan hệ công chúng của bạn. Mối quan hệ cha mẹ có thể thúc đẩy hoặc gây thách thức với một quản trị viên

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đối với các cuộc họp phụ huynh, tôi đã tạo một đồ họa thông tin cho mỗi học sinh, sau đó tôi sẽ cùng phụ huynh xem lại. Đó là một cách trực quan, thú vị để thể hiện những gì học sinh của họ đang học và làm, cũng như những gì tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn. Tôi thực sự muốn tổ chức một loạt các cuộc họp hàng tháng của tòa thị chính, với tất cả phụ huynh (và các thành viên cộng đồng quan tâm) được mời để nói về các sáng kiến mới ở trường, nhận phản hồi và đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"For parent-teacher conferences, I created an infographic for each student, which I then reviewed with the parents. It was a fun, visual way to show what their student was learning and doing, and what I thought we could do better. I would really like to host a series of monthly town-hall meetings, with all parents (and interested community members) invited to talk about new initiatives at the school, get feedback, and make sure voices are heard."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "