: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. LDAP server dùng để làm gì? (What are LDAP servers used for ?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên về các việc triển khai liên quan
Chiến lược trả lời: ứng viên cần hiểu về LDAP, các phương thức có thể dùng

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Máy chủ LDAP thường được sử dụng trong các ứng dụng J2EE để xác thực và cấp quyền cho người dùng.
LDAP server được phân cấp và được tối ưu hóa để đọc dữ liệu, do đó có thể nhanh hơn cơ sở dữ liệu trong việc cung cấp quyền truy cập."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"LDAP servers are typically used in J2EE applications to authenticate and authorise users. LDAP servers are hierarchical and are optimized for read access, so likely to be faster than database in providing read access."
2. Connection Pooling là gì? (What is connection pooling?)
Mục đích: Tìm hiểu kiến thức cơ bản kết nối DB
Chiến lược trả lời: Ứng viên cần trả lời về khái niệm Connection Pooling và có thể lỗi nêu thiết lập không đúng

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Là một kỹ thuật cho phép nhiều client có thể dùng hoặc chia sẻ kết nối đến Database hoặc các Resource khác"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"It's a technique to allow multiple clients to make use of a cached set of shared and reusable connection objects providing access to a database or other resource."
3. Database Deadlock là gì? Làm sao để tránh (What is database deadlock ? How can we avoid them?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản về kiến thức truy vấn trong Ruby on Rails
Chiến lược trả lời: ứng viên cần trả lời phân biệt rõ kết quả trả trong 2 câu truy vấn

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"When multiple external resources are trying to access the DB locks and runs into cyclic wait, it may makes the DB unresponsive.
Deadlock can be avoided using variety of measures, Few listed below -
Can make a queue wherein we can verify and order the request to DB.
Less use of cursors as they lock the tables for long time.
Keeping the transaction smaller."
4. Lazy Initialization trong Hibernate là gì? (What is Lazy Initialization in Hibernate ?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản về Hibernate trong lập trình Java
Chiến lược trả lời: ứng viên hiểu được khái niệm này

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đây là một tính năng để nhanh chóng khởi tạo các mối quan hệ, phụ thuộc và liên kết từ Cơ sở dữ liệu. Bất kỳ nhưng liên kết liên quan nào được đánh dấu là @OneToMany hoặc @ManyToMany đều được lấy một động chỉ khi chúng được truy cập"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"It's a feature to lazily initialize dependencies , relationship and associations from the Database. Any related references marked as @OneToMany or @ManyToMany are loaded lazily i.e when they are accessed and not when the parent is loaded."
5. Khác biệt giữa Adapter và Facade? (Difference between Adapter and Facade ?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản về việc áp dụng các Pattern trong lập trình
Chiến lược trả lời: ứng viên cần nêu được ít nhất 1 điểm khác biệt

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Mục đích của Facade là tạo ra một giao diện đơn giản hơn, và mục đích của Adapter là mở rộng cho một giao diện hiện có.
Trong khi Facade thường kết hợp nhiều đối tượng thì Adapter kết hợp với một đối tượng duy nhất;
Facade có thể bao gồm một số đối tượng phức tạp đơn lẻ và Adapter có thể bao gồm một vài đối tượng kế thừa."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"The Difference between these patterns in only the intent.
Adapter is used because the objects in current form cannot communicate where as in Facade , though the objects can communicate , A Facade object is placed between the client and subject to simplify the interface."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "