: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Trong Java, Enums tốt hơn biến Interger Constants thế nào? (How are Java enums more powerful than integer constants?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản Java
Chiến lược trả lời: ứng viên cần nêu được tính cố định của Enums

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Enums là lớp cố định nên không thể kế thừa có mở rộng.
Do đó Enums được dùng hiểu qua trong việc định nghĩa biến với giá trị cố định."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Enums are essentially final classes with a fixed number of instances. They can implement interfaces but cannot extend another class.
This flexibility is useful in implementing the strategy pattern, for example, when the number of strategies is fixed."
2. Làm sao để hoán đổi 2 số mà không cần 1 biến thứ 3? (How can you swap the values of two numeric variables without using any other variables?)
Mục đích: Đánh giá khả năng ứng biến và sáng tạo của ứng viên

Chiến lược trả lời: ứng viên tìm ra các giải bài toán
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
3. Sự khác biệt giữ JDK và JRE? (What is the Difference between JDK and JRE)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản Java
Chiến lược trả lời: ứng viên cần trả lời phân biệt 2 từ viết tắt này

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Java Runtime Environment hay JRE là một gói phần mềm được cài đặt để chạy các chương trình phần mềm viết bằng ngôn ngữ Java.
Java development kit hay JDK là một bộ phần mềm cung cấp môi trường phát triển ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java. JDK bao gồm cả Java Runtime Environment giúp lập trình viên có thể chạy thử để kiểm tra ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"The Java Runtime Environment (JRE) **is basically the Java Virtual Machine (JVM**) where your Java programs are being executed. It also includes browser plugins for applet execution.
The Java Development Kit (JDK) is the full featured Software Development Kit for Java, including the JRE, the compilers and tools (like JavaDoc, and Java Debugger), in order for a user to develop, compile and execute Java applications."
4. Tham trị và tham chiếu là gì? (What are pass by reference and pass by value?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản Java
Chiến lược trả lời: Phân biệt ý nghĩa 2 từ và nêu ra ví dụ

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
Pass-by-value được hiểu là khi bạn thay đổi biến trong hàm thì ngoài hàm sẽ không bị ảnh hưởng. Nó giống như bạn copy giá trị của biến vào biến khác rồi truyền vào hàm.
Pass-by-reference là khi bạn thay đổi biến trong hàm cũng làm ngoài hàm bị ảnh hưởng. Nó giống như bạn truyền đúng địa chỉ của biến đó vào hàm.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
When an object is passed by value, this means that a copy of the object is passed. Thus, even if changes are made to that object, it doesn’t affect the original value.
When an object is passed by reference, this means that the actual object is not passed, rather a reference of the object is passed. Thus, any changes made by the external method, are also reflected in all places.
5. Khác biệt giữa Process và Thread? (What is the difference between processes and threads?)
Mục đích: tìm hiểu ứng viên kiến thức cơ bản Java
Chiến lược trả lời: ứng viên cần phân biệt được 2 khái niệm

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Điểm khác biệt cơ bản giữa thread và process là công việc mỗi cái được sử dụng để hoàn thành. Threads được sứ dụng cho các nhiệm vụ nhỏ. trong khi đó process được sử dụng cho một nhiệm vụ lớn (heavyweight), cơ bản như việc thực thi ứng dụng chẳng hạn."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Process is a program which is executing some code
Thread is an independent path of execution in the process.
A process can have more than one thread for doing independent task e.g. a thread for reading data from disk, a thread for processing that data and another thread for sending that data over the network."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "