: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Hãy cho tôi biết cách bạn xử lý sự cố cho một thiết bị trong nhà máy. (Please walk me through how you as a process engineer would go about troubleshooting a piece of equipment in a plant)

Các kỹ sư quy trình thường làm việc trong môi trường sản xuất bận rộn, nơi họ chịu trách nhiệm tối ưu hóa các quy trình và đảm bảo rằng tất cả các thiết bị cần thiết cho hoạt động hàng ngày đều hoạt động. Những kỹ sư này phải biết cơ chế hoạt động cơ bản của tất cả các máy móc và có thể khắc phục sự cố khi chúng phát sinh vấn đề. Câu hỏi này cho phép các ứng viên trình bày chi tiết về những kinh nghiệm trong quá khứ.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên, tôi yêu cầu người vận hành thiết bị kể lại các bước cuối cùng của họ, sau đó tôi tham khảo các bản ghi dữ liệu và phát triển một số lý thuyết và sau đó tôi mới có thể kiểm tra máy."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"First, I ask the device operators to recount their final steps, after which I seek advice from records logs and broaden numerous theories that I can then test."

2. Bạn hiện đang nắm giữ những chứng chỉ an toàn nào? Vui lòng mô tả thời điểm mà bạn đã xác định được mối quan tâm về vấn đề an toàn và cách bạn giải quyết vấn đề đó. (What safety certifications do you currently hold? Please describe a time when as a process engineer you identified a safety concern and how you resolved it.)

Các kỹ sư quy trình có một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của nhà máy cho phép họ xác định và khắc phục các mối quan tâm về an toàn mà những công nhân khác trong cơ sở có thể không rõ. Việc nắm giữ các chứng nhận an toàn thể hiện sự quan tâm tổng thể trong việc duy trì sự ổn định của nhà máy. Câu hỏi này cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng của người nộp đơn trong việc xác định và giải quyết các mối quan tâm về an toàn.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Tôi thi gia hạn khóa đào tạo OSHA của mình hàng năm. Tại công việc trước đây của tôi, tôi từng nhận thấy người điều khiển xe nâng có tầm nhìn kém vì nơi chứa vật liệu quá thấp, vì vậy tôi đã di chuyển nó để giải phóng tầm nhìn cho người điều khiển xe."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"I refresh my OSHA schooling each year. At my preceding job, I as soon as observed forklift operators had terrible visibility due to in which substances had been stored, so I moved the substances."

3. Có một kỹ sư quy trình có kinh nghiệm trong quy trình Six Sigma có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của nhà máy. Bạn có chứng nhận Six Sigma không, và bạn có thể cho chúng tôi biết các giai đoạn trong quy trình đó không? (Having a process engineer experienced in the Six Sigma process can drastically improve plant efficiency. Do you hold Six Sigma certification, and can you tell us the stages?)

Nhiều nhà máy đang tìm cách tối ưu hóa sản xuất của họ bằng cách sử dụng Six Sigma để giúp xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí. Một ứng viên có chứng chỉ này chắc chắn sẽ có lợi thế hơn các ứng viên khác.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Đây là hai phương pháp Six Sigma: Six Sigma DMAIC, được sử dụng để cải tiến quy trình hiện có và Six Sigma DMADV, được sử dụng để thiết kế quy trình mới. Six Sigma DMAIC là viết tắt của định nghĩa, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát, và tôi hiện đang làm việc để đạt được chứng chỉ cao cấp hơn."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"The are Six Sigma methods: Six Sigma DMAIC, that is used to enhance an present process, and Six Sigma DMADV, that is used to layout a brand new process. Six Sigma DMAIC stands for define, measure, analyze, enhance and control, and I am presently running in the direction of my black belt certification with it."

4. Vui lòng mô tả kinh nghiệm trước đây của bạn khi làm việc với hệ thống quản lý thay đổi. (Please describe your previous experience working with change management systems.)

Hệ thống quản lý thay đổi được sử dụng để ghi lại các cập nhật được thực hiện trong quy trình sản xuất của nhà máy và khi các thay đổi xảy ra. Các kỹ sư quy trình sử dụng các hệ thống quản lý này để theo dõi ảnh hưởng của những thay đổi đối với sản phẩm cuối cùng và xác định gốc rễ của các vấn đề sau khi chúng phát sinh. Bạn có thể mô tả một hoặc nhiều loại hệ thống quản lý thay đổi mà bạn đã sử dụng trước đây.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã bắt đầu các thay đổi quy trình chung khi cần thiết và giúp duy trì cơ sở dữ liệu quản lý thay đổi / đảm bảo chất lượng sản phẩm của công ty. Tôi đã duy trì các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi theo cách tuân thủ tiêu chuẩn ISO."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"I initiated popular system modifications as wished and helped maintain our extrade management/high-satisfactory warranty database. I maintained our wellknown working approaches in an ISO-compliant fashion."

5. Hãy cho biết P&ID là gì? Là một kỹ sư quy trình, bạn có thể cho tôi biết về một số lần bạn sử dụng P&ID không? (Please define a P&ID. As process engineer, can you tell me about some times you used a P&ID?)

Tất cả các kỹ sư quy trình nên thể hiện sự hiểu biết với các thuật ngữ kỹ thuật cơ bản này đề cập đến bản thiết bị. Các kỹ sư quy trình có kinh nghiệm sẽ có thể sẽ gặp nhiều trường hợp mà họ phải tham khảo P&ID để hoàn thành công việc của mình. Các câu trả lời cho câu hỏi này cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn sâu sắc về các loại dự án mà ứng viên đã làm trong quá khứ.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"P&ID là viết tắt của sơ đồ đường ống và thiết bị đo đạc. Tôi đã sử dụng chúng để xác định vị trí đặt đơn vị đo lường cho dòng khí."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"P&ID stands for piping and instrumentation diagram. I actually have used them to decide wherein to place metering gadgets for fueloline flows."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "