: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Sự khác nhau giữa tuples và list? (What are the differences between tuples and list ?)
Mục đích: hiểu rõ các kiểu dữ liệu trong python.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"1. List: có thể edit được, chậm hơn tuples.
2. Tuples: không thể edit dc, nhanh hơn list."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"1: List: Editable and slower than tupbles.
2: Tuples: Uneditable, faster than list."
2. PEP là gì? nêu 2vd chuẩn về pep (What is PEP ? List 2 examples about pep8)
Mục đích: những tiêu chuẩn được quy định khi code python

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"PEP là viết tắt của Python Enhancement Proposal là những tiêu chuẩn đặt ra khi code python.
vd về pep8:
1.Identation: Sử dụng 4 khoảng trắng cho mỗi cấp lùi đầu dòng
2.Chiều dài tối đa của một dòng code: 79 ký tự."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"PEP is an abbreviation of Python Enhancement Proposal, which is standards when coding python.

Examples about pep8:
1: Identation: Use of 4 spaces for each of indent line
2: The maximum of a code line : 79 characters."
3. viết function remove các item bị trùng trong array vd : [1,3,5,5,8] => [1,3,5,8] (Give an example to remove duplicated items in an array ? For example: [1,3,5,5,8] => [1,3,5,8])
Mục đích: hiểu hơn về các cách xử lý array cơ bản
chiến lược trả lời: có thể viết function để kiểm tra nhưng ưu tiên dùng thư việc có sẵn của python.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt/Anh:
print(set(array))
4. kiểm tra 1 array là đối xứng? vd đối xứng : [1,2,3,3,2,1] or [1,4,7,4,1] (Check an array is symmetrical ? An example in symmetrical array: [1,2,3,3,2,1] or [1,4,7,4,1])
Mục đích: thuật toán đơn giản kiểm tra ứng viên cách dùng array

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt/Anh:
array đối xứng khi đảo ngược array (reversed) không thay đổi
code: array[::-1]
5. lambda function là gì? vd về lambda. (What is lambda function ? Give an example about lambda)
Mục đích: cách sử dụng anonymous function

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt/Anh:
a = lambda x,y : x+y
print(a(5, 6))

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "