: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Theo bạn, bạn hiểu gì về công việc của một Media Planner? (In your opinion, what do you know about a Media Planner?)

Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu độ am hiểu của bạn về công việc này, và dựa vào câu trả lời của bạn, họ cũng đánh giá được tư duy trong công việc của bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Theo tôi, vị trí Media Planner là người đưa ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Công việc chính là xác định và tiếp cận các đối tượng mục tiêu, cũng như đánh giá thành công của chiến dịch. Ngoài ra, mục tiêu của một Media Planner là tối ưu hóa tiếp thị truyền thông để tăng nhận thức về thương hiệu và giúp đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh: 
"In my opinion, a Media Planner is the creator and implementation of advertising campaigns. The main job is to identify and reach the target audience, as well as to evaluate the success of the campaign. In addition, the goal of a Media Planner is to optimize marketing communications to increase brand awareness and help achieve the business goals for the company."

2. Những kỹ năng và phẩm chất nào quan trọng nhất cần có để trở thành Media Planner? (What are the most important skills and qualities needed to be Media Planner?)

Khi đặt câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết suy nghĩ của bạn về những kỹ năng và phẩm chất quan trọng của một người lên kế hoạch.

Bạn nên tập trung vào những kỹ năng chính, phẩm chất cần thiết của vị trí này và bổ sung thêm những lí do vì sao bạn nghĩ các yếu tố này là quan trọng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ rằng có rất nhiều kỹ năng cũng như phẩm chất cần thiết để trở thành một người lên kế hoạch truyền thông hiệu quả. Tuy nhiên, hơn tất cả, việc lập kế hoạch chiến lược là một trong những kỹ năng quan trọng nhất vì chúng ta cần đảm bảo công việc thực hiện đáp ứng các mục tiêu về mặt thương mại của doanh nghiệp. Chúng ta còn cần có tư duy sáng tạo và nhận biết được loại chiến dịch truyền thông xã hội nào phù hợp nhất cho doanh nghiệp ở hiện tại. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có sự hiểu biết sâu rộng về các hoạt động của cộng đồng, kỹ năng viết vượt trội, cũng như hiểu biết về đối tượng khách hàng và nhu cầu cụ thể của họ. Cuối cùng là luôn mong muốn cập nhật những xu hướng mới nhất của mạng xã hội và tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã có được những kỹ năng cần thiết như trên để trở thành một nhà lập kế hoạch truyền thông giỏi mà công ty của anh/chị mong muốn."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh: 
"I think there are numerous skills and qualities needed to be an effective and competent Media Planner. However, above all of them, plan strategically is one of the most important skills because we need to ensure the work carry out meets the commercial objectives of the business. We also needs a creative mindset and the understanding what kind of social media campaigns that work best for the business. In addition, we also need an extensive understanding of community engagement, superior writing skills, and also an understanding of target audience and their specific needs. Lastly a desire to always stay up to date with the latest social media developments and I can confidently say that I have acquired of the skills needed to be a good media planner that your company always want."
 

3. Bạn sử dụng cách tiếp cận nào để giao tiếp với những người khác nhau? Làm thế nào để bạn biết bạn đang giao tiếp hiệu quả? (What approaches do you use in communicating with different people? How do you know you are communicating effectively?)

Đối với một nhân viên kế hoạch vì việc giao tiếp giữa các bộ phận và các thành viên trong team rất quan trọng, thế nên nhà tuyển dụng muốn biết được bạn sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình như thế nào.

Để trả lời câu hỏi này, hãy đưa ra một ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong công việc và cho thấy sự hiểu biết của bạn về giao tiếp hiệu quả ở nơi làm việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Với tư cách là một trưởng nhóm, trước khi giao việc cho các thành viên của mình, tôi luôn hỏi họ có đủ băng thông để xử lý công việc không. Tôi mời họ tham gia các cuộc thảo luận để đảm bảo rằng chúng tôi rõ ràng về mọi kỳ vọng và cũng để họ biết rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu họ cần. Chúng tôi là một nhóm kết nối chặt chẽ và tôi thiết lập tinh thần để mọi người cảm thấy được hỗ trợ thông qua ngôn ngữ, việc lắng nghe và sau đó cho họ cơ hội để tôi phản hồi. "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh: 
"As a team leader , before handling task to my members I always ask if they have the bandwidth to handle the task. I invite them into a discussion to make sure we are clear on every expectations and also to let them know I am here to help if they need it. We have a tight group and I set the tone for everyone to feel supported through my language, listening, and then giving them an opportunity to give me feedback."
 

4. Nếu bạn phải mô tả bản thân là người để ý về chi tiết hay là người nhìn xa trông rộng, bạn sẽ chọn cái nào? Tại sao? (If you had to describe yourself as detail-oriented or big-picture oriented, which would you choose? Why?)

Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng biết được điểm mạnh của bạn cũng như khía cạnh điểm yếu của bạn. Không phải ai cũng làm được cả hai. Bằng cách chia sẻ thành thật, bạn cho nhà tuyển dụng thấy được khả năng nhận thức về bản thân và khả năng nói và phản xạ của bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ mình là người thiên về chi tiết, bởi vì tôi giỏi để ý và theo dõi những chi tiết nhỏ để đảm bảo mọi kế hoạch đều được thực hiện tốt. Tôi cũng đã học được cách lập chiến lược hơn về cách thức và khi nào nhiệm vụ hoàn thành. Tôi cũng quản lý bản thân để kiểm soát nhiều việc cần làm, tôi xem xét sắp xếp những việc phù hợp với nhau cho một sự kiện hoặc chương trình. Điều này giúp tôi sắp xếp được công việc theo thứ tự ưu tiên và ủy quyền "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I think am more of a detail-oriented person, because I good at noticing and keeping track of the small details to make sure every plan is in good care. I have also learned how to be more strategic about how and when a task is completed. I also manage to control variety of tasks that need to be accomplished, I look at how they fit together for an event or program. This helps me to prioritize and delegate"

5. Bạn hãy mô tả phương pháp xác định mạng truyền thông (media) nào sẽ sử dụng? (Describe your method of determining which media networks to use?)

Câu hỏi này nhằm giúp nhà tuyển dụng biết được kinh nghiệm phân tích dữ liệu và các xu hướng tiếp thị của bạn
Hãy trả lời thật ngắn gọn các phương pháp bạn đã từng sử dụng

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên tôi sẽ xác định đối tượng bằng cách trả lời các câu hỏi như là khách hàng tiêu biểu là ai?
Họ bao nhiêu tuổi là nam hay nữ?,...
Tiếp theo đó tôi sẽ xác định được mục tiêu của công ty là như thế nào và cuối cùng là tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho công ty. Để làm điều đó tôi cần xác định đối tượng sử dụng nền tảng nào bằng cách xem xét các biểu đồ của người dùng trên mỗi nền tảng.
Ví dụ về các điểm mạnh và yếu của từng Social Media: Những người dùng Facebook có thể sẽ có hồ sơ, nhưng họ sử dụng tích cực hơn ở Instagram..."


Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh: 
"Firstly I want to identify my audience by answering questions such as Who is my typical customer? 
How old are they? Are they male or female? 
Then I continue to define company goals for that audience. Finally, I will find my audience. To do that, I am going to determine which platform audience uses by looking at the demographics of the users on each platform. 
For example, while young Facebook users may have profiles, they’re more active on Instagram..."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "