: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. IDS là gì? (What is an intrusion detection system?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"IDS là ứng dụng phần mềm, hoặc phần cứng dùng để theo dõi traffic hoạt động di chuyển trong mạng và qua hệ thống. Rất hữu dụng trong việc nhận biết kịp thời những hoạt động bất thường và những mối nguy hại luôn tìm tàng rình rập cho mục đích xấu xa. Hệ thống sẽ gửi cảnh báo mỗi khi những hành động xấu xa này đc phát hiện."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"An intrustion detection system (IDS) is a software application or hardware appliance that monitors traffic moving on networks and through systems to search for suspicious activity and known threats, sending up alerts when it finds such items."
2. Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa DOS và DDOS (Difference between DOS and DDOS attack)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"- DOS attack được dịch ra là từ chối dịch vụ (denial of services), với thủ đoạn này, máy tính của kẻ xấu sẽ gửi 1 lượng cực lớn lưu lượng đến
máy tính của nạn nhân và làm sập luôn máy. Dos là dịch vụ tấn công online dùng để làm cho website của nạn nhân quá tải và từ đó khách hàng không thể
truy cập đến được. Bằng cách gửi lượng lớn traffic đến web server của nạn nhân thông qua đường internet
- DDos được dịch ra là từ chối dịch vụ phân tán, cơ chế tấn công này quy mô lớn hơn vì kẻ xấu sẽ làm từ nhiều vị trí khác nhau và dùng nhiều hệ thống khác nhau để tấn công"

Tham khảo câu trả lời bằng tiếng Anh
"- A DOS attack is a denial of service attack, in this attack a computer sends massive amount of traffic to a victims computer and shuts it down.
Dos attack is a online attack which is used to make the website unavailable for its users when done on a website. This attack make the server of
a website down which is connected to internet by sending a large number of traffic to it.
- In ddos attack means distributed denial of service, in this attack dos attacks are done from many different locations using many systems."
3. Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa router và switch (Explain the differences between a switch, and router.)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong mô hình OSI, router hoạt động ở tầng mạng cao hơn switch. Router rất khác so với switch vì nó đảm nhận nhiệm vụ định tuyến gói tin đến những mạng khác. Nó cũng ‘thông minh’ và tinh vi hơn để hoạt động như 1 thiết bị trung gian để kết nối những vùng mạng khác lại với nhau. Switch thì chỉ dùng cho mạng dùng dây, còn router thì sẽ dùng đc cho cả mạng không dây. Với nhiều tính năng vượt trội hơn, giá của Router chắc chắn sẽ cao hơn so với switch."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the OSI model, router is working on a higher level of network layer (Layer 3) than switch. Router is very different from the switch because it is for routing packet to other networks. It is also more intelligent and sophisticated to serve as an intermediate destination to connect multiple area networks together. A switch is only used for wired network, yet a router can also link with the wireless network. With much more functions, a router definitely costs higher than a switch."
4. Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa DOS và DDOS (Difference between DOS and DDOS attack)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"- DOS attack được dịch ra là từ chối dịch vụ (denial of services), với thủ đoạn này, máy tính của kẻ xấu sẽ gửi 1 lượng cực lớn lưu lượng đến
máy tính của nạn nhân và làm sập luôn máy. Dos là dịch vụ tấn công online dùng để làm cho website của nạn nhân quá tải và từ đó khách hàng không thể
truy cập đến được. Bằng cách gửi lượng lớn traffic đến web server của nạn nhân thông qua đường internet
- DDos được dịch ra là từ chối dịch vụ phân tán, cơ chế tấn công này quy mô lớn hơn vì kẻ xấu sẽ làm từ nhiều vị trí khác nhau và dùng nhiều hệ thống khác nhau để tấn công"

Tham khảo câu trả lời bằng tiếng Anh
"- A DOS attack is a denial of service attack, in this attack a computer sends massive amount of traffic to a victims computer and shuts it down.
Dos attack is a online attack which is used to make the website unavailable for its users when done on a website. This attack make the server of
a website down which is connected to internet by sending a large number of traffic to it.
- In ddos attack means distributed denial of service, in this attack dos attacks are done from many different locations using many systems."
5. Sự khác nhau giữa TCP và UDP là gì (What is the difference between TCP and UDP?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"TCP là gì?
TCP là giao thức ‘hướng kết nối’ mà máy tính dùng để giao tiếp trên nền internet. Giao thức này là trong những giao thức chính trong mô hình mạng TCP/IP. TCP cung cấp cơ chế check lỗi, và bảo đảm bảo những gói tin data sẽ được đưa đến đúng nơi mà nó nhận được từ.

UDP là gì?
UDP là một giao thức ‘không kết nối’ hoạt động giống với TCP, nhưng cơ chế check lỗi và hồi phục không nhất thiết phải được thực hiện. Thay vào đó, UDP sẽ liên tục gửi gói tin cho người nhận cho dù người đó có nhận hay không thì nó vẫn gửi.

Điểm khác nhau giữa 2 giao thức TCP và UDP?
TCP và UDP có nhiều điểm tương đồng à khác nhau, đây đều là những giao thức được sử dụng nhiều nhất để gửi gói tin thông qua internet. Đều hoạt động ỏ7 Transport layer của mô hình TCP/IP và cả hai đều dùng giao thức IP
Connetion-orieted và connectionless
TCP là giao thức chạy hướng kết nối, UDP thì là giao thức chạy không kết nối. TCP cần thành lập kết nối giữa bên gửi và bên nhận trước khi lưu lượng data được gửi, trong khi đó UDP có thể gửi mà không cần phải thành lập kết nối trước.

Độ tin cậy
TCP đáng tin cậy hơn, data được gửi đi sử dụng giao thức TCP được đảm bảo gửi đến đúng địa chỉ nhận. Nếu data bị mất trong quá trình transit thì nó sẽ được khôi phục và gửi lại. Giao thức TCP cũng sẽ kiến tra gói tin và lỗi để đảm bảo rằng data không bị mất hoặc hỏng.
UDP thì không đán tin cậy bằng, nó không cung cấp cơ chế đảm bảo khi truyền gói tin, và gói tin cũng có khả năng sẽ hỏng hoặc mất gói trong quá trình transit.

Điều khiển luồng
Giao thức TCP sử dụng cơ chế để người gửi không gửi quá nhiều gói tin một lúc cho người nhận, gập ra hiện tượng ngộp. TCP sẽ lưu data gửi ở send buffer, và nhận data ở receive buffer. Khi ứng dụng sẵn sàng để nhận tiếp thì nó sẽ đọc gói tin ở receive buffer. Khi receive buffer full, bên nhận sẽ không thể xử lý them data nữa thì khi đó nó sẽ drop gói tin. Để đảm bảo bên nhận sẽ nhận đủ data từ bên gửi, bên nhận sẽ nói với bên gửi rằng còn bao nhiêu khoảng tróng trong receive buffer. Mỗi lần nhận gói tin, 1 tin nhắn sẽ được gửi đến bên gửi kèm theo giá trị phòng trống của receive buffer.

UDP thì không hỗ trợ kiểm soát luồng, khi dùng UDP, data sẽ được nhận liên tục hoặc bị drop.

Thứ tự
Giao thức TCP sẽ đảm bảo bên nhận, nhận được số lượng data theo đúng thứ tự mà bên gửi đã gửi. Mặt khác, UDP sẽ gửi dưới bất kì thứ tự nào

Tốc độ
Giao thức TCP chậm hơn UDP vì nó cần phải làm nhiều thứ hơn. TCP cần phải thiết lập kết nối trước, kiểm tra lỗi và đảm bảo rằng data bên nhận phải đúng theo thứ tự như lúc gửi.

Trường hợp nào thì sử dụng giao thức nào
Giao thức TCP được sử dụng khi ứng dụng đó yêu cầu độ tin cậy cao, trong khi vấn đề về thời gian thì không quan trọng
World Wide Web (HTTP, HTTPS)
Secure Shell (SSH)
 File Transfer Protocol (FTP)
Email (SMTP, IMAP/POP)

UDP thích hợp cho những ứng dụng cần tốc độc truyển tải nhanh và hiệu quả
VPN tunneling
Streaming videos
Online games
Live broadcasts
Domain Name System (DNS)
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"What is TCP?
Transmission Control Protocol (TCP) is a connection-oriented protocol that computers use to communicate over the internet. It is one of the main protocols in TCP/IP networks. TCP provides error-checking and guarantees delivery of data and that packets will be delivered in the order they were sent.

What is UDP?
User Datagram Protocol (UDP) is a connectionless protocol that works just like TCP but assumes that error-checking and recovery services are not required. Instead, UDP continuously sends datagrams to the recipient whether they receive them or not.

What’s the difference?
TCP and UDP have many differences and similarities. They are the most commonly used protocols for sending packets over the internet. They both work on the transport layer of the TCP/IP protocol stack and both use the IP protocol.

Let’s take a look at some of the key differences.
Connection and connectionless
TCP is a connection-oriented protocol and UDP is a connection-less protocol. TCP establishes a connection between a sender and receiver before data can be sent. UDP does not establish a connection before sending data.

Reliability
TCP is reliable. Data sent using a TCP protocol is guaranteed to be delivered to the receiver. If data is lost in transit it will recover the data and resend it. TCP will also check packets for errors and track packets so that data is not lost or corrupted. UDP is unreliable, it does not provide guaranteed delivery and a datagram packet may become corrupt or lost in transit.

Flow control
TCP uses a flow control mechanism that ensures a sender is not overwhelming a receiver by sending too many packets at once. TCP stores data in a send buffer and receives data in a receive buffer. When an application is ready, it will read the data from the receive buffer. If the receive buffer is full, the receiver would not be able to handle more data and would drop it. To maintain the amount of data that can be sent to a receiver, the receiver tells the sender how much spare room in the receive buffer there is (receive window). Every time a packet is received, a message is sent to the sender with the value of the current receive window.
UDP does not provide flow control. With UDP, packets arrive in a continuous stream or they are dropped.

Ordering
TCP does ordering and sequencing to guarantee that packets sent from a server will be delivered to the client in the same order they were sent. On the other hand, UDP sends packets in any order.

Speed
TCP is slower than UDP because it has a lot more to do. TCP has to establish a connection, error-check, and guarantee that files are received in the order they were sent.

Usage
TCP is best suited to be used for applications that require high reliability where timing is less of a concern.
World Wide Web (HTTP, HTTPS)
Secure Shell (SSH)
File Transfer Protocol (FTP)
Email (SMTP, IMAP/POP)

UDP is best suited for applications that require speed and efficiency.
VPN tunnelling
Streaming videos
Online games
Live broadcasts
Domain Name System (DNS)
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)"

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "