: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Bạn hiểu gì về vai trò của chuyên viên quản lý chi phí văn phòng? (What is your understanding of the office expense executive role?)
Câu hỏi nhằm mục đích: xem ứng viên có hiểu rõ yêu cầu công việc hay chưa?
Chiến lược trả lời: tìm hiểu kỹ yêu cầu công việc qua bản mô tả công việc cũng như bổ sung thêm một số nội dung dựa vào kinh nghiệm cá nhân.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Qua bảng mô tả công việc tôi hiểu rằng công ty đang yêu cầu nhân viên quản lý văn phòng phải quản lý sát sao các chi phí văn phòng hàng tháng dựa vào ngân sách đã được được duyệt. Báo cho quản lý trực tiếp tiếp nếu có nhu cầu mua sắm nào không có trong ngân sách hoặc chi phí cao hơn khoản tiền đã dự trù. Báo cáo biến động, lên xuống hàng tháng của các chi phí văn phòng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm các nhân tôi, vị trì này có thể đề xuất quản lý linh động trong việc dùng ngân sách bằng cách thay thế các hạng mục/mặt hàng/dịch vụ mới vù hợp hơn những hạng mục cũ với chi phí bằng hoặc thấp hơn để có thể văn phòng được vận hành hiệu quả và thiết thực."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Through the job description I understand that the company is asking the office manager to closely manage the monthly office expenses based on the approved budget. Report to direct manager if any shopping needs are not in budget or the cost is higher than expected amount. Report fluctuations, monthly ups and downs of office expenses. In addition, from my personal experience, this position can suggest flexible management in using the budget by replacing the new items / items / services more appropriately than the old ones at the cost. equal or lower to make the office operate efficiently and practically. "
2. Thế mạnh của bạn gì để quản lý tốt chi phí văn phòng? (What are your straights to manage well office expenses?)
Câu hỏi nhằm mục địch tìm hiểu về: tính cách và sự tự tin của bạn trong việc quản lý chi phí.
 Chiến lược tốt nhất để trả lời câu hỏi này là: thể hiện sự quan tâm nghiêm túc của ứng viên với công việc đang ứng tuyển, hiểu rõ những yêu cầu và mong đợi của nhiệm vụ được giao trong bản mô tả công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã từng làm công việc này ở công ty trước đây nên hiểu rõ những chi phí văn phòng bao gồm những gì. Có thể từng công ty khác nhau sẽ có sự chi tiêu khác nhau nhưng chắc rằng những hạng mục cơ bản đều giống nhau. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ tất cả những chi phí văn phòng cũng như nhu cầu của nhân viên trong công ty nếu được tiếp nhận. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng thành thạo Excel, phần mềm này giúp tôi quản lý chi phí hiệu quả thông quả, đưa ra những nhận xét hàng tháng về sự lên xuống của chi phí cũng như đưa ra giải pháp khi lãnh đạo yêu cầu."


Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I have done this job at the company before so I understand what the office costs cover. Maybe different companies will have different spending but sure the basic items are the same. I will thoroughly understand all the office costs as well as the needs of the employees in the company if accepted In addition, I also use Excel proficiently, this software helps me to manage expenses effectively. results, providing monthly comments on cost fluctuations as well as offering solutions when required by management. "
3. Hãy nói tôi nghe một tình huống mà bạn đã từng đàm phán với nhà cung cấp để có được lợi ích tốt nhất cho công ty. (Tell me about a situation where you had to deal with supplier to get the best benefit for company.)
Câu hỏi nhằm mục địch tìm hiểu về: cách nhìn nhận vấn đề và kỹ năng đàm phán của ứng viên.
 Chiến lược tốt nhất để trả lời câu hỏi này là: thể hiện kinh nghiệm có liên quan đến công việc đang ứng tuyển và đã từng đạt được thành công trong lĩnh vực đó.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Công việc của tôi trước đây phải liên hệ rất nhiều với nhà cung cấp khác nhau, điều này giúp tôi ngày càng cải thiện kỹ năng đàm phán của mình. Khi bắt đầu câu chuyện với bất kỳ nhà cung cấp nào, tôi luôn xác định mục tiêu mình cần đạt được, trao đổi rõ ràng và thiện chí với họ. Tại công ty củ, có một giai đoạn công ty gặp khó khăn về tài chính cần cắt giảm chi tiêu, tôi đã chủ động đàm phán với những nhà cung cấp công ty đang làm việc và trình bày với họ mục đích mình gọi họ. Họ cũng có lý do vì sao không giảm giá, tôi thuyết phục họ theo hướng đôi bên cùng hỗ trợ và duy trì công việc lâu dài sau này, và cuối cùng họ đã đồng ý giảm gần 40% chi phí mà vẫn giữ nguyên dịch vụ. Tôi cảm thấy rất vui vì mang lại lợi ích thiết thực cho công ty."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My job used to have to contact a lot of different suppliers, which helps me to improve my negotiating skills more and more. When I start a story with any supplier, I always confirm. set the goals I need to achieve, communicate clearly and in good faith: At my old company, there was a time when the company was in financial trouble and needed to cut down on spending, I actively negotiated with the people. provide the company they are working with and present to them what they call them.They also have a reason for not reducing the price, I persuade them to work together to support and maintain the job for a long time later, and in the end they agreed to reduce the cost by nearly 40% while maintaining the service. I feel very happy to bring practical benefits to the company. "
4. Nếu quản lý giao cho bạn một việc không thuộc về chuyên môn của bạn, bạn sẽ làm gì? (If your line manager assigns a task not belong to your expertise, what will you do?)
Câu hỏi nhằm mục địch tìm hiểu về: tinh thần sẵn sàng làm việc và khả năng học hỏi.
 Chiến lược tốt nhất để trả lời câu hỏi này là: sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới và sẽ tìm hiểu cách để hoàn thành công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ mình có một tố chất nào đó mà người quản lý thấy phù hợp với nhiệm vụ này, nên không có lý do gì tôi từ chối. Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ và tìm hiểu rõ mục tiêu công việc bằng cách trao đổi với quản lý trực tiếp. Sau đó tôi sẽ tìm hiểu thông tin, tiến hành và hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc, nếu có gì khó khăn tôi sẽ thẳng thắn trao đổi với quản lý để có được những hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời và hợp lý."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I think I have a certain quality that the manager finds suitable for this task, so there is no reason I refuse. I am willing to take on the task and understand the goals of the job by talking. After that I will find out information, proceed and complete tasks In the process of working, if there is any difficulty I will frankly discuss with the manager to get instructions and timely and reasonable adjustment. "
5. Bạn sẽ làm như thế nào để giúp bản thân mình làm việc có tổ chức khi nhận được cùng lúc nhiều nhiệm vụ và yêu cầu đến từ nhiều phòng ban? (How do you keep yourself organized when dealing with tasks and requests from multible internal departments?)
Câu hỏi nhằm mục địch tìm hiểu về: khả năng sắp xếp, theo dõi công việc một cách khoa học.
 Chiến lược tốt nhất để trả lời câu hỏi này là: thể hiện sự quản lý tốt về thời gian làm việc, tập trung giải quyết và đem lại hiệu quả trong công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
" Bí quyết của tôi là luôn có "To-do-list" khi làm việc, ghi nhận tất cả yêu cầu đến với mình. Mỗi cuối ngày làm việc, tôi sẽ ghi nhận lại những gì ưu tiên giải quyết trong ngày mai, để đầu ngày mình có ngay định hướng làm việc. Tôi chọn lọc những yêu cầu cần ưu tiên để có hành động sớm. Tôi luôn tận dụng sổ ghi chép, lịch bàn và cả cài đặt nhắc nhỡ về thời gian cần hoàn thành công việc, nhằm đảm bảo không trễ thời hạn được giao."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My secret is to always have a" To-do-list "when working, to record all requests that come to me. Every end of the working day, I will take note of what's prioritized to deal with tomorrow, I have a working orientation at the beginning of the day I select my priorities for early action I always make use of my notebooks, desk calendars and even setting reminders about when to finish tasks , in order not to miss the delivery deadline. "

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "