: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Nhân viên vận hành máy in cần có những kỹ năng gì để thành công trong công việc? (What are the skills required from printing press operator employee in order to success in your work?)

Một câu hỏi cơ bản về ngành in, ứng viên cần phải biết được những kỹ năng cơ bản để có thể làm việc tốt, những câu hỏi dạng này thường xuyên xuất hiện trong buổi phỏng vấn, dùng để kiểm tra những kiến thức cơ bản của ứng viên.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Tiến hành thử nghiệm và kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình để đánh giá chất lượng hoặc hiệu suất, Xem đồng hồ đo, mặt số hoặc các chỉ số khác để đảm bảo máy hoạt động bình thường, Chú ý hoàn toàn đến những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu các điểm được đưa ra, đặt câu hỏi khi thích hợp và không làm gián đoạn vào những thời điểm không thích hợp, Giám sát / Đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, cá nhân hoặc tổ chức khác để cải tiến hoặc thực hiện hành động sửa chữa. Hiểu được các câu và đoạn văn được viết trong các tài liệu liên quan đến công việc."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"Conducting assessments and inspections of products, services, or strategies to assess best or overall performance, Watching gauges, dials, or different signs to ensure a system is running properly, Giving complete interest to what different humans are saying, taking time to recognize the factors being made, asking questions as appropriate, and now no longer interrupting at irrelevant times, Monitoring/Assessing overall performance of yourself, different individuals, or businesses to make upgrades or take corrective action, Understanding written sentences and paragraphs in paintings associated documents."

2. Mô tả khả năng của bạn khi làm việc với chúng tôi với tư cách là nhân viên vận hành máy in? (Describe the abilities you have in order to work with us as printing press operator?)

Một câu hỏi cơ bản của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên về khả năng của chính ứng viên, hãy thẳng thắn chia sẻ những khả năng của bạn với nhà tuyển dụng vì đây chính là điều mà họ quan tâm nhất trong buổi phỏng vấn.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Tôi có khả năng nhìn thấy các chi tiết ở cự ly gần (trong vòng vài feet đối với người quan sát), biết khi nào có điều gì đó không ổn hoặc có khả năng xảy ra sự cố. Nó không liên quan đến việc giải quyết vấn đề, chỉ nhận biết có một vấn đề, sắp xếp mọi thứ hoặc hành động theo một trật tự hoặc khuôn mẫu nhất định theo một quy tắc hoặc tập hợp quy tắc cụ thể (ví dụ: các mẫu số, chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, các phép toán) , nghe và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày thông qua các từ và câu nói, so khớp hoặc phát hiện sự khác biệt giữa các màu sắc, bao gồm cả sắc thái màu và độ sáng."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"I even have the capacity to look information at near range (inside some toes of the observer), inform while some thing is inaccurate or is in all likelihood to move wrong. It does now no longer contain fixing the problem, most effective spotting there may be a problem, set up matters or movements in a positive order or sample in keeping with a selected rule or set of rules (e.g., styles of numbers, letters, phrases, pictures, mathematical operations), pay attention to and apprehend facts and thoughts offered via spoken phrases and sentences, fit or hit upon variations among colors, inclusive of sun sunglasses of colour and brightness."

3. Những yếu tố kiến thức bạn thu được từ quá trình giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc của mình sẽ hỗ trợ sự nghiệp của bạn là gì? (What are the knowledge elements you obtained from your education, training and work experience would support your printing press operator career?)

Một câu hỏi dùng để kiểm tra những kiến thức của ứng viên khi ứng dụng vào thực tiễn, những ứng viên trả lời tốt và trôi chảy cho câu hỏi này sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Kiến thức về máy móc và công cụ, bao gồm thiết kế, cách sử dụng, sửa chữa và bảo trì, nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, chi phí và các kỹ thuật khác để tối đa hóa việc sản xuất và phân phối hiệu quả hàng hóa, số học, đại số, hình học, giải tích, số liệu thống kê và các ứng dụng của chúng, cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của các từ, quy tắc cấu tạo và ngữ pháp, kỹ thuật thiết kế, công cụ và nguyên tắc liên quan đến việc sản xuất các kế hoạch kỹ thuật chính xác, bản thiết kế, bản vẽ và mô hình."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"The know-how of machines and tools, such as their designs, uses, repair, and maintenance, uncooked materials, manufacturing processes, best control, costs, and different strategies for maximizing the powerful manufacture and distribution of goods, arithmetic, algebra, geometry, calculus, statistics, and their applications, the shape and content material of the English language such as the that means and spelling of words, regulations of composition, and grammar, layout strategies, tools, and ideas worried in manufacturing of precision technical plans, blueprints, drawings, and models."

4. Bạn mô tả phong cách làm việc của bạn như thế nào? (How do you describe your own working style?)

Vì ngành in ấn liên tục thay đổi, phát triển. Tính chất công việc cũng cần sự tỉ mỉ và cẩn thận nền công việc chỉ phù hợp với những ứng viên có trách nhiệm và đáng tin cậy. Những ứng viên có những phẩm chất trên đều là những ứng cử viên hàng đầu trong mắt các nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Phong cách làm việc của tôi phù hợp với những gì mà công việc thu ngân yêu cầu đó là: cẩn thận từng chi tiết, tỉ mỉ trong việc hoàn thành công việc, đáng tin cậy, có trách nhiệm và đáng tin cậy và hoàn thành tốt nghĩa vụ, kiên trì đối mặt với những trở ngại, chấp nhận phê bình và giải quyết một cách bình tĩnh và hiệu quả. tình huống căng thẳng, trung thực và đạo đức."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"My paintings fashion that suits what the cashier calls for is: being cautious in each detail, meticulous in getting matters done, trustworthy, accountable and reliable, and done. proper obligation, persevere in going through obstacles, accepting complaint and resolving evenly and effectively. stressful, sincere and moral situations."

5. Công việc chính của người vận hành máy in là gì? (What are the main job duties and responsibilities of printing press operator?)

Một câu hỏi cơ bản của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên về công việc và nhiệm vụ của một nhân viên vận hành máy in, ứng viên phải nắm rõ được những việc mình phải làm. Hãy tham khảo câu trả lời mẫu sau đây để bổ sung vào câu trả lời của mình.

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Việt:
"Trách nhiệm của người điều hành máy in là làm sạch, ép dầu hoặc sửa chữa nhỏ, sử dụng các công cụ cầm tay; xác minh rằng giấy và mực in đáp ứng các thông số kỹ thuật cho một công việc nhất định; thu thập và kiểm tra các mẫu ngẫu nhiên trong quá trình chạy in để xác định điều chỉnh kịp thời; bắt đầu ép và kéo các bản in thử để kiểm tra độ phủ mực và mật độ, căn chỉnh; nạp giấy qua xi lanh ép và điều chỉnh các điều khiển lực căng và nạp; kiểm tra các đơn đặt hàng để xác định số lượng cần in, thông số kỹ thuật, màu sắc, hoặc hướng dẫn in ấn đặc biệt; nạp giấy vào máy ép và thực hiện các điều chỉnh cần thiết, theo khổ giấy; thay đổi đĩa ép, chăn hoặc xi lanh, theo yêu cầu; làm sạch vòi phun mực, đĩa hoặc xi lanh đơn vị in khi quá trình ép hoàn tất; lấy hoặc trộn mực và đổ mực; điều chỉnh tốc độ dòng chảy của vòi mực; giám sát các hệ thống vận hành tự động và phản hồi các thông báo lỗi hoặc cảnh báo; thiết lập hoặc vận hành các thiết bị phụ trợ, chẳng hạn như máy cắt, gấp, tạo tấm, khoan hoặc máy cán màng; theo dõi mức tồn kho một cách thường xuyên, đặt hàng hoặc yêu cầu cung cấp thêm, khi cần thiết; giám sát các yếu tố môi trường, chẳng hạn như độ ẩm và nhiệt độ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị và thực hiện các điều chỉnh cần thiết; tải xuống hoặc quét các tập tin cần in, sử dụng phần mềm sản xuất in ấn; kiểm soát lập lịch trình quy trình làm việc hoặc theo dõi công việc, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu máy tính; tải các công việc đã hoàn thành xuống phương tiện lưu trữ để có thể trả lời các câu hỏi hoặc nhân rộng các công việc; điều chỉnh các tệp kỹ thuật số để thay đổi các yếu tố in, chẳng hạn như phông chữ, đồ họa hoặc phân tách màu."

Tham khảo câu trả lời bằng Tiếng Anh:
"It is the printer operator's obligation to easy, oil or do minor repairs, the use of hand tools; Verify that the paper and ink meets the specs for a given activity; acquire and take a look at random samples for the duration of print run to decide well timed adjustments; start to press and pull proofs to test ink insurance and density, align; feed paper via the urgent cylinder and regulate the anxiety and feed controls; Check orders to decide print quantities, specs, colors, or unique printing instructions; load paper withinside the press and make the essential adjustments, in step with the paper size; alternate the urgent plate, blanket or cylinder, as required; easy the ink nozzle, disc or print unit cylinder while the urgent system is complete; taking or blending ink and filling the ink; regulating the glide price of the ink nozzle; display computerized running structures and reply to mistakess or caution messages; putting in or running auxiliary equipment, consisting of cutting, folding, sheet-forming, drilling or laminating machines; song stock ranges on a everyday basis, order or request extra supplies, as needed; display environmental factors, consisting of humidity and temperature, which can have an effect on the device's overall performance and make essential adjustments; down load or test documents to print, the use of print manufacturing software; manage workflow scheduling or activity tracking, use of laptop database software; down load finished jobs to a media in order that questions may be responded or jobs may be replicated; regulate virtual documents to alternate print elements, consisting of fonts, graphics, or shadeation separations."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "