: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp? (Can you explain the difference between the primary market and a secondary market?)
Đây là một câu hỏi kỹ thuật về các loại thị trường giao dịch chứng khoán nhằm đánh giá khả năng hiểu sâu về thị trường này của ứng viên

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Sự khác biệt chính giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp là trên thị trường sơ cấp, nhà đầu tư có thể mua chứng khoán trực tiếp từ công ty thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hoặc IPO. Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch chứng khoán tiếp theo được thực hiện. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư và thương nhân mua chứng khoán từ các nhà đầu tư khác sẵn sàng bán giống nhau. Một loạt các công cụ giao dịch có sẵn trên thị trường thứ cấp ”.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“The main difference between a primary and a secondary market is that in the primary market, an investor can buy securities directly from the company through the company’s initial public offering, or IPO. The secondary market is where the subsequent trading of securities is done. In the secondary market, investors and traders buy securities from other investors willing to sell the same. A variety of trading instruments are available in the secondary market.”
2. Nếu phải chọn mua một mã cổ phiếu, bạn sẽ chọn mã nào? (If you were to choose a stock, what would it be?)
Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu cách lựa chọn cổ phiếu của ứng viên, từ đó đánh giá xem phương pháp ứng viên dùng có hợp lý hay khôngh

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đặc biệt quan tâm đến công nghệ và công ty X gần đây đã báo cáo thu nhập của họ. Họ đánh bại các ước tính về doanh thu và thu nhập, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều về sự tăng trưởng người đăng ký mới, khiến cổ phiếu giảm 16%. Tôi nghĩ điều này báo hiệu một cơ hội mua lớn, như công ty X vẫn có một thị trường rộng lớn để nắm bắt ở nước ngoài và những khó khăn này chỉ là vấn đề ngắn hạn. Nhìn chung, về lâu dài, tôi cảm thấy công ty có vị trí tốt để tăng đáng kể mức tăng trưởng và thị phần ở nước ngoài. Tóm lại, tôi sẽ không muốn một cổ phiếu duy nhất chiếm hơn 3-5% danh mục đầu tư tổng thể của tôi, vì không nên đầu tư quá mức vào một cổ phiếu cụ thể, cho dù tôi có thể lạc quan đến mức nào "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I’m specifically interested in tech, and company X recently reported their earnings. They beat estimates on revenue and earnings, but missed widely on new subscriber growth, sending the stock down 16%. I think this signals a great buying opportunity, as company X still has a large market to capture abroad, and these headwinds are a short-term issue. Overall, long term I feel the company is well positioned to significantly increase their growth and market share abroad. In conclusion, I wouldn’t want a single stock to be more than 3-5% of my overall portfolio, as it is not advisable to over invest in one specific equity, no matter how bullish I might be"
3. Đề xuất một kế hoạch đầu tư cho một cấp quản lý cao cấp (Recommend an investment plan for a senior management level)
Đây là cơ hội của bạn để chia sẻ tư duy của mình. Người phỏng vấn sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách bạn đưa ra các khuyến nghị cụ thể hơn là về công cụ và phân tích

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên, tôi sẽ tìm cách hiểu rõ mục tiêu cuối cùng là gì cho khoản đầu tư. Họ muốn hoặc cần ROI nhanh chóng? Đó có phải là một khoản đầu tư bao gồm mua lại? Thứ hai, tôi sẽ thu thập báo cáo tài chính (bảng cân đối, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) và nếu chúng chưa tồn tại, tôi sẽ làm việc với các bên liên quan chính (nhóm kinh doanh và các đối tác tài chính khác) để tạo ra chúng sao cho chúng được áp dụng cho dự án. Thứ ba, tôi sẽ nói chuyện với các đối tác kinh doanh để hiểu những gì cần phải được thực hiện."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"First, I would seek to clearly understand what the end goals are for the investment. Do they want or need a quick ROI? Is it an investment that includes an acquisition? Second, I would collect the financial statements (balance sheet, income statements, and cash flow statements), and if they don’t exist yet, I would work with the key stakeholders (business groups and other finance partners) to create them such that they are applicable to the project. Third, I would talk with the business partners to understand what caveats might need to be made."
4. Các yếu tố chính các nhà quản lý danh mục nên xem xét khi đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng là gì? (What are key criteria when evaluating prospective investments a portfolio manager should consider ?)
Câu hỏi này đánh giá các kỹ năng phân tích tài chính của ứng viên. Câu trả lời của người nộp đơn sẽ chỉ ra kiến thức phân tích tài chính và quy trình ra quyết định của họ.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
Có một số yếu tố có thể liên quan đến một số yếu tố định lượng như:
- Tỷ số P / E
- Giá /Sổ Sách
- Giữ khuyến mãi (cầm cố / không ghép)
- Biên lợi nhuận hoạt động
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
- Công nợ và bảo hiểm lãi suất

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
There are several factors which could be relevant some are quantitative like:
- PE ratio
- Price/Book
- Promotor holding (pledged/unpledged)
- Operating profit margin
- Return on equity
- Debt equity and interest coverage
5. Các chỉ số tín dụng quan trọng nhất để xem xét là gì? (What are the most important credit metrics to look at?)
Thể hiện kiến thức về các chỉ số tài chính, phân tích và kỹ năng ra quyết định.
Example answers:
- Price-to-Earnings Ratio (P/E)
- Price-to-Book Ratio (P/B)
- Debt-to-Equity Ratio (D/E)
- Free Cash Flow (FCF)

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "