: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Ở vị trí trưởng phòng hoạch định chiến lược, bạn định hướng phong cách lãnh đạo của mình như thế nào? (As a strategic planning manager, what is your management style?)
Bên cạnh tính cách chuyên môn thì đây là 1 câu hỏi bạn sẽ bắt gặp tại 1 vị trí quản lý. Đây là cũng cơ hội để bạn thể hiện phong cách lãnh đạo của mình, cũng như giúp nhà tuyển dụng đánh giá về mức độ phù hợp giữa phong cách lãnh đạo của bạn và văn hóa công ty. Bạn cần nêu bật được phong cách lãnh đạo hiện tại hoặc phong cách mà bạn đang hướng tới.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Phong cách lãnh đạo mà tôi hướng tới chính là định hướng và hỗ trợ bởi vì tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho bộ phận của mình. Với cách lãnh đạo này, tôi luôn hỗ trợ cho nhân viên của mình những kiến thức phù hợp để đảm đương công việc, cũng như công nhận, khen thưởng kịp thời những cống hiến vượt ngoài mong đợi hoặc khi họ hoàn thành những dự án thử thách. Ngược lại, khi nhân viên mắc lỗi, tôi sẽ góp ý 1 cách thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng, sẵn sàng lắng nghe và từ đó đưa ra lời khuyên cho nhân viên của mình. Tôi tin rằng điều này sẽ động viên họ tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình và không ngại chấp nhận thử thách."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would describe myself as mentoring and supportive manager because I think it is important to build a strong foundation for my members. Through my management style, I support my members with the right "fit" training for their jobs, as well as promptly recognize when they finish their jobs with over expectation results or complete the challenge projects. On the other hand, when they make the mistake, I will be straightforward to give them the instructive feedback, patiently listen and give them advices. For my members, they have a direct and approachable manager with a door opened. I believe it will keep them motivated to continue delivering impressive work and accept challenges."
2. Khi ra 1 quyết định quan trọng thì quy trình ra quyết định của bạn như thế nào? (What process do you follow when making an important decision?)
Đây là câu hỏi rất được yêu thích từ nhà tuyển dụng cho 1 vị trí quản lý vì tại vị trí này, bạn cần phải đưa ra rất nhiều quyết định. Đặc biệt đối với vị trí hoạch định chiến lược, bạn thường đưa ra các kiến nghị quan trọng về chiến lược cho bộ phận lãnh đạo. Bạn cần nêu rõ các bước chính trong quy trình ra quyết định của mình và nên đi kèm ví dụ minh họa.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ 1 trong những bước đầu tiên quan trọng trong quá trình ra quyết định là thu thập những thông tin hữu ích hỗ trợ. Sau đó, dựa vào những thông tin đã có cũng như mục đích mong muốn, tôi sẽ cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm của từng phương án và lựa chọn quyết định phù hợp. Trong 1 số tình huống, tôi cũng sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình hoặc sẽ thảo luận và trao đổi thêm với đồng nghiệp để đưa ra quyết định tối ưu.
Chẳng hạn, lúc công ty tôi muốn tăng hiệu suất làm việc thông qua việc đầu tư vào hệ thống bán hàng mới, chúng tôi có 2 lựa chọn là xây dựng bằng nguồn lực nội bộ hoặc thuê ngoài. Để đưa ra quyết định, tôi đã liệt kê ra ưu và khuyết điểm về chi phí, thời gian triển khai, nguồn lực... của từng lựa chọn. Sau đó, dựa vào kết quả mong muốn và thảo luận với các đồng nghiệp, tôi đã quyết định sẽ triển khai nội bộ vì sẽ tiết kiệm chi phí cũng như dễ duy trì, phát triển trong tương lai, mặc dù việc triển khai này sẽ mất thời gian hơn so với thuê ngoài."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“I think the first important step is gathering useful information supported for my decision. After that, with the facts available and based on the objective of the decision, I would weight the pro's and con's of each option and come to the best decision possible. In some situation, I also rely on my experience, or work with my colleague to come up with the best decision.
For example, when my company wanted to increase productivity by investment on new sale system, we had 2 options to build internally and outsourcing. In order to make decision, I listed out all the pro's and con's of 2 options about cost, implement time, resources... After that, based on the expected outcome and through some discussion with colleagues, I determined to build internally which is less costing and easy to maintain in the future although take more time."
3. Bạn hãy kể về 1 dự án mà bạn đã thực hiện để giúp công ty của bạn tăng trưởng/ phát triển? (Can you provide an example of a project or procedure you implemented that improved organizational growth?)
Câu hỏi này nhà tuyển dụng dùng để đánh giá về kinh nghiệm và thành tựu của ứng viên, từ đó ước lượng về sự đóng góp của bạn cho vị trí ứng tuyển. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của bản thân mình, tạo lợi thế so với các ứng viên khác. Với câu hỏi này, bạn cần đưa ra cụ thể, chi tiết về nội dung dự án, vai trò của bạn, kết quả dự án và cung cấp số liệu để chứng minh mức độ hiệu quả.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Vào năm ngoái, công ty tôi dự định sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh. Để tăng doanh số, chúng tôi nghĩ tới giải pháp tăng số lượng chuyên viên bán hàng, tuy nhiên, đây không phải là giải pháp mang tính lâu dài. Do đó, tôi quyết định làm việc với các bạn chuyên viên bán hàng để hiểu rõ hơn về quy trình của họ và tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi giảm công việc admin thủ công, thì có thể gia tăng thời gian bán háng và tăng hiệu suất. Sau khi thảo luận với bộ phận bán hàng và IT cũng như đo lường về hiệu quả, tôi đã kiến nghị việc tự động hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động tích hợp thông tin bán hàng vào đơn hàng và quy trình thanh toán để nhân viên bán hàng không phải nhập dữ liệu thủ công. Với sự cải thiện này đã giúp nhân viên bán hàng giảm được 20% thời gian để tập trung vào hoạt động bán hàng và doanh thu của chúng tôi tăng thêm $500K mỗi tháng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Last year, my company planned to expand the business. In order to increase sale, we thought of increasing our headcount of consultant, however, it was not the long term solution. Then I decided to work with consultants to understand more about the situation and I realized if we could reduce admin tasks for consultants, we could increase their time for selling and productivity. After discussing with Sale, IT department and evaluating the effectiveness, I suggested to automate sale process by automatically integrating customer information with purchased order and payment information, then there was no need for consultants to fill in manually. This improvement helps consultants to reduce 20% of their time to focus on selling and our sale revenue increased by $500k/ month."
4. Lĩnh vực của chúng ta luôn thay đổi. Trong 12 tháng qua, bạn đã phát triển bản thân như thế nào để hỗ trợ cho công việc hoạch định chiến lược của mình? (Our field is always changing. What have you done with regards to personal development to support for your strategy planning career in the last 12 months?)
Không chỉ hứng thú với những kỹ năng hiện tại và thành tựu của bạn, nhà tuyển dụng còn muốn tìm hiểu về sự phát triển bản thân của bạn. Đặc biệt đối với vị trí quản lý, nhà tuyển dụng tìm kiếm 1 người có mục tiêu phấn đấu, luôn không ngừng học hỏi, cập nhật những xu hướng mới.

Đối với câu hỏi này, bạn cần trả lời về các hoạt động mà bạn đã làm để phát triển sự nghiệp của mình như các khóa học, những buổi hội thảo hoặc những cộng đồng mà bạn đã tham gia để nâng cao kiến thức, đồng thời nêu rõ lợi ích mà từng hoạt động mang lại cho bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Vào cuối năm ngoái, tôi vừa hoàn thành chương trình MBA của Đại học ABC. Khóa học này giúp tôi mở rộng kiến thức của mình trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như về kinh tế, nghiên cứu, kế toán, marketing, hành chính... hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp về lâu dài của mình.
Bên cạnh đó, tôi hiện tại đang tham gia vào Cộng đồng về lĩnh vực Hoạch định chiến lược được thành lập bởi Tổ chức XYZ. Tại đây, tôi đã gặp gỡ rất nhiều anh/ chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực này và đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích từ họ."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the end of last year, I have finished the MBA course with the ABC University. This course helps me to enhance my knowledge in varied business subjects such as economics, researching, accounting, marketing, operations... prepared me for my long-term career.
Besides that, I have joined the Strategy Planning Community hold by XYZ organization. I have met many interesting people working in this field and learn many useful experience from them."
5. Theo bạn, 3 năng lực cá nhân nào bạn nghĩ là quan trọng nhất cho vị trí hoạch định chiến lược? (In your opinion, what are the 3 most important characters for Strategy Planning position?)
Câu hỏi này nhằm đánh giá sự hiểu biết của người quản lý về những đặc điểm, kỹ năng cần thiết khi làm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược. Đây là cơ sở để người quản lý đánh giá năng lực của nhân viên mình từ đó có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đối với câu hỏi này, bạn cần nêu ra 3 kỹ năng, hoặc tố chất cần thiết nhất để làm tốt vị trí hoạch định chiến lược và nên kèm với giải thích ngắn vì sao bạn lại chọn những kỹ năng này.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đối với tôi, để làm việc tốt tại vị trí hoạch định chiến lược, đầu tiên, khả năng phân tích là 1 kỹ năng bắt buộc bởi vì chuyên viên hoạch định chiến lược cần phải có khả năng phân tích, đánh giá kế hoạch của công ty cũng như phân tích về đối thủ, thị trường từ đó ra kiến nghị về hành động cho công ty. Thứ 2, giao tiếp là 1 phần lớn trong công việc của 1 người làm hoạch định chiến lược. Họ phải thuyết trình về kế hoạch kinh doanh và thuyết phục bộ phận lãnh đạo đồng ý với kiến nghị của họ. Thứ 3 là kỹ năng ra quyết định. Họ cần đánh giá, phân tích tất cả những thông tin hiện có, sau đó quyết đoán đưa ra quyết định để giúp công ty có thể đạt được mục tiêu đề ra."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"For me, to work well in Strategy planning position, firstly, analytical skill is the must-have skill because they need to be able to analyze and evaluate a company’s business plan as well as analyze competitors, market to decide what steps a company needs to take. Secondly, communication is a large part of a strategic planning people’s job. They have to communicate a business plan and persuade management to follow their recommendation. Thirdly is decision making skill. They need to examine all of the available information, then confidently make a thoughtful decision to help a company achieve its goals."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "