NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIỆC LÀM THƯỜNG GẶP

giam doc truyen thong: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Điều này kiểm tra khả năng ứng cử viên của ứng dụng để cô đọng thông tin phức tạp vào nội dung thân thiện với người dùng.

Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng đang muốn tìm hiểu về kỹ năng hoạch định kế hoạch và cách thức triển khai hiệu quả hay không. Để thuyết phục được nhà tuyển dụng, hãy liệt kê chi tiết một số model (phương thức) mà bạn đang áp dụng để tăng tính xác thực về mức độ hiệu quả và thể hiện phong cách làm việc có khoa học.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
" Ba yếu tố quan trọng nhất cho bước đầu xây dựng một kế hoạch truyền thông bao gồm: 1. Mục tiêu, mục tiêu thường được tôi đặt ra với tiêu chí SMART (Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế, Thời hạn thực hiện); 2. Nguồn lực: bao gồm ngân sách và năng lực của đội nhóm. 3. Triển khai: các hạng mục cần được phác thảo chi tiết về mặt ý tưởng, từ đó cần có một bảng Kế hoạch triển khai bao gồm hạng mục chi tiết (task), thời gian thực hiện, người phụ trách chính. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh
"The three most important factors for the initial development of a communication plan are: 1. Objectives, of which I set with the SMART criteria (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based); 2. Resources: including the team budget and capacity. 3. Implementation: the items should be outlined in detail in terms of ideas, from which there should be an Implementation Plan table including detailed items (task), timeline and the person in charge"

Điều này minh họa khả năng của ứng cử viên để nhận ra sai lầm và sử dụng các biện pháp thích hợp để khắc phục tình hình.

Kỹ năng và năng lực chuyển đổi số hiện nay là một trong những kỹ năng mới mà nhà tuyển dụng đều mong đợi ứng viên sẽ sở hữu, không chỉ riêng trong truyền thông mà ở mọi ngành nghề khác nhau, đặc biệt đối với những người làm ở vị trí cấp Quản lý. Câu trả lời nêu được quan điểm về chuyển đổi số, chia sẻ tình huống cụ thể quá trình chuyển đổi thế nào, hành động cụ thể bạn đã thực hiện là gì,...sẽ càng thuyết phục nhà tuyển dụng hơn.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Công nghệ ngày càng xuất hiện nhiều nền tảng mới lạ và những công cụ khác nhau để phục vụ cho việc tìm hiểu hành vi của người dùng. Do đó, truyền thông hiện nay không còn gói gọn ở tv, báo đài, mạng xã hội,...mà theo quan điểm của tôi, bất cứ kênh nào có người dùng, bất cứ nền tảng nào có sự giao tiếp, tương tác,...thì đều là kênh tiềm năng để sử dụng cho doanh nghiệp truyền thông. Như vậy, tư duy chuyển đổi số là điều cần thiết trong truyền thông để đón đầu những xu hướng mới nhất.
 Ví dụ, thời gian qua kênh Tik Tok đang trở nên rất thịnh hành, tôi cùng các thành viên trong nhóm tìm hiểu và báo cáo chi tiết về mức độ hiệu quả của kênh này (đối tượng người dùng, hành vi, traffics, các case studies thành công, các doanh nghiệp đang sử dụng thế nào,...), từ đó đề xuất một kế hoạch ứng dụng Tik Tok vào doanh nghiệp của mình thế nào chi phù hợp, bao gồm về mặt Định vị thương hiệu trên Tiktok, Hướng nội dung, Ngân sách, Đo lường mức độ hiệu quả, Xác định các rủi ro (nếu có), Phương án xử lý các khủng hoảng (nếu xảy ra). Với một bảng đề xuất rất chi tiết đó, chúng tôi mới có thể đề xuất lên cấp trên một cách thuyết phục để ứng dụng các công nghệ mới vào truyền thông cho doanh nghiệp của mình."
 
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Technology is emerging with many new platforms and different tools for understanding user behavior. Therefore, the media is no longer limited to TV, radio, social networks, etc. but in my opinion, any channel has users, any platforms have communication and interaction, are all potential channels to use for communication purposes. As such, digital transformation thinking is essential in communications to catch the latest trends.
 For example, over the time Tik Tok channel is becoming very popular, I and my team members find out and report in detail about the effectiveness of this channel (users, behavior, traffics, successful case studies, how are businesses using, ...), thereby proposing a plan to effectively apply Tik Tok to my businesses considering Brand Positioning on Tiktok, Content Orientation, Budget, Measurements of Effectiveness, Identify risks (if any), Plan for dealing with crises (in case). With such a detailed proposal, we can persuade our superiors to apply new technologies for the communication of our businesses."

Câu hỏi này kiểm tra khả năng ứng cử viên đa nhiệm vụ và quản lý các dự án đồng thời.

Cấu trúc đội nhóm không chỉ giúp bạn thể hiện được phong cách quản trị của mình, bên cạnh đó cũng thể hiện được định hướng phát triển cho các thành viên trong nhóm như thế nào trong tương lai. Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng xác định được phong cách và kỹ năng lãnh đạo của bạn có đang phù hợp với công ty hay không. Để thuyết phục nhà tuyển dụng, chia sẻ chi tiết về các hình thức mà bạn đang áp dụng tại đội nhóm của mình là điều cần thiết.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Đội nhóm của tôi hiện tại không chia theo function hay chuyên môn riêng của mọi bạn như tách riêng truyền thông external, truyền thông internal, truyền thông mạng xã hội, mà hướng tới xây dựng một đội nhóm có tính linh hoạt theo triết lý aglie, bất cứ thành viên nào cũng có thể hỗ trợ thành viên khác khi cần thiết. Đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên phát triển toàn diện về mọi mặt kỹ năng, chuyên môn trong truyền thông. Thay vào đó, các thành viên sẽ được đảm nhiệm phụ trách là owner một hoặc vài brands khác nhau của tập đoàn. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My team currently does not divide by their own function or expertise such as separate between external communication, internal communication, social media, but towards building a flexible team based on agile philosophy. Hence, any member can support other members when needed. At the same time, creating opportunities for members to develop comprehensively in all skills and expertise in communication. Instead, the members will be in charge of being the owner of one or several different brands of the group."

Điều này minh họa khả năng ứng cử viên để nghiên cứu và xác định hiệu quả các cơ hội cho truyền thông.

Câu hỏi này nhằm thể hiện được phong cách mà bạn làm việc với báo chí cũng như cách thức xây dựng mối quan hệ với họ có phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hay không. Điều này rất quan trọng, tại nhiều doanh nghiệp rất đề cao các giá trị chính trực, minh bạch trong tất cả các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các phía khác. Do đó, hiểu được tính chất này nhà tuyển dụng cũng quyết định được mức độ phù hợp của bạn với văn hóa, giá trị của công ty.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Đối với tôi, mối quan hệ giữa truyền thông doanh nghiệp và báo chí là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Phía doanh nghiệp cần báo chí là kênh để truyền đi các thông tin của mình, ngược lại, báo chí cũng rất cần doanh nghiệp với vai trò là người cung cấp các thông tin về thị trường dành cho họ.
 Do đó, chiến lược xây dựng mối quan hệ trong công việc với báo chí của tôi là "đề cao sự hỗ trợ", luôn coi họ là những người cùng đồng hành với doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ họ về mặt thông tin kịp thời. Bên cạnh đó, chủ động phát triển các nội dung mang tính thời sự của thị trường để cung cấp cho báo chí là cách để duy trì và gắn kết mối quan hệ một cách tốt nhất. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"For me, the relationship between corporate communications and the press is mutually supportive. Businesses need the media as a channel to transmit their information; in contrast, the press also needs enterprises as a source of market information for them.
 Therefore, my strategy to build a relationship with the press is to ""support"", always consider them as partners with the business, and willing to support them in terms of timely information. Besides, proactively developing trendy content of the market to provide the press is the best way to maintain the relationship and engage with them."

Kiểm tra kiến thức ứng cử viên của các công cụ phân tích.

Việc xây dựng một đội nhóm làm việc hiệu quả và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp là điều rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đói với những ngành nghề liên quan nhiều đến sáng tạo như Truyền thông, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cũng cần có những sự linh hoạt và đặc thù nhất định để tạo ra môi trường làm việc thoải mái nhất cho các nhân viên. Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng ngầm đoán được liệu phong cách lãnh đạo của bạn có đang hiệu quả đối với bộ phân Truyền thông hay không, bên cạnh đó là mức độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Do đặc thù trong lĩnh vực đòi hỏi cần nhiều sự sáng tạo nên tôi thường xuyên áp dụng phong cách bottom-up, luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi thành viên kể cả thấp nhất bởi với ý tưởng của mọi người đều rất đáng được đề cao và cân nhắc, đồng thời tôi cũng hướng đến sự trao quyền, sẵn sàng cho các bạn thử sức và thể hiện năng lực của mình một cách tốt nhất, không rập khuôn.
 Tuy nhiên, đối với những nhóm tính cách khác nhau hoặc đối với từng nhóm năng lực, động lực khác nhau, tôi cũng sẽ điều chỉnh phong cách quản lý trực tiếp với từng nhân viên để phù hợp hơn, nhằm hỗ trợ họ tốt nhất trong công việc nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp trong tính cách. Công ty tôi áp dụng những bài test như 3E IPtest để từ đó tôi biết rõ năng lượng, năng lực, tư duy cảm xúc, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhân viên thế nào, từ đó sẽ có sự điều chỉnh phù hợp nhất. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Due to the nature of the field that requires a lot of creativity, I often apply the bottom-up leadership style, always listening to the opinions of all members even the intern or entry-level because everyone's ideas are worth considering. I also aim to empower my staff and encourage them to try and show their ability in the best way, without stereotypes.
 However, for different personality groups or each group of different competencies, I will also adjust the direct management style with each employee to be more suitable, to best support them at work but still ensure a fit in character. My company applies tests like 3E-IP test so that I know about the energy level, capabilities, characteristics, career orientation of each employee, from which will have the most appropriate leadership style"

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về năng lực và những kinh nghiệm làm việc của bạn có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển hay không.

Tip: Được đánh giá là một trong các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và quan trọng, cách trả lời phỏng vấn câu hỏi này là nên chân thật, nó giống như bạn đang chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, đừng cố nói những gì mình không biết, bạn sẽ không trả lời được nếu nhà tuyển dụng hỏi sâu hơn về chuyên môn.
Hãy nói những gì bạn được học hay những gì biết về công việc một cách ngắn gọn và đủ, cũng không nên kể chi tiết các công việc, quá dài dòng
Trong trường hợp bạn chưa có nhiểu kinh nghiệm, hãy nói bạn đang muốn theo đuổi công việc này và dành nhiều thời gian học hỏi, phát triển kỹ năng, bạn đang mong muốn tìm được một công ty tốt để gắn bó và cống hiến lâu dài.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước kia, tôi đã làm trợ lý hành chính cho một giám đốc tại Nhà xuất bản Sách và tôi đã hỗ trợ sắp xếp lịch trình cho cho ông ấy cũng như cho toàn văn phòng. Công việc của tôi là chăm sóc tất cả các chi tiết hành chính để ông ấy có thể tập trung vào các dự án của mình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ từ việc đặt vé chuyến bay để chuẩn bị và in ấn các bản tường trình để nộp làm báo cáo chi phí.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the past, I worked as an administrative assistant for a director at the Book Publishing House. I assisted with scheduling for him as well as for the entire office. My job was to take care of all administrative details so that he could focus on his projects. I did everything from booking a flight, preparing and printing reports and submitting an expense report. "
Mục đích câu hỏi này là để nhà tuyển dụng biết được mức độ thành thạo trong công việc của ứng viên và năng suất làm việc của họ như thế nào.

Tip: Bạn cần liệt kê những thành tựu trong cả quãng thời gian đi học: bạn đạt được những giải thưởng gì, bạn tham gia cuộc thi gì,... lý do là để bạn dẫn dắt nhà tuyển dụng vào những thành tích của mình theo một chuỗi những hoạt động từ ngày bạn đi học, thể hiện bạn là một ứng viên xuất sắc, tham gia hoạt động nhiệt tình, kỹ năng mềm rất tốt. Khi nói về các thành tích trong công việc, hãy kể về các thành tích bạn đã đạt được trong các dự án trước đây, những giá trị mang lại cho công ty, kể về vai trò của bạn trong dự án, những công việc đã thực hiện hay cả những khó khăn đã gặp phải trong quá trình thực hiện. Hãy thể hiện sự tâm huyết với công việc, kể cả với công việc ở công ty cũ, bạn nên nêu cảm xúc khi bạn đạt được những thành tựu và những bài học tích cực bạn rút ra được từ những lần đó.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi từng được bầu chọn làm nhân viên của tháng chỉ trong vòng hai tháng đầu làm việc – điều rất ít người đạt được tại công ty X. Thành tựu này đến từ việc áp dụng chuẩn service trong chương trình học vào một nơi có hoạt động chuyên nghiệp như công ty X. Điều này tuy không đem lại lợi thế tài chính nhưng có giá trị tinh thần rất lớn với tôi"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I was nominated as the employee of the month in just the first two months of my job - something very few people achieve at company X. This achievement comes from applying service standards in the curriculum to a place where there are professional activities like Company X. This does not bring financial advantages, but it is of great spiritual value to me "
Khi hỏi câu này, NTD muốn biết bạn có khả năng tư duy để tìm ra giải pháp cho tất cả vấn đề bạn gặp phải hay không.

Tip: Ngay cả khi vấn đề của bạn là không có đủ thời gian để học tập, nghiên cứu, bạn cũng cần cho NTD thấy cách bạn đã điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong lịch làm việc của mình để giải quyết nó. Việc này chứng tỏ bạn là người có tinh thần trách nhiệm và có thể tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề gặp phải.
Bạn có thể trả lời bằng cách nêu lên các khó khăn gặp phải khi thực hiện công việc, đảm bảo tuân thủ các kế hoạch, hoàn thành đúng thời hạn và quản lý nguồn ngân sách. Hãy sử dụng đại từ “tôi” và nhấn mạnh các yếu tố quan trọng (dựa trên nhu cầu và văn hoá của công ty).

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong quá trình làm công việc chăm sóc khách hàng, tôi từng gặp trường hợp khách hàng phàn nàn về sản phẩm của công ty một cách rất khó chịu và thậm chí họ lớn tiếng với tôi. Điều đầu tiên tôi làm chính là xin lỗi khách hàng vì đã có những điều chưa hài lòng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Sau đó tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên do vì khách hàng khó chịu đồng thời hỏi ý kiến của cấp trên về những chính sách ưu đãi cho khách hàng này"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the process of customer care, I have encountered a customer who complained about the company's products in a very annoying way and they even raised their voice at me. The first thing I did was apologize for their dissatisfaction when using the company's products. After that, I tried to find out the reason why the customers were upset and consulted with superiors about preferential policies for customers."
Với các câu hỏi phỏng vấn dạng này, nhà tuyển dụng muốn biết bạn đã từng gặp tình huống nào khó khăn nhất, và bạn đã giải quyết tình huống đó như thế nào, rút ra được những bài học kinh nghiệm gì cho tương lai.

Tip: khi trả lời phỏng vấn câu hỏi này bạn cần khẳng định rõ mình xử lý tình huống đó như thế nào, bạn rút được những kinh nghiệm gì từ tình huống đó, bạn là một người kiên trì luôn cố gắng giải quyết vấn đề đến cùng. Một khi bạn làm được điều này thì nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ đánh giá rất cao về bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã từng đánh giá sai về một sản phẩm cao cấp cho một khách hàng mới. Khách hàng thấy đó là một thỏa thuận tốt và chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tiến hành việc mua bánvà tôi nhận ra mình đã báo giá sai khi dán mã sản phẩm vào hệ thống. Tôi không biết liệu khách hàng vẫn đồng ý mua hàng hay không sau khi biết chi phí thực của mặt hàng. Vì vậy, thay vì báo luôn giá thực tế và có nguy cơ bị khách hủy đơn hàng, tôi yêu cầu khách hàng chờ đợi trong khi tôi nói chuyện với người giám sát của tôi. Tôi thừa nhận là mình đã mắc sai lầm và yêu cầu sự giúp đỡ, thú thực rằng tôi không chắc là nên để cho đơn hàng bị hủy hay nên bán hàng với giá thấp như thế. Người giám sát của tôi đã giúp tôi giải thích sai lầm với khách hàng và cho phép tôi sử dụng mức giảm giá dành cho cấp quản lý của ông ấy. Tôi vẫn có được đơn hàng thành công và học được một bài học quý giá trong việc kiểm tra lại giá cả, cũng như tin tưởng vào người giám sát của mình. "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I used to misjudge a premium product to a new customer. The client found it to be a good deal and we immediately started making a purchase and I realized I made a false quote when paste the product code into the system I don't know if the customer still agrees to buy after knowing the actual cost of the item, so instead of quoting the actual price and risk of customer canceling the order I ask the client to wait while I speak to my supervisor I admit I made a mistake and ask for help, confessing I'm not sure I should let the order be canceled or should I sell at such a low price. My supervisor helped me explain the mistake to a client and allowed me to use his management discount and learned a valuable lesson in checking prices and trusting your supervisor. "
Qua câu hỏi này nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về năng lực của ứng viên và đánh giá họ có những tố chất phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không.

Tip: Hãy đưa những thế mạnh của mình dựa trên tính cách cá nhân như: Trung thực, có tính kỷ luật cao, chăm chỉ....Đó có thể là những điểm tốt thuộc về chuyên môn hoặc tính cách liên quan đến công việc bạn đang nộp đơn vào.
Người phỏng vấn bạn sẽ quan tâm tới một số chi tiết về kỹ năng thực hiện công việc, về tính cách có nhanh nhẹn, hòa đồng với đồng nghiệp, do đó hãy cho họ các thông tin trên.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi sẽ mô tả bản thân mình là một người luôn chăm chỉ và lạc quan, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và giữ bình tĩnh trong những tình huống mà người khác không thể. Tôi muốn đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, truyền đạt niềm đam mê và niềm tin vào sản phẩm để đảm bảo rằng khách hàng cảm thấy họ đang đưa ra lựa chọn tốt nhất"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would describe myself as a hardworking and optimistic person who knows how to control my emotions and stay calm in situations where others cannot. I want to bring out the best in value for customers, imparting passion and trust in the product to make sure that the customer feels they are making the best choice "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về chính kiến của ứng viên và cách mà bạn xử lý tình huống như thế nào?
Một số công ty đánh giá cao các nhân viên góp ý, xây dựng, sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân về định hướng phát triển của công ty.

Tip: Trong trường hợp người quản lý yêu cầu điều gì đó mà bạn không đồng ý, nếu nó liên quan tới vấn đề công việc bạn có thể trao đổi trực tiếp với sếp một cách thẳng thắn, người lãnh đạo sáng suốt sẽ biết cách sử dụng các thông tin có ích, tránh việc trao đổi, to tiếng trong cuộc họp hay khi sếp đang nóng giận.
Nếu yêu cầu của người quản lý không phù hợp với chính sách và pháp lý của công ty, bạn có thể từ chối.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Nếu tôi và sếp của tôi bất đồng ý kiến, trước tiên tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ xem bản thân mình có điều gì chưa đúng hay không, tôi đang bị sai hoặc nhầm chỗ nào. Nếu như tôi thấy ý tưởng, ý kiến của mình không hề sai, thì tôi sẽ tiếp tục xem xét đến ưu điểm và nhược điểm trong ý tưởng của sếp. Nếu sếp chưa đúng, tôi sẽ trình bày cho sếp một cách rõ ràng về kế hoạch, ý tưởng của mình, từ đó nhận những lời góp ý của sếp, kết hợp với những ưu điểm trong kế hoạch của sếp để tổng hợp lại thành một kế hoạch, một ý tưởng tuyệt vời nhất có thể.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“If me disagree with my boss, I will first rethink carefully whether something is wrong or not. If I see that my ideas and opinions are not wrong, I will continue to consider the advantages and disadvantages of my boss's ideas. If the boss is not right, I will present to the boss clearly my plan and ideas, from which to receive the boss's suggestions, along with the advantages of the boss's plan to generate a new plan - the best idea possible. ”
Điều mà nhà tuyển dụng mong chờ khi hỏi câu này chính là khả năng tự nhìn nhận, đánh giá bản thân của ứng viên cũng như khiến nhà tuyển dụng nhìn nhận thêm về cách ứng viên xử lý những tình huống bất ngờ, thậm chí là không thoải mái lắm.

Tip: Việc trả lời câu hỏi về yếu điểm của bản thân yêu cầu chúng ta phải vô cùng sáng suốt và biết cân nhắc lời nói. Vì thế, thay vì trả lời những câu hỏi như: “Tôi không có điểm yếu nào”, bạn hãy lựa chọn 1 – 2 vấn đề mà bản thân thật sự chưa tốt để chia sẻ. Và đừng chỉ dừng lại ở việc nói về điểm yếu của bản thân mà hãy chia sẻ thêm về cách bạn sẽ cải thiện nó trong tương lai. Bạn nên chia câu trả lời ra làm 2 phần: 1 phần là sự thú nhận, 1 phần là cách khắc phục điểm yếu. Khi áp dụng cách này bạn cần phải cho nhà tuyển dụng thấy được:
Những điểm yếu đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Hướng giải quyết của bạn ra sao nhằm bộc lộ được tính cách và phẩm chất cần thiết cho công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nhận thấy yếu điểm của bản thân mình là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và tôi biết kỹ năng này rất cần thiết cho công việc của tôi. Do vậy, tôi đã tham gia 1 khóa đào tạo về kỹ năng mềm, đến nay tôi đã có thể hoàn toàn tự tin khi phát biểu bất kỳ điều gì trước mọi người”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“I find my weak point in public speaking, and I know this skill is essential to my work. Therefore, I have participated in a training course on soft skills, so far I can fully confidently say anything in front of people ”
Qua câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết cách bạn giao tiếp và đối xử với đồng nghiệp hoặc người quản lý ở công ty cũ như thế nào? Bạn và đồng nghiệp/ có gặp vấn đề gì trong quá trình làm việc hay không? Cách bạn việc đội nhóm có phù hợp với môi trường công ty mới không?

Tip: Hãy đưa ra những nhận xét tích cực về công ty hay sếp cũ, bạn cũng học hỏi được những bài học trong quá trình làm việc tại đây, rằng bạn đã được giúp đỡ và hướng dẫn nhiều trong thời gian đầu và bạn vẫn giữ liên lạc với họ một cách tích cực.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đồng nghiệp/ người quản lý cũ của tôi đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều trong thời gian tôi làm việc tại công ty X. Trong lúc làm việc đôi khi không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi luôn tìm cách để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng nhất. Hiện tại tôi và đồng nghiệp vẫn luôn giữ liên lạc tốt."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My former colleague / manager helped and guided me a lot during my time at company X. Although disagreements were inevitable at work, we always sought how to solve the problem in the most satisfactory way. Now, my colleagues and I still keep in good contact. "
Bạn có thể thân với bạn bè nhưng bạn vẫn không chia sẻ cùng một ý. Trong trường hợp này, người phỏng vấn đang kiểm tra liệu bạn có thể chấp nhận điều này, và tôn trọng quan điểm của họ. Ngoài ra, người phỏng vấn cũng mong muốn biết về cách bạn đối xử với mọi người xung quanh kể cả trong cuộc sống và công việc.

Tip: Hãy thành thật đưa ra những nét tính cách hoặc những ưu điểm của bạn có trong mắt bạn bè. Khi nhận câu trả lời, nhà tuyển dụng sẽ biết được rằng điểm tốt nhất đó liệu có phù hợp với văn hóa công ty hay không?

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Bạn bè của tôi thường nhận xét tôi là một người lạc quan, luôn biết lắng nghe và có tinh thần trách nhiệm cao. Thông thường tôi và họ không quá thường xuyên gặp nhau vì tính chất công việc khác nhau, nhưng khi họ có vấn đề khó khăn cần giải quyết thì tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết vấn đề cùng họ."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My friends often comment that I am an optimistic person, always listen and have a high sense of responsibility. Usually we do not meet too often because of different nature of work, but when they have difficulty, I am always ready to listen and solve their problems."