VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.comVietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.com
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIỆC LÀM THƯỜNG GẶP

nhan vien phan tich tai chinh

nhan vien phan tich tai chinh: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Trong bộ câu hỏi vấn tài chính ngân hàng, đây là câu hỏi khó, đặc biệt với những ai chưa có kinh nghiệm. Câu trả lời phụ thuộc vào cách xử lý, sự khéo léo và kinh nghiệm của ứng viên.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Em sẽ mời khách hàng này vào phòng VIP để trao đổi. Sau đó đánh vào những khó khăn, bất lợi khi họ rút tiền và chuyển sang nơi khác. Ví dụ như thủ tục rườm rà, mất thời gian. Hay số tiền chênh lệch giữa 2 ngân hàng chẳng là mấy, đồng thời đưa ra số tiền cụ thể. Giải thích cho khách hàng hiểu, chuyển sang ngân hàng khác có thể họ không còn là VIP. Do đó, họ có thể mất đi nhiều phúc lợi, không được tặng quà, tham gia chương trình chăm sóc định kỳ… Trường hợp, VIP khăng khăng rút thì em vẫn sẽ gọi điện, gửi email thăm hỏi và giới thiệu tiện ích của ngân hàng mình để câu khách trở lại."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I will invite this customer into the VIP room for discussion. Then target on the disadvantages, unconveniences caused them to withdraw money and move to another place. For example, cumbersome procedures, time consuming. Or the difference between the two banks is not very much, and given the specific amount. Explain to customers that transferring to another bank may not be VIP. Therefore, they may lose many benefits, not receive gifts, participate in periodic care programs ... In case, VIP insists on withdrawing, I will still call, send emails to visit and introduce utilities of Bank yourself to hook the guest back."
Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu nguồn gốc đam mê của bạn cho lĩnh vực này. Hãy trả lời thật nhiệt huyết tất cả những lý do đã đưa bạn đến với nghề phân tích tài chính.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Ba tôi là một chuyên viên phân tích tài chính của ngân hàng, do vậy từ nhỏ tôi đã được ba cho tiếp cận với những con số và bảng tính. Có lẽ đó chính là nguồn gốc đam mê toán và phân tích số liệu của mình. Tôi nghĩ, chỉ có ngành phân tích tài chính mới đem lại niềm vui cho bản thân, cũng như khai phá hết năng lực của chính mình."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My father is a financial analyst, therefore, I have been growing up with numbers and spreadsheets. Maybe that is the origin of my passion for maths and data analysis. I think, financial analyst is the career path that can bring out the best in me."
Câu hỏi này đánh giá các kỹ năng phân tích tài chính của ứng viên. Câu trả lời của người nộp đơn sẽ chỉ ra kiến thức phân tích tài chính và quy trình ra quyết định của họ.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
Có một số yếu tố có thể liên quan đến một số yếu tố định lượng như:
- Tỷ số P / E
- Giá /Sổ Sách
- Giữ khuyến mãi (cầm cố / không ghép)
- Biên lợi nhuận hoạt động
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
- Công nợ và bảo hiểm lãi suất

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
There are several factors which could be relevant some are quantitative like:
- PE ratio
- Price/Book
- Promotor holding (pledged/unpledged)
- Operating profit margin
- Return on equity
- Debt equity and interest coverage
Với câu hỏi này, hãy đưa ra quá trình bạn thực hiện một đề nghị đầu tư, cố gắng cân bằng giữa nỗ lực của bản thân và sự hợp tác của tập thể để cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn luôn cân nhắc tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng hiểu cặn kẽ những yêu cầu và kết quả mong đợi của dự án đầu tư. Sau đó, tôi sẽ thu thập tất cả những báo cáo tài chính (như bảng cân đối kế toán, bảng thu chi, bảng dòng tiền...) và nếu những báo cáo này chưa có sẵn, tôi sẽ làm việc với những phòng ban liên quan để thực hiện những báo cáo tạm thời đáp ứng được nhu cầu của dự án. Sau đó, tôi sẽ phân tích cơ hội, rủi ro, và đưa ra các đề xuất của riêng mình. Sau cùng, trước khi nộp lên ban lãnh đạo, tôi sẽ ngồi xem lại một lượt với đội nhóm của mình, đồng thời cân nhắc kỹ những góp ý của các thành viên trong nhóm."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Firstly, I would try to understand clearly the brief and expected outcome of the project. Then, I would collect all the available financial statemens (such as the balance sheet, income statement, cashflow statement...) and if they don't exist, I would work with relevant department to create them such that they are applicable to the project. I then analyse opportunities, risks, and propose my suggestions. Finally, before submitting to the management team, I would go through the proposal once again with my team and take into consideration all the feedbacks from the members."
Giải quyết các điểm mạnh và điểm yếu là một thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt trong gần như bất kỳ loại phỏng vấn nào. Đối với vị trí tài chính, bạn nên đưa ra phản hồi của mình cụ thể đối với các kỹ năng và thách thức mà bạn gặp phải trong nghề này.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Sức mạnh tài chính của tôi là ngân sách. Tôi thích khám phá các phương pháp lập ngân sách khác nhau và đánh giá làm thế nào loại ngân sách phù hợp có thể dẫn đến dự báo chính xác hơn. Điểm yếu của tôi có lẽ là sự nhất quán. Tôi thích áp dụng các cách tiếp cận mới cho các nhiệm vụ thông thường và đôi khi phải tạo các báo cáo dư thừa để tôi có thể gửi các báo cáo theo định dạng quen thuộc hơn cho các nhà quản lý mỗi tháng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My financial strength is budgeting. I enjoy exploring different budgeting methods and evaluating how the right type of budgeting can result in more accurate forecasting. My weakness is probably consistency. I like to take fresh approaches to routine tasks and sometimes have to create redundant reports so I can deliver statements in a format that's more familiar to managers each month."
Ở câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu xem bạn có chú tâm vào phần hình ảnh cho các báo cáo của mình hay không và đã từng có kinh nghiệm sử dụng các công cụ minh họa báo cáo nào. Hãy cho nhà tuyển dụng thấy sự chỉn chu của bạn, hơn là chỉ đề cập đến các công cụ bạn đang sử dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Nói chuyện với những người thuần về số liệu với nhau thì thật là dễ, nhưng vẫn còn nhiều đối tượng khác nhau đọc báo cáo của mình nữa. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo cũng có rất ít thời gian, nên nếu được tôi luôn cố gắng minh họa một cách dễ hiểu nhất để tiết kiệm thời gian của họ. Với những báo cáo đơn giản, tôi sử dụng powerpoint và các template tải thêm trên mạng. Với những báo cáo phức tạp hơn, tôi sử dụng Google Data Studio."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Talking with data-savvy people is easy, however, that is not always the case as you have to communicate your analysis with different types of decision makers. Besides, top management has very limited number of time, so I always try to illustrate data is clear as possible to save their time. For simple reports, I use powerpoint and some downloaded templates on the internet. For more complicated ones, I use Google Data Studio."
Câu hỏi này đánh giá các kỹ năng đánh giá rủi ro của ứng viên. Các câu trả lời của ứng viên cho thấy chiến lược đo lường hiệu suất, mức độ tin cậy và khả năng trình bày các thông tin về cổ phiếu bằng các ví dụ và lý luận.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
Tôi tin rằng PEG (Thu nhập giá trên tỷ lệ tăng trưởng) là một chỉ số hoạt động chính lý tưởng của cổ phiếu công ty. Trong nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi thấy đó là thước đo quan trọng nhất để đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Yếu tố số liệu này trong tăng trưởng thu nhập dự kiến cho công ty và tốt hơn là chỉ sử dụng tỷ lệ thu nhập giá. (P/E ratio)

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
I believe PEG (Price Earnings to Growth Ratio) is an ideal key performance indicator of a company's stock. In my years of experience in this field, I find it to be the most important metric to assess a business' financial health. This metric factors in the projected earnings growth for the company and is better than only using the price-earnings ratio.
Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu thái độ học tập và thu nạp kiến thức liên tục của bạn. Hãy cho họ thấy được thật cụ thể bạn đã đang và sẽ làm gì để giữ cho năng lực của bản thân luôn tịnh tiến về phía trước, cũng như nắm bắt được các cải tiến mới nhất của ngành.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi rất thích đọc các bài đăng trên Nhóm Facebook của các đồng nghiệp cùng ngành. Đó cũng là cách tôi học hỏi thêm những kiến thức mới từ bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời tiếp thu thêm những cải tiến mới của ngành."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I love reading posts in Facebook Group from my colleagues. This is one of the ways I acquire new knowledge from friends, colleagues, as well as research new trends of the industry."
Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Họ sẽ yêu cầu bạn xác định các vấn đề và giải quyết một cách có tổ chức:

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên, tôi phải kiểm tra kỹ các con số để đảm bảo rằng trên thực tế có sự khác biệt. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ và ghi lại các phân nhánh và biện pháp khắc phục có sẵn. Tiếp theo, tôi sẽ gặp người quản lý của tôi ngay lập tức để thảo luận. Ở một vị trí trong quá khứ, người quản lý của tôi đã chia sẻ rằng một sự thay đổi trong cấu trúc định giá quý tiếp theo là nguyên nhân gốc rễ. Cô ấy xin lỗi vì sự giám sát trong giao tiếp và thậm chí cảm ơn tôi vì đã chú ý đến chi tiết và cách tiếp cận tích cực!"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"First, I’d double-check the numbers to ensure that there was in fact a discrepancy. Then I would think through and jot down the available ramifications and remedies. Next, I would meet with my manager immediately to discuss. In a past position, my manager shared that a change in the next quarter’s pricing structure was the root cause. She apologized for the oversight in communication and even thanked me for my attention to detail and positive approach!"
Ở câu này, nhà tuyển dụng muốn đánh giá những kiến thức tài chính cơ bản của bạn thông qua những thông số thể hiện sức khỏe tài chính mà bạn trả lời. Nếu được, hãy giải thích cặn kẽ những thông số này để thể hiện được chiều sâu trong kiến thức của bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Có rất nhiều tiêu chí để thể hiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:"liquidity, solvency, operating efficiency, profitability, và financial bottom line. Mỗi thông số sẽ cho chúng ta thấy được một khía cạnh về sự khỏe mạnh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, liquidity là số tiền mặt và những tài sản có tính thanh khoản cao mà công ty đang nắm giữ để đáp ứng được những khoản nợ ngắn hạn của mình. Để đo được, chúng ta có thể sử dụng các tỉ lệ như Current Ratio hay Quick Ratio. Nếu quick ratio nhỏ hơn 1, nghĩa là chúng ta đang có nhiều nợ hơn là tài sản, cần điều chỉnh gấp trong các kế hoạch tài chính của mình."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"There are many metrics to illustrate a company's financial health, including:"liquidity, solvency, operating efficiency, profitability, and financial bottom line. Each metric shows one aspect of the company's financial health. For Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh, liquidity is the number of cash and easily-convertible-to-cash assets a company owns to manage its short-term debt obligations. To measure liquidity, we can use Current Ratio or Quick Ratio. If Quick Ratio is less than 1, meaning that the company is currently holding too much debt than its current assets, thus, needs to have a plan to balance out."

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về năng lực và những kinh nghiệm làm việc của bạn có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển hay không.

Tip: Được đánh giá là một trong các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và quan trọng, cách trả lời phỏng vấn câu hỏi này là nên chân thật, nó giống như bạn đang chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, đừng cố nói những gì mình không biết, bạn sẽ không trả lời được nếu nhà tuyển dụng hỏi sâu hơn về chuyên môn.
Hãy nói những gì bạn được học hay những gì biết về công việc một cách ngắn gọn và đủ, cũng không nên kể chi tiết các công việc, quá dài dòng
Trong trường hợp bạn chưa có nhiểu kinh nghiệm, hãy nói bạn đang muốn theo đuổi công việc này và dành nhiều thời gian học hỏi, phát triển kỹ năng, bạn đang mong muốn tìm được một công ty tốt để gắn bó và cống hiến lâu dài.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước kia, tôi đã làm trợ lý hành chính cho một giám đốc tại Nhà xuất bản Sách và tôi đã hỗ trợ sắp xếp lịch trình cho cho ông ấy cũng như cho toàn văn phòng. Công việc của tôi là chăm sóc tất cả các chi tiết hành chính để ông ấy có thể tập trung vào các dự án của mình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ từ việc đặt vé chuyến bay để chuẩn bị và in ấn các bản tường trình để nộp làm báo cáo chi phí.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the past, I worked as an administrative assistant for a director at the Book Publishing House. I assisted with scheduling for him as well as for the entire office. My job was to take care of all administrative details so that he could focus on his projects. I did everything from booking a flight, preparing and printing reports and submitting an expense report. "
Mục đích câu hỏi này là để nhà tuyển dụng biết được mức độ thành thạo trong công việc của ứng viên và năng suất làm việc của họ như thế nào.

Tip: Bạn cần liệt kê những thành tựu trong cả quãng thời gian đi học: bạn đạt được những giải thưởng gì, bạn tham gia cuộc thi gì,... lý do là để bạn dẫn dắt nhà tuyển dụng vào những thành tích của mình theo một chuỗi những hoạt động từ ngày bạn đi học, thể hiện bạn là một ứng viên xuất sắc, tham gia hoạt động nhiệt tình, kỹ năng mềm rất tốt. Khi nói về các thành tích trong công việc, hãy kể về các thành tích bạn đã đạt được trong các dự án trước đây, những giá trị mang lại cho công ty, kể về vai trò của bạn trong dự án, những công việc đã thực hiện hay cả những khó khăn đã gặp phải trong quá trình thực hiện. Hãy thể hiện sự tâm huyết với công việc, kể cả với công việc ở công ty cũ, bạn nên nêu cảm xúc khi bạn đạt được những thành tựu và những bài học tích cực bạn rút ra được từ những lần đó.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi từng được bầu chọn làm nhân viên của tháng chỉ trong vòng hai tháng đầu làm việc – điều rất ít người đạt được tại công ty X. Thành tựu này đến từ việc áp dụng chuẩn service trong chương trình học vào một nơi có hoạt động chuyên nghiệp như công ty X. Điều này tuy không đem lại lợi thế tài chính nhưng có giá trị tinh thần rất lớn với tôi"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I was nominated as the employee of the month in just the first two months of my job - something very few people achieve at company X. This achievement comes from applying service standards in the curriculum to a place where there are professional activities like Company X. This does not bring financial advantages, but it is of great spiritual value to me "
Khi hỏi câu này, NTD muốn biết bạn có khả năng tư duy để tìm ra giải pháp cho tất cả vấn đề bạn gặp phải hay không.

Tip: Ngay cả khi vấn đề của bạn là không có đủ thời gian để học tập, nghiên cứu, bạn cũng cần cho NTD thấy cách bạn đã điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong lịch làm việc của mình để giải quyết nó. Việc này chứng tỏ bạn là người có tinh thần trách nhiệm và có thể tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề gặp phải.
Bạn có thể trả lời bằng cách nêu lên các khó khăn gặp phải khi thực hiện công việc, đảm bảo tuân thủ các kế hoạch, hoàn thành đúng thời hạn và quản lý nguồn ngân sách. Hãy sử dụng đại từ “tôi” và nhấn mạnh các yếu tố quan trọng (dựa trên nhu cầu và văn hoá của công ty).

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong quá trình làm công việc chăm sóc khách hàng, tôi từng gặp trường hợp khách hàng phàn nàn về sản phẩm của công ty một cách rất khó chịu và thậm chí họ lớn tiếng với tôi. Điều đầu tiên tôi làm chính là xin lỗi khách hàng vì đã có những điều chưa hài lòng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Sau đó tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên do vì khách hàng khó chịu đồng thời hỏi ý kiến của cấp trên về những chính sách ưu đãi cho khách hàng này"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the process of customer care, I have encountered a customer who complained about the company's products in a very annoying way and they even raised their voice at me. The first thing I did was apologize for their dissatisfaction when using the company's products. After that, I tried to find out the reason why the customers were upset and consulted with superiors about preferential policies for customers."
Với các câu hỏi phỏng vấn dạng này, nhà tuyển dụng muốn biết bạn đã từng gặp tình huống nào khó khăn nhất, và bạn đã giải quyết tình huống đó như thế nào, rút ra được những bài học kinh nghiệm gì cho tương lai.

Tip: khi trả lời phỏng vấn câu hỏi này bạn cần khẳng định rõ mình xử lý tình huống đó như thế nào, bạn rút được những kinh nghiệm gì từ tình huống đó, bạn là một người kiên trì luôn cố gắng giải quyết vấn đề đến cùng. Một khi bạn làm được điều này thì nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ đánh giá rất cao về bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã từng đánh giá sai về một sản phẩm cao cấp cho một khách hàng mới. Khách hàng thấy đó là một thỏa thuận tốt và chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tiến hành việc mua bánvà tôi nhận ra mình đã báo giá sai khi dán mã sản phẩm vào hệ thống. Tôi không biết liệu khách hàng vẫn đồng ý mua hàng hay không sau khi biết chi phí thực của mặt hàng. Vì vậy, thay vì báo luôn giá thực tế và có nguy cơ bị khách hủy đơn hàng, tôi yêu cầu khách hàng chờ đợi trong khi tôi nói chuyện với người giám sát của tôi. Tôi thừa nhận là mình đã mắc sai lầm và yêu cầu sự giúp đỡ, thú thực rằng tôi không chắc là nên để cho đơn hàng bị hủy hay nên bán hàng với giá thấp như thế. Người giám sát của tôi đã giúp tôi giải thích sai lầm với khách hàng và cho phép tôi sử dụng mức giảm giá dành cho cấp quản lý của ông ấy. Tôi vẫn có được đơn hàng thành công và học được một bài học quý giá trong việc kiểm tra lại giá cả, cũng như tin tưởng vào người giám sát của mình. "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I used to misjudge a premium product to a new customer. The client found it to be a good deal and we immediately started making a purchase and I realized I made a false quote when paste the product code into the system I don't know if the customer still agrees to buy after knowing the actual cost of the item, so instead of quoting the actual price and risk of customer canceling the order I ask the client to wait while I speak to my supervisor I admit I made a mistake and ask for help, confessing I'm not sure I should let the order be canceled or should I sell at such a low price. My supervisor helped me explain the mistake to a client and allowed me to use his management discount and learned a valuable lesson in checking prices and trusting your supervisor. "
Qua câu hỏi này nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về năng lực của ứng viên và đánh giá họ có những tố chất phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không.

Tip: Hãy đưa những thế mạnh của mình dựa trên tính cách cá nhân như: Trung thực, có tính kỷ luật cao, chăm chỉ....Đó có thể là những điểm tốt thuộc về chuyên môn hoặc tính cách liên quan đến công việc bạn đang nộp đơn vào.
Người phỏng vấn bạn sẽ quan tâm tới một số chi tiết về kỹ năng thực hiện công việc, về tính cách có nhanh nhẹn, hòa đồng với đồng nghiệp, do đó hãy cho họ các thông tin trên.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi sẽ mô tả bản thân mình là một người luôn chăm chỉ và lạc quan, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và giữ bình tĩnh trong những tình huống mà người khác không thể. Tôi muốn đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, truyền đạt niềm đam mê và niềm tin vào sản phẩm để đảm bảo rằng khách hàng cảm thấy họ đang đưa ra lựa chọn tốt nhất"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would describe myself as a hardworking and optimistic person who knows how to control my emotions and stay calm in situations where others cannot. I want to bring out the best in value for customers, imparting passion and trust in the product to make sure that the customer feels they are making the best choice "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về chính kiến của ứng viên và cách mà bạn xử lý tình huống như thế nào?
Một số công ty đánh giá cao các nhân viên góp ý, xây dựng, sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân về định hướng phát triển của công ty.

Tip: Trong trường hợp người quản lý yêu cầu điều gì đó mà bạn không đồng ý, nếu nó liên quan tới vấn đề công việc bạn có thể trao đổi trực tiếp với sếp một cách thẳng thắn, người lãnh đạo sáng suốt sẽ biết cách sử dụng các thông tin có ích, tránh việc trao đổi, to tiếng trong cuộc họp hay khi sếp đang nóng giận.
Nếu yêu cầu của người quản lý không phù hợp với chính sách và pháp lý của công ty, bạn có thể từ chối.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Nếu tôi và sếp của tôi bất đồng ý kiến, trước tiên tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ xem bản thân mình có điều gì chưa đúng hay không, tôi đang bị sai hoặc nhầm chỗ nào. Nếu như tôi thấy ý tưởng, ý kiến của mình không hề sai, thì tôi sẽ tiếp tục xem xét đến ưu điểm và nhược điểm trong ý tưởng của sếp. Nếu sếp chưa đúng, tôi sẽ trình bày cho sếp một cách rõ ràng về kế hoạch, ý tưởng của mình, từ đó nhận những lời góp ý của sếp, kết hợp với những ưu điểm trong kế hoạch của sếp để tổng hợp lại thành một kế hoạch, một ý tưởng tuyệt vời nhất có thể.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“If me disagree with my boss, I will first rethink carefully whether something is wrong or not. If I see that my ideas and opinions are not wrong, I will continue to consider the advantages and disadvantages of my boss's ideas. If the boss is not right, I will present to the boss clearly my plan and ideas, from which to receive the boss's suggestions, along with the advantages of the boss's plan to generate a new plan - the best idea possible. ”
Điều mà nhà tuyển dụng mong chờ khi hỏi câu này chính là khả năng tự nhìn nhận, đánh giá bản thân của ứng viên cũng như khiến nhà tuyển dụng nhìn nhận thêm về cách ứng viên xử lý những tình huống bất ngờ, thậm chí là không thoải mái lắm.

Tip: Việc trả lời câu hỏi về yếu điểm của bản thân yêu cầu chúng ta phải vô cùng sáng suốt và biết cân nhắc lời nói. Vì thế, thay vì trả lời những câu hỏi như: “Tôi không có điểm yếu nào”, bạn hãy lựa chọn 1 – 2 vấn đề mà bản thân thật sự chưa tốt để chia sẻ. Và đừng chỉ dừng lại ở việc nói về điểm yếu của bản thân mà hãy chia sẻ thêm về cách bạn sẽ cải thiện nó trong tương lai. Bạn nên chia câu trả lời ra làm 2 phần: 1 phần là sự thú nhận, 1 phần là cách khắc phục điểm yếu. Khi áp dụng cách này bạn cần phải cho nhà tuyển dụng thấy được:
Những điểm yếu đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Hướng giải quyết của bạn ra sao nhằm bộc lộ được tính cách và phẩm chất cần thiết cho công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nhận thấy yếu điểm của bản thân mình là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và tôi biết kỹ năng này rất cần thiết cho công việc của tôi. Do vậy, tôi đã tham gia 1 khóa đào tạo về kỹ năng mềm, đến nay tôi đã có thể hoàn toàn tự tin khi phát biểu bất kỳ điều gì trước mọi người”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“I find my weak point in public speaking, and I know this skill is essential to my work. Therefore, I have participated in a training course on soft skills, so far I can fully confidently say anything in front of people ”
Qua câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết cách bạn giao tiếp và đối xử với đồng nghiệp hoặc người quản lý ở công ty cũ như thế nào? Bạn và đồng nghiệp/ có gặp vấn đề gì trong quá trình làm việc hay không? Cách bạn việc đội nhóm có phù hợp với môi trường công ty mới không?

Tip: Hãy đưa ra những nhận xét tích cực về công ty hay sếp cũ, bạn cũng học hỏi được những bài học trong quá trình làm việc tại đây, rằng bạn đã được giúp đỡ và hướng dẫn nhiều trong thời gian đầu và bạn vẫn giữ liên lạc với họ một cách tích cực.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đồng nghiệp/ người quản lý cũ của tôi đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều trong thời gian tôi làm việc tại công ty X. Trong lúc làm việc đôi khi không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi luôn tìm cách để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng nhất. Hiện tại tôi và đồng nghiệp vẫn luôn giữ liên lạc tốt."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My former colleague / manager helped and guided me a lot during my time at company X. Although disagreements were inevitable at work, we always sought how to solve the problem in the most satisfactory way. Now, my colleagues and I still keep in good contact. "
Bạn có thể thân với bạn bè nhưng bạn vẫn không chia sẻ cùng một ý. Trong trường hợp này, người phỏng vấn đang kiểm tra liệu bạn có thể chấp nhận điều này, và tôn trọng quan điểm của họ. Ngoài ra, người phỏng vấn cũng mong muốn biết về cách bạn đối xử với mọi người xung quanh kể cả trong cuộc sống và công việc.

Tip: Hãy thành thật đưa ra những nét tính cách hoặc những ưu điểm của bạn có trong mắt bạn bè. Khi nhận câu trả lời, nhà tuyển dụng sẽ biết được rằng điểm tốt nhất đó liệu có phù hợp với văn hóa công ty hay không?

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Bạn bè của tôi thường nhận xét tôi là một người lạc quan, luôn biết lắng nghe và có tinh thần trách nhiệm cao. Thông thường tôi và họ không quá thường xuyên gặp nhau vì tính chất công việc khác nhau, nhưng khi họ có vấn đề khó khăn cần giải quyết thì tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết vấn đề cùng họ."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My friends often comment that I am an optimistic person, always listen and have a high sense of responsibility. Usually we do not meet too often because of different nature of work, but when they have difficulty, I am always ready to listen and solve their problems."