VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIỆC LÀM THƯỜNG GẶP

tro ly phap ly: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Đây là câu hỏi nhằm đánh giá mức độ nhận biết về các đặc thù cơ bản của công việc nghề luật trong các môi trường làm việc khác nhau, và xác định định hướng của ứng viên.

Để trả lời câu hỏi này, ứng viên nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm và cách nhìn nhận dựa trên kinh nghiệm cá nhân của ứng viên, đồng thời đưa ra định hướng phát triển của cá nhân trong nghề nghiệp tại thời điểm hiện tại.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Theo tôi, mặc dù phạm vi công việc chính vẫn là tập trung vào các vấn đề pháp lý, nhưng làm việc nội bộ là tham gia vào một công việc lớn hơn nhiều, tức là hoạt động kinh doanh của công ty, với sự quan sát và điều động chặt chẽ hơn, điều này đòi hỏi phải hiểu rõ về công ty, ngành công nghiệp và làm việc nhóm tốt với các đồng nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru với mức rủi ro pháp lý thấp nhất. Ngoài ra, làm việc pháp chế nội bộ cung cấp cho bạn một con đường phát triển sự nghiệp với nhiều lựa chọn hơn. Còn làm việc tại công ty luật thì yêu cầu một phong cách làm việc chiều hướng độc lập hơn, với đặc trưng theo từng vụ việc cụ thể tùy theo yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, việc này cũng mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người tìm kiếm niềm vui trong hành nghề pháp lý. Cá nhân tôi đánh giá tại thời điểm này thì mình phù hợp với vị trí làm việc [inhouse/lawfirm]."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In my opinion, even though the main scope of work is still focusing on legal matters, working inhouse is more about taking part in a much bigger work, i.e the bussiness of the company, with more closely observation and maneuver, which requires you to know well of your company, its industry and good team-work with colleagues l in order to help the business runs smoothly with lowest level of legal risk. Also working inhouse provides you a more open career path. On the other hand, working in lawfirm requires a more indepent working style, on a case by case basis as per the Client's instruction. But still, there are more opportunities for people who seeks joyce in legal practice. I think the [inhouse/lawfirm] position suits me better at this stage."
Đây là câu hỏi nhằm tìm hiểu ứng viên đã có chuẩn bị gì trong việc tham gia một môi trường mới, qua đó có thể nhận biết ứng viên có sự sắp xếp logic phù hợp công việc hay không và "độ mở" của ứng viên.

Ứng viên nên trả lời chia sẻ chi tiết các hình dung của họ về tuần làm việc đầu tiên, các vấn đề họ muốn được ưu tiên tìm hiểu.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi mong là sẽ nhận được sự chào đón của mọi người, và sẽ thật tốt hơn nữa nếu được giới thiệu với các nhân sự và phòng ban liên quan của công ty vào ngày đầu tiên làm việc. Sau đó tôi sẽ dành 2 ngày đầu tiên chủ yếu để nghiên cứu các thông tin cơ bản của công ty như cơ cấu, hoạt động, giấy phép cũng như các quy trình và mẫu chứng từ, hợp đồng liên quan, và khoản thời gian còn lại của tuần đề tìm hiểu và trao đổi các thắc mắc với đồng nghiệp về những thứ tôi chưa rõ về những vấn đề hiện hữu của công ty, đương nhiên là còn tùy thuộc vào các công việc mà tôi đảm nhận trong thời gian trên. Sau đó, tôi muốn được bắt tay ngay vào các công việc đang diễn ra để từ đó có thể tìm hiểu công ty thông qua công việc, cách mà tôi cho là hiệu quả nhất."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I hope to receive everyone's welcome, and it would be even better to be introduced to the relevant personnel and departments of the company on the first day of work. After that I will spend the first 2 days mainly researching company basics such as structure, operations, licenses as well as procedures and forms of documents, related contracts, and time period. The rest of the week is to find out and exchange questions with colleagues about things I do not know about the existing issues of the company, of course it depends on the work that I undertake during the time above. . After that, I want to immediately start working on ongoing jobs so that I can learn about the company through my work, which I think is the most effective."
Câu hỏi này để hiểu ứng viên đang đánh giá các yêu tố nào là cần thiết cho công việc, và đâu là các tính cách/yếu tố mà họ xem trọng.

Ứng viên nên cân nhắc vai trò của vị trí công việc mình đảm nhận, từ đó đưa ra những tính cách đặc thù sẽ phù hợp với công việc, cũng như đưa ra nhận xét liệu ứng viên có những yếu tố này chưa.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Theo tôi thì đối với công việc liên quan đến pháp luật, tính cách cẩn thận là luôn phải có đối với mỗi người. Ngoài ra, vì làm pháp chế nội bộ, sự hiểu biết về ngành nghề, công ty để có thể đưa ra những tư vấn phù hợp nhất cũng quan trọng không kém. Và thêm một yếu tố nữa là phải nắm chắc chắn và hiểu biết về những quy định pháp lý liên quan đến công ty, công việc. Với các yếu tố số 2 và 3 trên thì tôi nghĩ sẽ cần một nền tảng cơ bản nhất định trước, tôi tin mình đã có nền tảng này cũng như thời gian, kinh nghiệm để tích lũy trong suốt quá trình làm việc. Còn đối với yếu tố đầu tiên, tôi cũng tự đánh giá bản thân là một người khá cẩn thận, đặc biệt là trong việc đưa ra bất kỳ tư vấn hay quyết định nào."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In my opinion, when it comes to legal work, a careful personality is a must for each person. In addition, because of internal legislation, the understanding of the profession and the company in order to be able to provide the most appropriate advice is equally important. And one more factor is to have a firm grasp and understanding of the legal regulations related to the company and the job. With the above factors 2 and 3, I think that I will need a certain basic foundation first, I believe I have this foundation as well as time and experience to accumulate during the process. As for the first factor, I also consider myself a pretty careful person, especially in making any advice or decisions."
Câu hỏi này để tìm hiểu về cách sắp xếp, phân loại ưu tiên các công việc của ứng viên.

Ứng viên nên trình bày rõ về nguyên tắc sắp xếp công việc ưu tiên của mình, cũng như chia sẻ được với cấp quản lý và cac bên liên quan về việc phải thay đổi hạn hoàn thành (nếu có).

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Thực sự đây là một vấn đề mà bản thân tôi thường xuyên phải đối mặt trong suốt quá trình làm việc từ trước đến nay và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi hoặc riêng lĩnh vực này gặp phải vấn đề tương tự. Khi đứng trước việc phải lựa chọn ưu tiên sắp xếp công việc, tôi thường thực hiện 2 bước là khai thác thêm thông tin từ các người phụ trách liên quan để xác định mức độ gấp và quan trọng của công việc đang đến hạn, cũng như tham khảo ý kiến cấp trên về vấn đề này. Sau đó tôi ưu tiên những công việc được đánh giá là quan trọng hơn, có mức độ ảnh hưởng lớn hơn, và đành sắp xếp các công việc có mức độ ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn để thực hiện sau. Dĩ nhiên, deadline là một áp lực cho tất cả các bên liên quan, tôi sẽ cố gắng thương thuyết đặt ra 1 hạn cụ thể cho từng đầu việc với những đồng nghiệp liên quan, và đương nhiên là sẵn sàng làm thêm giờ để có thể hoàn thành công việc bảo đảm tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người. Đơn cử như đã có lần tôi phải lựa chọn ưu tiên giữa việc thực hiện báo cáo cho quản lý trực tiếp, review một hợp đồng lớn của Sales và đưa ra tư vấn cho một tranh chấp tiềm tàng của công ty trong cùng 1 buổi sáng, lần đó sau khi tham vấn kỹ càng các bên liên quan, tôi đã ưu tiên theo thứ tự là tư vấn tranh chấp, báo cáo trong buổi sáng và xin hẹn lại việc review hợp đồng vào buổi chiều, vì rủi ro của tranh chấp trong tình huống đó là khá lớn và quản lý trực tiếp cũng cần khá gấp báo cáo, và phía Sales cũng cần hợp đồng được kiểm tra kỹ lưỡng phòng ngừa các rủi ro đối với hợp đồng lớn, nên họ có thể thương lượng về yếu tố thời gian."


Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Actually this is a problem that I have been facing regularly throughout my work history and I think it is not just me or the field that has the same problem. I have to choose to prioritize work arrangements, I usually take 2 steps to get more information from the people in charge to determine the urgency and importance of the work to be due, as well as consult I then prioritized the jobs that were assessed as more important, had more impact, and then put the jobs with less serious impact to do Of course, the deadline is a pressure for all involved, I will try to negotiate a specific deadline for each job with related colleagues, and of course, willing to do more. hours to be able to finish the job to ensure it does not affect everyone's overall progress.For example, once I had to choose my priority between real now reporting to my direct manager, reviewing a major Sales contract and consulting a potential corporate dispute on the same morning, that time after consulting carefully with stakeholders, I The priority is to advise disputes, report in the morning and reschedule the review of contracts in the afternoon, because the risks of disputes in such situations are quite large and direct management is also quite necessary. Report urgently, and the Sales side also needs the contract to be thoroughly tested to prevent the risks of large contracts, so they can negotiate the time factor. "
Câu hỏi này sẽ dành để đào sâu vào kinh nghiệm của ứng viên và cân nhắc phương án tiếp cận vấn đề mà ứng viên sử dụng. Ở đây chúng ta không đánh giá là phương án đúng hay sai, mà chỉ đánh giá xem ứng viên tiếp cận vấn đề có hợp lý và có giải thích được lý do vì sao làm như thế không.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong kinh nghiệm làm việc về vấn đề pháp lý của tôi, thì đôi khi những tình huống khó nhằn nhất lại thường phát sinh từ những thứ đới thường nhất, ở những vấn đề mà pháp luật chưa có quy định thật sự rõ ràng. Khi đó ngoài quy định pháp luật, thì tôi còn phải vận dung thêm cả về các hiểu biết và kỹ năng khác mới cỏ thể giải quyết vừa hợp tình vừa hợp lý. Đơn cử như một lần tôi tham gia tư vấn giải quyết vấn đề tranh chấp lao động cho KH là một công ty, họ muốn xử lý sa thải một quản lý vì một sơ suất tuy vô tình nhưng cũng khá nghiêm trọng, tuy nhiên, họ lại không có bản nội quy lao động với quy định phù hợp chính xác với vi phạm của người quản lý này. Do đó để ra quyết định sa thải là một quyết định khá rủi ro đối với KH, khi nếu làm không đúng, họ có thể phải đối diện với các thiệt hại không nhỏ. Tuy là người bảo vệ quyền lợi của KH nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật và công ty họ, cũng như giải thích cho KH các rủi ro họ có thể gặp phải khi bước vào vùng xám của pháp luật, phương án mà tôi đề xuất vẫn phải là một thỏa thuận giữa KH và người quản lý để chấm dứt hợp đồng. Có thể, KH đã phải tốn thêm chi phí và có phần chịu thiệt, nhưng đó là một cái thiệt ngắn và thỏa thuận được để họ tránh khỏi các tranh chấp với rủi ro cũng như chi phí kéo dài khi các quy định chưa thật sự rõ ràng, và cũng là cơ hội để họ rà soát và kiện toàn lại quy định nội bộ của họ để bảo vệ họ tốt hơn trong tương lai."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In my experience working on legal issues, sometimes the most difficult situations often arise from the most common things, in matters that the law has not yet clearly defined. At that time, in addition to the law, I had to use more knowledge and other skills to solve both appropriately and reasonably. For example, once I participated in consulting to solve problems. Labor disputes for customers are a company, they want to handle the dismissal of a manager because an accidental but also quite serious negligence, however, they do not have a labor rule with appropriate regulations. Therefore, making a decision to fire is quite a risky decision for customers, if done incorrectly, they may face no small damages. is the person protecting the interests of the Client but after carefully studying the provisions of the law and their company, as well as explaining to the Client the risks they may encounter when entering the x Under the law, the plan that I propose must still be an agreement between the Customer and the manager to terminate the contract. Maybe, customers have to spend additional costs and partly suffer, but it is a short and negotiable loss for them to avoid disputes with risks as well as prolonged costs when the regulations are not true. is clear, and also an opportunity for them to review and consolidate their internal rules to better protect them in the future. "

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về năng lực và những kinh nghiệm làm việc của bạn có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển hay không.

Tip: Được đánh giá là một trong các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và quan trọng, cách trả lời phỏng vấn câu hỏi này là nên chân thật, nó giống như bạn đang chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, đừng cố nói những gì mình không biết, bạn sẽ không trả lời được nếu nhà tuyển dụng hỏi sâu hơn về chuyên môn.
Hãy nói những gì bạn được học hay những gì biết về công việc một cách ngắn gọn và đủ, cũng không nên kể chi tiết các công việc, quá dài dòng
Trong trường hợp bạn chưa có nhiểu kinh nghiệm, hãy nói bạn đang muốn theo đuổi công việc này và dành nhiều thời gian học hỏi, phát triển kỹ năng, bạn đang mong muốn tìm được một công ty tốt để gắn bó và cống hiến lâu dài.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước kia, tôi đã làm trợ lý hành chính cho một giám đốc tại Nhà xuất bản Sách và tôi đã hỗ trợ sắp xếp lịch trình cho cho ông ấy cũng như cho toàn văn phòng. Công việc của tôi là chăm sóc tất cả các chi tiết hành chính để ông ấy có thể tập trung vào các dự án của mình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ từ việc đặt vé chuyến bay để chuẩn bị và in ấn các bản tường trình để nộp làm báo cáo chi phí.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the past, I worked as an administrative assistant for a director at the Book Publishing House. I assisted with scheduling for him as well as for the entire office. My job was to take care of all administrative details so that he could focus on his projects. I did everything from booking a flight, preparing and printing reports and submitting an expense report. "
Mục đích câu hỏi này là để nhà tuyển dụng biết được mức độ thành thạo trong công việc của ứng viên và năng suất làm việc của họ như thế nào.

Tip: Bạn cần liệt kê những thành tựu trong cả quãng thời gian đi học: bạn đạt được những giải thưởng gì, bạn tham gia cuộc thi gì,... lý do là để bạn dẫn dắt nhà tuyển dụng vào những thành tích của mình theo một chuỗi những hoạt động từ ngày bạn đi học, thể hiện bạn là một ứng viên xuất sắc, tham gia hoạt động nhiệt tình, kỹ năng mềm rất tốt. Khi nói về các thành tích trong công việc, hãy kể về các thành tích bạn đã đạt được trong các dự án trước đây, những giá trị mang lại cho công ty, kể về vai trò của bạn trong dự án, những công việc đã thực hiện hay cả những khó khăn đã gặp phải trong quá trình thực hiện. Hãy thể hiện sự tâm huyết với công việc, kể cả với công việc ở công ty cũ, bạn nên nêu cảm xúc khi bạn đạt được những thành tựu và những bài học tích cực bạn rút ra được từ những lần đó.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi từng được bầu chọn làm nhân viên của tháng chỉ trong vòng hai tháng đầu làm việc – điều rất ít người đạt được tại công ty X. Thành tựu này đến từ việc áp dụng chuẩn service trong chương trình học vào một nơi có hoạt động chuyên nghiệp như công ty X. Điều này tuy không đem lại lợi thế tài chính nhưng có giá trị tinh thần rất lớn với tôi"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I was nominated as the employee of the month in just the first two months of my job - something very few people achieve at company X. This achievement comes from applying service standards in the curriculum to a place where there are professional activities like Company X. This does not bring financial advantages, but it is of great spiritual value to me "
Khi hỏi câu này, NTD muốn biết bạn có khả năng tư duy để tìm ra giải pháp cho tất cả vấn đề bạn gặp phải hay không.

Tip: Ngay cả khi vấn đề của bạn là không có đủ thời gian để học tập, nghiên cứu, bạn cũng cần cho NTD thấy cách bạn đã điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong lịch làm việc của mình để giải quyết nó. Việc này chứng tỏ bạn là người có tinh thần trách nhiệm và có thể tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề gặp phải.
Bạn có thể trả lời bằng cách nêu lên các khó khăn gặp phải khi thực hiện công việc, đảm bảo tuân thủ các kế hoạch, hoàn thành đúng thời hạn và quản lý nguồn ngân sách. Hãy sử dụng đại từ “tôi” và nhấn mạnh các yếu tố quan trọng (dựa trên nhu cầu và văn hoá của công ty).

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trong quá trình làm công việc chăm sóc khách hàng, tôi từng gặp trường hợp khách hàng phàn nàn về sản phẩm của công ty một cách rất khó chịu và thậm chí họ lớn tiếng với tôi. Điều đầu tiên tôi làm chính là xin lỗi khách hàng vì đã có những điều chưa hài lòng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Sau đó tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên do vì khách hàng khó chịu đồng thời hỏi ý kiến của cấp trên về những chính sách ưu đãi cho khách hàng này"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"In the process of customer care, I have encountered a customer who complained about the company's products in a very annoying way and they even raised their voice at me. The first thing I did was apologize for their dissatisfaction when using the company's products. After that, I tried to find out the reason why the customers were upset and consulted with superiors about preferential policies for customers."
Với các câu hỏi phỏng vấn dạng này, nhà tuyển dụng muốn biết bạn đã từng gặp tình huống nào khó khăn nhất, và bạn đã giải quyết tình huống đó như thế nào, rút ra được những bài học kinh nghiệm gì cho tương lai.

Tip: khi trả lời phỏng vấn câu hỏi này bạn cần khẳng định rõ mình xử lý tình huống đó như thế nào, bạn rút được những kinh nghiệm gì từ tình huống đó, bạn là một người kiên trì luôn cố gắng giải quyết vấn đề đến cùng. Một khi bạn làm được điều này thì nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ đánh giá rất cao về bạn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi đã từng đánh giá sai về một sản phẩm cao cấp cho một khách hàng mới. Khách hàng thấy đó là một thỏa thuận tốt và chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tiến hành việc mua bánvà tôi nhận ra mình đã báo giá sai khi dán mã sản phẩm vào hệ thống. Tôi không biết liệu khách hàng vẫn đồng ý mua hàng hay không sau khi biết chi phí thực của mặt hàng. Vì vậy, thay vì báo luôn giá thực tế và có nguy cơ bị khách hủy đơn hàng, tôi yêu cầu khách hàng chờ đợi trong khi tôi nói chuyện với người giám sát của tôi. Tôi thừa nhận là mình đã mắc sai lầm và yêu cầu sự giúp đỡ, thú thực rằng tôi không chắc là nên để cho đơn hàng bị hủy hay nên bán hàng với giá thấp như thế. Người giám sát của tôi đã giúp tôi giải thích sai lầm với khách hàng và cho phép tôi sử dụng mức giảm giá dành cho cấp quản lý của ông ấy. Tôi vẫn có được đơn hàng thành công và học được một bài học quý giá trong việc kiểm tra lại giá cả, cũng như tin tưởng vào người giám sát của mình. "

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I used to misjudge a premium product to a new customer. The client found it to be a good deal and we immediately started making a purchase and I realized I made a false quote when paste the product code into the system I don't know if the customer still agrees to buy after knowing the actual cost of the item, so instead of quoting the actual price and risk of customer canceling the order I ask the client to wait while I speak to my supervisor I admit I made a mistake and ask for help, confessing I'm not sure I should let the order be canceled or should I sell at such a low price. My supervisor helped me explain the mistake to a client and allowed me to use his management discount and learned a valuable lesson in checking prices and trusting your supervisor. "
Qua câu hỏi này nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về năng lực của ứng viên và đánh giá họ có những tố chất phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không.

Tip: Hãy đưa những thế mạnh của mình dựa trên tính cách cá nhân như: Trung thực, có tính kỷ luật cao, chăm chỉ....Đó có thể là những điểm tốt thuộc về chuyên môn hoặc tính cách liên quan đến công việc bạn đang nộp đơn vào.
Người phỏng vấn bạn sẽ quan tâm tới một số chi tiết về kỹ năng thực hiện công việc, về tính cách có nhanh nhẹn, hòa đồng với đồng nghiệp, do đó hãy cho họ các thông tin trên.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi sẽ mô tả bản thân mình là một người luôn chăm chỉ và lạc quan, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và giữ bình tĩnh trong những tình huống mà người khác không thể. Tôi muốn đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, truyền đạt niềm đam mê và niềm tin vào sản phẩm để đảm bảo rằng khách hàng cảm thấy họ đang đưa ra lựa chọn tốt nhất"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I would describe myself as a hardworking and optimistic person who knows how to control my emotions and stay calm in situations where others cannot. I want to bring out the best in value for customers, imparting passion and trust in the product to make sure that the customer feels they are making the best choice "
Mục đích của câu hỏi này để đánh giá về chính kiến của ứng viên và cách mà bạn xử lý tình huống như thế nào?
Một số công ty đánh giá cao các nhân viên góp ý, xây dựng, sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân về định hướng phát triển của công ty.

Tip: Trong trường hợp người quản lý yêu cầu điều gì đó mà bạn không đồng ý, nếu nó liên quan tới vấn đề công việc bạn có thể trao đổi trực tiếp với sếp một cách thẳng thắn, người lãnh đạo sáng suốt sẽ biết cách sử dụng các thông tin có ích, tránh việc trao đổi, to tiếng trong cuộc họp hay khi sếp đang nóng giận.
Nếu yêu cầu của người quản lý không phù hợp với chính sách và pháp lý của công ty, bạn có thể từ chối.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Nếu tôi và sếp của tôi bất đồng ý kiến, trước tiên tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ xem bản thân mình có điều gì chưa đúng hay không, tôi đang bị sai hoặc nhầm chỗ nào. Nếu như tôi thấy ý tưởng, ý kiến của mình không hề sai, thì tôi sẽ tiếp tục xem xét đến ưu điểm và nhược điểm trong ý tưởng của sếp. Nếu sếp chưa đúng, tôi sẽ trình bày cho sếp một cách rõ ràng về kế hoạch, ý tưởng của mình, từ đó nhận những lời góp ý của sếp, kết hợp với những ưu điểm trong kế hoạch của sếp để tổng hợp lại thành một kế hoạch, một ý tưởng tuyệt vời nhất có thể.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“If me disagree with my boss, I will first rethink carefully whether something is wrong or not. If I see that my ideas and opinions are not wrong, I will continue to consider the advantages and disadvantages of my boss's ideas. If the boss is not right, I will present to the boss clearly my plan and ideas, from which to receive the boss's suggestions, along with the advantages of the boss's plan to generate a new plan - the best idea possible. ”
Điều mà nhà tuyển dụng mong chờ khi hỏi câu này chính là khả năng tự nhìn nhận, đánh giá bản thân của ứng viên cũng như khiến nhà tuyển dụng nhìn nhận thêm về cách ứng viên xử lý những tình huống bất ngờ, thậm chí là không thoải mái lắm.

Tip: Việc trả lời câu hỏi về yếu điểm của bản thân yêu cầu chúng ta phải vô cùng sáng suốt và biết cân nhắc lời nói. Vì thế, thay vì trả lời những câu hỏi như: “Tôi không có điểm yếu nào”, bạn hãy lựa chọn 1 – 2 vấn đề mà bản thân thật sự chưa tốt để chia sẻ. Và đừng chỉ dừng lại ở việc nói về điểm yếu của bản thân mà hãy chia sẻ thêm về cách bạn sẽ cải thiện nó trong tương lai. Bạn nên chia câu trả lời ra làm 2 phần: 1 phần là sự thú nhận, 1 phần là cách khắc phục điểm yếu. Khi áp dụng cách này bạn cần phải cho nhà tuyển dụng thấy được:
Những điểm yếu đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Hướng giải quyết của bạn ra sao nhằm bộc lộ được tính cách và phẩm chất cần thiết cho công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi nhận thấy yếu điểm của bản thân mình là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và tôi biết kỹ năng này rất cần thiết cho công việc của tôi. Do vậy, tôi đã tham gia 1 khóa đào tạo về kỹ năng mềm, đến nay tôi đã có thể hoàn toàn tự tin khi phát biểu bất kỳ điều gì trước mọi người”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“I find my weak point in public speaking, and I know this skill is essential to my work. Therefore, I have participated in a training course on soft skills, so far I can fully confidently say anything in front of people ”
Qua câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết cách bạn giao tiếp và đối xử với đồng nghiệp hoặc người quản lý ở công ty cũ như thế nào? Bạn và đồng nghiệp/ có gặp vấn đề gì trong quá trình làm việc hay không? Cách bạn việc đội nhóm có phù hợp với môi trường công ty mới không?

Tip: Hãy đưa ra những nhận xét tích cực về công ty hay sếp cũ, bạn cũng học hỏi được những bài học trong quá trình làm việc tại đây, rằng bạn đã được giúp đỡ và hướng dẫn nhiều trong thời gian đầu và bạn vẫn giữ liên lạc với họ một cách tích cực.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đồng nghiệp/ người quản lý cũ của tôi đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều trong thời gian tôi làm việc tại công ty X. Trong lúc làm việc đôi khi không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi luôn tìm cách để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng nhất. Hiện tại tôi và đồng nghiệp vẫn luôn giữ liên lạc tốt."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My former colleague / manager helped and guided me a lot during my time at company X. Although disagreements were inevitable at work, we always sought how to solve the problem in the most satisfactory way. Now, my colleagues and I still keep in good contact. "
Bạn có thể thân với bạn bè nhưng bạn vẫn không chia sẻ cùng một ý. Trong trường hợp này, người phỏng vấn đang kiểm tra liệu bạn có thể chấp nhận điều này, và tôn trọng quan điểm của họ. Ngoài ra, người phỏng vấn cũng mong muốn biết về cách bạn đối xử với mọi người xung quanh kể cả trong cuộc sống và công việc.

Tip: Hãy thành thật đưa ra những nét tính cách hoặc những ưu điểm của bạn có trong mắt bạn bè. Khi nhận câu trả lời, nhà tuyển dụng sẽ biết được rằng điểm tốt nhất đó liệu có phù hợp với văn hóa công ty hay không?

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Bạn bè của tôi thường nhận xét tôi là một người lạc quan, luôn biết lắng nghe và có tinh thần trách nhiệm cao. Thông thường tôi và họ không quá thường xuyên gặp nhau vì tính chất công việc khác nhau, nhưng khi họ có vấn đề khó khăn cần giải quyết thì tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết vấn đề cùng họ."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My friends often comment that I am an optimistic person, always listen and have a high sense of responsibility. Usually we do not meet too often because of different nature of work, but when they have difficulty, I am always ready to listen and solve their problems."