CCR Operator – Loading MasterUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai
$500 - $1000 580 lượt xem - Hết hạn trong 16 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary+ Bonus based on business results (at least 3 months salary)
Personal Accident and Health Insurance, Yearly health check, Bao Minh Insurance
14 days Annual leave

Mô Tả Công Việc

* Reporting to: Operation Team leader
* Purpose of job: To perform operational activities in accordance with operating procedures, customers’ requirements and expectations, safety, environmental and quality standards.

* Job Function:
1. Loading master:
a. Prepare tank, pipeline for vessel receiving/ loading according to vessel schedule
b. Monitor and ensure safe berthing & mooring of vessel
c. Onboard pre-discharge meeting for the discharge/ loading plan with ship captain/ chief officer
d. Perform ship-shore safety checklist and all shipment document
e. Control & monitor vessel discharge / loading plan
f. Co-ordinate with surveyors for cargo quality and quantity control, tank gauging, slopping, sampling, calculation of cargo receiving, loading
g. Record, report and documentation

2. CCR Operator:
a. Perform the activities at CCR: to prepare paperwork for Operation activities, to be a coordinator between other Departments, Operation Team leader(s) and Operations Manager, to control equipments from CCR upon request
b. Monitoring & operations of DCS of Vopak Vietnam Terminal is effectiveness and safety
c. Support the team leader in planning daily order
d. Overall monitoring of terminal activities via DCS, control room

3. Other:
a. Manage and control efficiently the equipments, process and tools that are handled to operation.
b. Analyze, assess and report the shortcoming, unsafe of equipment, process and propose the improvement plan to operation team leader.
c. Manage the production area in cleaning, and suitable for operation.
d. Perform the activities at Jetty, Tank farms, Truck loading bay, Drumming area based on assigned schedule by Operation Team leader.
e. Report to Operation Team leader.

* Key Performance Indicators:

- All the equipments, process are available for operation.
- Operation works proceeding in schedule, quality and safety.
- Operation performances comply with SOP and SHE requirement.
- To carry out the observation for working area, performance, equipments, process… and propose to revise the procedure and / or processing.

* Decision-Making: Within Vopak Vietnam Terminal – Operation shift teams
* Dimensions: Contractors, Surveyor and Customers\
* Internal Contact: Vopak Vietnam Co., Ltd
* External Contact: Customers, Suppliers and Surveyor
* Organization Chart: Operation Team leader – This position
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Education : College or Vocational school in chemical, electrical, mechanical engineering
- At least 2 year experience in operation and production.
- Knowledge and experience in working with seagoing vessel
- Experience in working with process control system i.e DCS, SCADA, ..
- Ability to understand the operation objective and implement to operation performance.
- Ability for production management.
- Responsibility, team works, enthusiasm.
- MS office is a MUST, and good English ability is preferred.

Địa Điểm Làm Việc

Ong Keo Industrial Park Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam

GIỚI THIỆU

VOPAK VIỆT NAM

Công ty TNHH Vopak Việt Nam 100% vốn nước ngoài, là 1 chi nhánh của tổng công ty Vopak và là nhà cung cấp bồn chứa độc lập hàng đầu Thế Giới, ngày nay Vopak hoạt động ở 79 cảng tại 29 quốc gia.

Chúng tôi có mặt ở Việt Nam từ 2005, chúng tôi cũng là nhà cung cấp bồn chứa độc lập hàng đầu cho nhiều sản phẩm hóa dầu

Nhân viên là chìa khóa đến thành công của chúng tôi, do đó chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng tất cả mọi người yêu thích môi trường làm việc của họ, và được tưởng thưởng cho công việc khó khăn của họ. Vopak Việt Nam là một công ty với cơ hội bình đẳng.

NHIỆM VỤ
Vopak Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistic đáng tin cậy nhất, chi phí hiệu quả nhất cho sản phẩm chất lỏng. Để đạt được điều này chúng ta phải có khả năng cung cấp có hiệu quả, chất lượng cao các dịch vụ đi kèm cùng với đạo đức, an toàn và tiêu chuẩn môi trường cao nhất.

CHIẾN LƯỢC
Bằng cách liên tục đạt được thành tích tốt về an toàn, sức khỏe, môi trường, so với các khách hàng của chúng tôi, Vopak hướng tới việc được chọn là nhà cung cấp dịch vụ logistic cho các nhà cung cấp ngành công nghiệp hóa chất.
CHÍNH SÁCH AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG (SHE)

Tại Vopak Việt Nam, chúng tôi cam kết hoạt động và quản lý cảng của chúng tôi theo cách bảo vệ che chở con người tại cảng và môi trường để đạt được sự kinh doanh xuất sắc thông qua chỉ tiêu An Toàn, Sức Khỏe và Môi Trường.

Để đạt được các mục tiêu, chúng tôi cam kết những nguyên tắc sau:

o Bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn của tất cả các nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, khách hàng và du khách.
o Hệ thống kiểm soát, ngăn ngừa và loại bỏ các mối nguy hiểm SHE.
o Giám sát liên tục và rà soát các mục tiêu SHE.
o Tuân thủ áp dụng yêu cầu pháp lý SHE và các yêu cầu khác;
o Cải tiến liên tục các hoạt động và thi hành các mục tiêu SHE.
o Các khái niệm mà SHE bảo vệ là trách nhiệm của nhân viên và nhà thầu ở mọi cấp độ.
o Báo cáo nhanh chóng và điều tra tất cả các sự cố SHE; và
o Thường xuyên đào tạo để nâng cao kỹ năng của người lao động và nhận thức SHE của họ.

INTRODUCTION

VOPAK VIETNAM

Vopak Viet Nam Co. Ltd. is 100% foreign owned, a branch of Vopak Corporation, who as the leading independent global tank terminal group, today, Vopak operates 79 terminals in 29 countries.
We have been in Viet Nam since 2005, we are also the leading independent storage provider for many chemical products.
Our people are key to our business, so we strive to ensure that everybody enjoys their working environments, and is rewarded for their hard work. Vopak Viet Nam, is an equal opportunity employer.

OUR MISSION
Vopak Viet Nam aims to be the most reliable, cost effective and efficient logistics service provider for bulk liquid products. To achieve this we must be able to provide efficient, high quality value adding services combined with the highest ethical, safety and environmental standards.

OUR STRATEGY
By achieving consistently good safety, health and environmental performance, comparable to that of our customers, Vopak aims to be selected as the logistics service provider of choice for suppliers in the chemical industry.

SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT (SHE) POLICY
At Vopak (Vietnam) Co., Ltd, we are committed to operate and manage our terminal in a way that safeguard and protect people in our terminal and neighbors and the environment in order to achieve business excellence through outstanding Safety, Health and Environmental performance.

To attain our objectives, we are committed to the following principles:

o Protecting the environment and safeguarding the health & safety of all
o employees, contractors, suppliers, customers and visitors;
o Systematic control, prevention & elimination of SHE hazard;
o Continual monitoring & reviewing of SHE targets;
o Compliance with applicable SHE legal and other requirements;
o Continual improvement in our operations and our SHE performance;
o The concept that SHE protection is a responsibility of employees & contractors at every level;
o Prompt reporting & investigation of all SHE incidents; and
o Regular training to enhance workers’ skill and their SHE awareness.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ong Keo Industrial Park Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
25-99 nhân viên
Ms Giang
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận