Chemical Processing Engineer/ Petroleum Engineer

Thương lượng

Đăng vài giây trước
1366 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

• Consult national and international clients on Process Safety Management and Risk Assessment projects;

• Coordinate with clients and sub-contractors to prepare proposals and take responsibility for current projects delegated;

• Carry out some safety studies such as Quantitative Risk Assessment, HAZID/HAZOP study, Safety Cases, Process Safety Management, other safety studies, etc;

• Coordinate with local and international experts to perform process safety projects;

• Participate in Process Safety Workshops organized by SEN Consulting JSC (such as HAZOP, HAZID, SIL, etc.) as Scribe/Assistant and prepare the reports;

• Run simulation software;

• Other relevant duties assigned by Process Safety Manager.

Yêu cầu công việc

• Bachelor’s Degree in Petroleum Engineering/Chemical Engineering;

• Minimum 02 years of experience in process safety consulting service and/or chemical processing and/or operation in the chemical plant;

• Having solid knowledge in Oil and Gas or Petrochemical field is an important advantage;

• Familiar with process hazard analysis techniques such as HAZOP, HAZID, FMEA and etc.

• Be able to read process diagrams including PFD, P&ID, etc;

• Familiar with chemical/petroleum equipment;

• Fluent in English and Vietnamese both speaking and writing;

• Good presentation skills to present the Result to Clients or Authorities;

• Good communication and problem-solving skills, have analytical thinking.

• Dedicated and self-driven person;

• Ability to work independently as well as in a team, under high pressure and limited time;

• Ability to use modeling software is an advantage;*Interests• Attractive income

• 13th salary

• Working in a professional environment

• Opportunities to advance in your career

• Revenue bonus

• Project bonus

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Based on com Attractive income with 13th salary and project bonus;pany policies

Đào tạo

Gain experience through numerous process safety projects and exposure to international expertise.

Hoạt động nhóm

Team-building, Working in a professional environment
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

17/04/2024

Nhân viên

Khoa Học & Kỹ Thuật > Kỹ Thuật Hóa Học

Risk Assessment, Safety Management, Petrochemical, Petroleum, Safety Control

Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

SEN Consulting Joint Stock Company
SEN Consulting Joint Stock Company
SEN Consulting Joint Stock Company

P7-03.OT07, Park 7, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu St., Ward 22, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
Phòng Nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết