Chỉ Huy Phó Xây Dựng - Deputy Site Manager (Hải Phòng)

Thương lượng

Hết hạn trong 2 ngày
2094 lượt xem
Hải Phòng

Mô tả công việc

What you need to do:

- Carry out works assigned by Site manager

- Organize and manage construction of structure and finishing works of a block of the project or other items on behalf of general contractor.

- Organize and coordinate with other parts (QAQC, QS, Shop-drawing, MEP, material, department in Head Office),

sub-contractors, teams, to ensure the schedules and report on time.

- Supervise and ensure safety, quality, schedule and control cost for construction items assigned.

- Check and review design drawing, shop-drawings, construction method and give recommendation if any.

- Assign, instruct and inspect works of assigned staff.

- Check and confirm subcontractors work -done with QS team.

- Report to SM and PM regularly.Nội dung công việc cần thực hiện:

- Thực hiện các công việc được giao bởi chỉ huy trưởng công trường

- Tổ chức và quản lý thi công kết cấu và hoàn thiện 1 block công trình hoặc hạng mục được giao với vai trò tổng thầu.

- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan như (QAQC, QS, Shop-drawing, MEP, vật tư, các phòng ban ở văn phòng chính), nhà thầu phụ, tổ đội, để đảm bảo thi công đúng các mốc tiến độ và báo cáo đúng hạn.

- Tổ chức thi công, giám sát hạng mục được giao đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và ngân sách

- Kiểm tra bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết, biện pháp và kiến nghị thay đổi nếu có

- Phân công hướng dẫn và kiểm tra công việc đối với cấp dưới được giao phụ trách

- Kiểm tra và xác nhận khối lượng đã thi công của thầu phụ cùng với QS

- Báo cáo Chỉ huy trưởng và Giám đốc dự án

Yêu cầu công việc

What we need:

- Bachelor's degree in Civil Engineering, Construction Management, or a related field.

- Proven experience in a supervisor role within the construction industry, preferably in a general contractor

- Strong knowledge of construction methods, practices, and regulations, especially SEMI-TOP-DOWN methods (compulsory)

- Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively coordinate with diverse teams.

- Leadership abilities with a proactive and solution-oriented approach to problem-solving.

- Sound understanding of project management principles and techniques.

- Familiarity with MEP systems and their integration into construction projects is desirable.

- Ability to work effectively under pressure and meet tight deadlines.

- Basic English skill in communication and report

- Proficiency in project management software and MS Office, AutoCad applications.

- Commitment to maintaining high standards of quality, safety, and professionalism at all times.Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên đáp ứng các tiêu chí:

- Bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò giám sát trong ngành xây dựng, ưu tiên trong môi trường tổng thầu.

- Kiến thức vững về các phương pháp, thực tiễn và quy định trong xây dựng, đặc biệt là biện pháp thi công SEMI-TOP-DOWN (bắt buộc).

- Kỹ năng giao tiếp giữa các bộ phận tốt, có khả năng phối hợp hiệu quả với các nhóm.

- Khả năng lãnh dẫn dắt đội ngũ với tư duy tích cực và giải quyết vấn đề một cách chủ động.

- Nắm vững về các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý dự án dân dụng.

- Ưu tiên ứng viên hiểu biết về hệ thống MEP để kết hợp với các công tác xây dựng.

- Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực và đáp ứng tiến độ thi công.

- Khả năng giao tiếp và làm báo cáo tiếng Anh cơ bản.

- Thành thạo trong phần mềm quản lý dự án và các ứng dụng MS Office, AutoCad.

- Cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Competitive salary and benefit for manager level (always on time), 13th-month Salary

Chăm sóc sức khoẻ

Compulsory Insurance (full salary), Accident Insurance 24/7, Health insurance

Hoạt động nhóm

Laptop, teambuilding, events, club activities, clear policy for opportunity to be a higher position
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

17/04/2024

Trưởng phòng

Kiến Trúc/Xây Dựng > Xây Dựng

Chỉ Huy Phó Công Trình, Construction, Civil Construction, Chỉ Huy Công Trình, Xây Dựng

Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Bất kỳ

Không yêu cầu

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Từ khoá:
Handong Engineering & Construction JSC
Handong Engineering & Construction JSC
Handong Engineering & Construction JSC

13-15A Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q.Phú Nhuận

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Hr. Dept

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết