Chief Accountant

Login to view salary 1328 views - Expires in 23 hours

What We Can Offer

Chăm sóc sức khỏe
15 ngày phép/ năm
Lương tháng 13; thưởng theo chính sách

Job Description

1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
• Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
• Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp
2. Quản lý, đào tạo kế toán viên
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;
• Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
• Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
3. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
• Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;
• Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;
• Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên…
• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
• Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
4. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
• Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
• Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
• Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.
5. Lập – trình bày báo cáo tài chính
• Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
• Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.
Các nhiệm vụ khác
• Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.
• Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
• Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
• Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc
• Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
• Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• 1. Biết quản lý công nợ với doanh thu 40 tỷ/tháng
• 2. Mạnh trong quản lý AR
• 3. Sử dụng thành thạo phần mềm AX
• 4. Size công ty (15 nhân viên kế toán, 500 invoce/ngày)
• 5. Phải biết quản lý tốt stock và costing
• 6. Đã làm bên thương mại hoặc sản xuất ( không nhận dịch vụ và xây dựng, tư vấn)
• 7. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong làm kế toán Trưởng, ít nhất có 2 năm quản lý team 10 nhân viên.
• 8. Gia đình ổn định ( không vướng bận nấu ăn, đưa đón con đi học)
• 9. Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành food.
10. Ưu tiên nữ từ 35 - 45 tuổi
Read full Job Requirements

Job Locations

Ho Chi Minh

GoodFood is a major distributor of fine foods imported from all over the world. Besides providing quality food products at competitive price, GoodFood believes that our success depends upon our customers' success. It is this believe that makes GoodFood work hard to nurture the very best customer relations - our goal is to be the industry leader.

GoodFood is currently representing over 18 international food companies, including some of the world's largest food companies and most recognized brands. With over 200 varieties, our products cover a broad range and are used in almost every market segment in Vietnam. GOODFOOD has a fast growing distribution network throughout Vietnam with customer base covering most 4-5 star hotels, restaurants, catering companies and all the supermarket chains.

GoodFood achieves this ambitious goal by stocking a broad selection of products so we can always give customers what they need. We also provide attentive customer assistance in planning and marketing, and we incorporate the latest advances in technology to improve the customer's bottom line. When we proclaim that "GoodFood wants to be your business partner to help your business grow ..." we mean it!

Read full company information
194 Ung Van Khiem str., Ward. 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
100-499 staffs
HR Deparment
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam