Chief Accountant (Kế Toán Trưởng)

Login to view salary 2161 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

- Có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công việc. - Quyền lợi theo luật lao động

Job Description

RESPONSIBILITIES & DUTIES

- Manage all accounting transactions

- Prepare budget forecasts.

- Publish financial statements in time.

- Handle monthly, quarterly and annual closings

- Reconcile accounts payable and receivable

- Ensure timely bank payments

- Compute taxes and prepare tax returns

- Compute yearend tax finalization

- Manage balance sheets and profit/loss statements

- Report on the company’s financial health and liquidity

- Audit financial transactions and documents

- Reinforce financial data confidentiality and conduct database backups when necessary

- Comply with financial policies and regulations

- Other assigned tasks.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý tất cả các giao dịch kế toán

- Lập dự báo ngân sách.

- Công bố báo cáo tài chính kịp thời.

- Xử lý các khoản đóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm

- Đối chiếu các khoản phải trả và phải thu

- Đảm bảo thanh toán ngân hàng kịp thời

- Tính thuế và lập tờ khai thuế

- Tính toán trước khi quyết toán thuế

- Quản lý bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi / lỗ

- Báo cáo về tình hình tài chính và tính thanh khoản của công ty

- Kiểm toán các giao dịch và tài liệu tài chính

- Tăng cường bảo mật dữ liệu tài chính và tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu khi cần thiết

- Tuân thủ các chính sách và quy định tài chính

- Các nhiệm vụ khác được giao.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

QUALIFICATIONS

- Age: over 40 year-old.

- Background: Bachelor’s degree in Accounting, Finance or equivalent.

- At least 4-5 year experience as Accountant.

- Excellent knowledge of accounting regulations and procedures, including the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

- CPA or CMA certificate is a must

SKILLS

- MS Office.

- Advance in MS Excel especially in V-lookup and Pivot table

- Experienced with accounting software

- Fluent at English

- Strong attention to details.

- Good analytical skills.

- Able to be multitask and remain calm under pressure, especially during peak hours.

YÊU CẦU

- Độ tuổi: trên 40 tuổi.

- Trình độ: Cử nhân Kế toán, Tài chính hoặc tương đương.

- Có ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm làm Kế toán.

- Kiến thức tuyệt vời về các quy định và thủ tục kế toán, bao gồm các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP)

- Chứng chỉ CPA hoặc CMA là bắt buộc

KỸ NĂNG

- Microsoft Office.

- MS Excel, đặc biệt là trong V-lookup và bảng Pivot

- Có kinh nghiệm về phần mềm kế toán

- Tiếng Anh thành thạo

- Cẩn thận, chi tiết.

- Kỹ năng phân tích tốt.

- Có thể hoạt động đa nhiệm và giữ bình tĩnh dưới áp lực, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

BENEFITS

- More opportunities for advancement to higher positions at work.

- Benefits under the labor law: Social insurance, health insurance and 24/7 health insurance of PVI.

LỢI ÍCH

- Có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công việc.

- Quyền lợi theo luật lao động: BHXH, BHYT, BH 24/7 của PVI.

Job Locations

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Milensea là công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài đầu tiên của Israel tại Việt Nam. Công ty chuyên bán lẻ sản phẩm mỹ phẩm cao cấp của Châu Âu tại các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam

Read full company information
Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
25-99 staffs
Ms Giang
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.