Chief Accountant / Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Đăng nhập để xem mức lương 1301 lượt xem - Hết hạn trong 12 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng các dịp lễ, tết, tháng lương thứ 13
BHXH, BHYT, BHTN, phép năm theo quy định của pháp luật
Nghỉ mát hàng năm, được tham gia các hoạt động team building...

Mô Tả Công Việc

- Set up reporting procedures, regulations, instructions and forms related to finance and accounting. / Thiết lập quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu báo cáo liên quan đến tài chính kế toán,
- Coordinate with other departments to establish processes, regulations, instructions, reporting forms ... related to many departments / Phối hợp với các bộ phận khác thiết lập quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu báo cáo …có liên quan đến nhiều bộ phận
- Set up a software system of financial accounting, management accounting, customs declaration (if any), ... / Thiết lập hệ thống phần mềm kế toán tài chính, kế toán quản trị, khai báo hải quan (nếu có),…
- Review the organization of accounting / Rà soát việc tổ chức hạch toán kế toán.
- Checking and controlling the booking entry / Kiểm tra, kiểm soát việc hạch toán kế toán.
- Implementation guidance and consulting, solving arising problems related to the accounting. / Hướng dẫn thực hiện và tư vấn, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh…
- Follow, promptly and fully record the financial accounting transactions. / Theo dõi, hạch toán kịp thời, đầy đủ các công việc kế toán tài chính.
- Propose the work assignment to members in the accounting department. / Đề xuất việc phân công công việc các thành viên trong phòng kế toán
- Manage, train and develop, evaluate employees to meet the requirements of professional competence and perform their work effectively. / Quản lý, đào tạo và phát triển, đánh giá nhân viên dưới quyền nhằm đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn và thực hiện công việc hiệu quả.
- Preparation of financial reports (follow up IFRS and VAS) / Lập báo cáo tài chính (theo IFRS và VAS)
- Reconciling and synthesizing internal AR, AP, transactions ... with related parties. / Đối chiếu và tổng hợp số liệu công nợ nội bộ, giao dịch mua bán nội bộ…với các công ty nội bộ.
- Updating accounting standards, legal documents related to accounting / tax to apply and guide the related departments to perform. / Cập nhập các Chuẩn mực, Chế độ kế toán, Văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán/thuế có liên quan để áp dụng và hướng dẫn cho các bộ phận liên quan cùng thực hiện
- Organize and coordinate with relevant departments to work with audit teams, tax audit, and other related fields (inside and outside the Company). / Tổ chức, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc tiếp các Đoàn kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thuế, lĩnh vực liên quan khác (bên trong và bên ngoài Công ty)
- Perform full registration of certificates, provide full reports on financial accounting, tax, customs, ... related to production and business activities in accordance with local regulations. / Thực hiện đăng ký đầy đủ các chứng nhận, cung cấp đầy đủ các báo cáo về kế toán tài chính, thuế, hải quan, … liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại nước sở tại.
- Preparation on annual plan (Plan on operation, plan on CAPEX, Plan on Cash flows, …) / Xây dựng kế hoạch năm (KH hoạt động kinh doanh; KH đầu tư xây dựng; KH tài chính, dòng tiền; …)
- Preparation and control annual budget / Xây dựng và kiểm soát ngân sách hoạt động của toàn Công ty.
Prepare reports and perform other related tasks from Managers / Lập các báo cáo, thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý:
- Synthesize and report on debt receivables / payables periodically / Tổng hợp và báo cáo tình hình đối chiếu công nợ phải thu / phải trả định kỳ
- Synthesize and report stock taking minutes of Inventory, Fixed Assets, Tools, Cash. / Tổng hợp và báo cáo tình hình kiểm kê Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Ngân quỹ.
- Manage and save the accounting document, which comply with the accounting regulation / Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo qui định
- Perform other related works, reports as required by the Managers. / Thực hiện các công việc, báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của Cấp quản lý
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Education level/Trình độ học vấn: Bachelor/Đại học chính quy
- Major field/Chuyên ngành: Accounting/Finance/Audit / Kế toán/Tài chính/Kiểm toán
- Professional qualification/Các bằng cấp chuyên môn khác: Chief accountant Certificate/Kế toán trưởng / CPA / ACCA
- Number of years of working experience in a relevant field: 05 years of experience in the accounting field and at least 02 years of experience in management or an equivalent position. / Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương ở các công ty có quy mô tương đương.
- Other experiences: Prior experience in preparing financial reports at multinational corporations. / Các kinh nghiệm khác: ưu tiên có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính tại các tập đoàn đa quốc gia.
- Understand Vietnames’ laws, Vietnames’ accounting standards, international accounting standards IFRS. / Am hiểu luật pháp Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.
- Teamwork skills, management skills / Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý
- Communication, analysis and presentation skills / Kỹ năng giao tiếp, phân tích, trình bày
- Negotiation and problem-solving skills / Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề
- Foreign Language: English is equivalent to level C, IELTS 5.5 / Ngoại Ngữ: Tiếng Anh tương đương trình độ C, IELTS 5.5
- Potential candidates will be interviewed in English/Ứng viên sẽ được phỏng vấn bằng Tiếng Anh.
- Computing/Tin học: Proficient in Word / Excel / Powerpoint / Sử dụng thành thạo Word / Excel /Powerpoint
- Prudence, honesty and responsibility at work / Tính thận trọng, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
- Understand the applicable accounting standards, taxes and laws and comply, effectively apply to the Company's accounting activities to ensure the company’s accounting / financial reporting system reflects promptly, honestly and reasonably the company’s financial situation, contributing to increasing the company’s financial transparency.
- Am hiểu các chuẩn mực, chế độ kế toán, thuế và luật pháp hiện hành và tuân thủ, áp dụng có hiệu quả vào hoạt động kế toán của Công ty để đảm bảo hệ thống kế toán / báo cáo tài chính của Công ty phản ánh kịp thời, trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, góp phần tăng tính minh bạch về tài chính của Công ty.

* Works Loction: No 521 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Note: 2 – 3 months working in Hochiminh City may be required sometimes. Further information will be detailed at the interview/Có thể làm việc tại Tp HCM từ 2 – 3 tháng tùy theo yêu cầu công việc tại từng thời điểm. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Địa Điểm Làm Việc

No 521 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (VILICO) đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành chăn nuôi, cung cấp thực phẩm cho xã hội, cộng đồng; Đặc biệt thương hiệu lợn giống Tam Đảo, Sữa Mộc Châu với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú đã và đang được khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No 521 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
25-99 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam