Chief Designer (Trưởng Phòng Thiết Kế)

Chief Designer (Trưởng Phòng Thiết Kế)

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai | Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 401 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Company Policy

Mô Tả Công Việc

***Working place : Nhon Trach – Dong Nai
***Địa điểm làm việc : Nhà máy ở Nhơn Trạch – Đồng Nai

- The Design Department require leader who have experience , responsibility to slove the big amount of work for more project of company.
- Nhân lực bộ phận thiết kế cần có người chủ quản, có kinh nghiệm, trách nhiệm để xử lý khối lượng công việc lớn cho nhiều dự án lớn của công ty.
- At the present the ability to handle the workload of Degsin Department still not at good performance so it affect with the other department.
- Hiện tại khả năng xử lí khối lượng công việc của bộ phận thiết kế chưa đạt yêu cầu dẫn đến ảnh hưởng của các bộ phận khác.
- Leader at Degin Departent , ensure the work invlove designing , extract bill , shop drawing for the project of company . Especially in steel structure , tank.
- Chủ quản phòng thiết kế đảm bảo các công việc liên quan đến lĩnh vực thiết kế, bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ gia công theo các dự án của công ty. Chủ yếu là kết cấu thép, bồn...
- Assign work for Design department's member to achieve the fastest progress.
- Phân bố công việc cho các thành viên phòng thiết kế để đạt được tiến độ nhanh nhất.
-Check the SHOP drawings of subcontractors to meet technical standards and requirements of the Investor.
- Kiểm tra bản vẽ SHOP của thầu phụ đáp ứng theo tiêu chuẩn kĩ thuật và yêu cầu của CĐT.
- Perform and check design drawings by TEKLA or other equivalent software , prepare BOM ( Bill of material ) , cutting plan , DWG shop ...
- Thực hiện và biết kiểm tra các bản vẽ thiết kế bằng TEKLA hoặc các phần mềm khác tương đương lập BOM ( Bill of material ) , cutting plan , DWG shop ...
- Coordinate with other departments , propose new methods to improve the company's capacity.
- Phối hợp với các phòng ban khác, đề xuất các phương pháp mới để nâng cao năng lực cho công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduated in mechanics , engineering . Experience in designing and deploying steel structure drawings . More experience in pressure vessels , piping will be preferred.
- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí kĩ thuật – có kinh nghiệm ở lĩnh vực thiết kế, triễn khai bản vẽ kết cấu thép. Có thêm kinh nghiệm về bồn bể áp lực, đường ống sẽ được ưu tiên.
- Work experience : from 5 years at equivalent field.
- Năm kinh nghiệm: từ 5 năm trở lên ở lĩnh vực tương đương
- Have responsibility at work / Work under pressure.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao.
- Skill computer in : TEKLA , Autocad , MS Office ...
- Kĩ năng phần mền TEKLA, Autocad , MS Office...
- English : Techincal English , understanding the specification of degin , having good communication skills in English is an advantage.
- Tiếng Anh: Tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật, đọc hiểu các quy chuẩn khi thiết kế, Tiếng Anh giao tiếp.

Địa Điểm Làm Việc

Nhơn Trạch, Dong Nai, Vietnam
Hồ Chí Minh, Việt Nam

HG ENC Engineering and Construction Company was established in 2002 under the business philosophy creating value for the customer through “the best service, best quaity and competitive price”.

During 14 years of business operation with various mechanical and construction projects, HG ENC has accumulated significant experiences and expertise.

Taking full advantage of it, we provide excellent quality engineering and construction service such as build factories, fabrication of various steel products and machinery installation. Our clients: Thu Duc water treament, Posco Phu My, Posco VST, Kumho-Binh Duong, HungA-Tay Ninh, Formosa-Ha Tinh, Formosa-Nhon Trach, Hyosung-Dong Nai, CJ-Phu My, Ecotek-Bau Bang, Kolon-Bau Bang, Ecotek-Ha Tinh...

Even in the future, using our accumulate experience, technology and confidence as the foudation, HG ENC hopes to provides our customers with high quality service and contribute to this society as a true leader for the next generation.
Vision
HG ENC is gradually implementing our goal of becoming one of the leading Vietnamese construction companies in the country.
Gaining the trust of customers and business partners is an important factor contributing to the success of HG ENC.
HG ENC considers human most important, HG ENC have opportunity for staff, so that each person can be proud to work and contribute at HG ENC.
Mission
Bring the best construction solutions and services to meet customer’s expectations, support customers achieve their goals in the long-term business strategy.
Evaluate success based on the success of customers and related partners. That success is inevitably based on high quality factors (services with international standards), site safety, reasonable prices and solutions with appropriate progress.
Essence values
Respect
Respect the government and the community, respect customers, partners and workers.
Trust
Honesty brings trust in all relationships, transactions, with colleagues, customers, partners. This is one of the top criteria of HG ENC.
Team Work
Understanding the value of teamwork always brings success. Encourage, work together to goal.
Labor Safety
Providing a workplace that ensures safety for all stakeholders, neighborhoods and community responsibility, is environmentally friendly. Any potential risks can be prevented at each project.

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th floor, Cantavil building, No. 1 Song Hanh Xa Lo Ha Noi, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC
500-999 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.