Chief Financial Officer / Giám Đốc Tài Chính

Chief Financial Officer / Giám Đốc Tài Chính

Thương lượng 1682 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Able to work in an active and professional working environment.
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

Mô Tả Công Việc

PURPOSE AND SCOPE
Responsible for all financial functions for Vietnam Energy markets covering accounting, budgetary control, capital expenditure & cash management, treasury & tax management, risk management, insurance to meet operating & strategic business targets.

KEY ROLES AND RESPONSIBILITIES
1. Support Business Head of Vietnam in delivering P&L portfolio from Energy
2. Responsible for all financial functions in the Company and its affiliates, including accounting, budgetary control, capital expenditure and cash management, treasury and tax management, risk management, insurance, in order to meet operating and strategic business targets, as well as reporting & statutory requirements.
3. Identify key drivers for business and develop mechanism for tracking and reporting
4. Develop, review & implement financial & risk management policies & procedures to ensure effective internal control, proper accounting practices and financial reporting, treasury operations, and to comply with Group policies and procedures.
5. Responsible for facilitating smooth financial reporting between SG&SEA Market with Group Finance, resolve accounting and finance queries raised by auditors, Group Finance.
6. Conflicts resolution through brainstorming and mutual collaboration between SG&SEA Market and all relevant stakeholders
7. Support M&A initiatives and responsible for financial due diligence and proposed valuation on new projects in the region, and support integration of newly acquired projects
8. Work closely among SG&SEA Market & coordinate with Group IT & Digitization strategies to ensure implementation of Group IT’s digitization needs are met
9. Optimize financing and tax cost to ensure flow of dividend from invested companies to ultimate parent Company
10. Align business processes & optimize work flow by collaboration among SG&SEA Market & other Group Finance functions
11. Responsible for the finance staff development plan reporting directly to him/her

----------------------------------------------------------------------------------

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC
Chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng tài chính cho Thị trường năng lượng Việt Nam bao gồm kế toán, kiểm soát ngân sách, chi tiêu vốn và quản lý tiền mặt, quản lý ngân quỹ và thuế, quản lý rủi ro, bảo hiểm để đáp ứng các mục tiêu điều hành và chiến lược kinh doanh.
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM
1. Hỗ trợ Giám đốc vùng tại Việt Nam đạt được lợi nhuận mảng Năng lượng
2. Chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng tài chính đối với công ty và các chi nhánh của công ty bao gồm kế toán, kiểm soát ngân sách, chi tiêu vốn và quản lý tiền mặt, quản lý ngân quỹ và thuế, quản lý rủi ro, bảo hiểm, nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh chiến lược và điều hành, cũng như báo cáo và các yêu cầu khác theo luật định.
3. Xác định các định hướng chủ chốt cho hoạt động kinh doanh và phát triển cơ chế theo dõi và báo cáo
4. Xây dựng, xem xét và thực hiện các chính sách và thủ tục quản lý rủi ro và tài chính để đảm bảo kiểm soát nội bộ hiệu quả, thực hành kế toán và báo cáo tài chính phù hợp, hoạt động ngân quỹ, và tuân thủ các chính sách và quy trình của Tập đoàn.
5. Chịu trách nhiệm phối hợp với Thị trường Singapore và Đông Nam Á với Tài chính Tập đoàn để có báo cáo tài chính rõ ràng, giải quyết được các vấn đề phát sinh cho mảng kế toán và tài chính khi được kiểm toán viên, Tài chính Tập đoàn chất vấn.
6. Giải quyết xung đột thông qua bàn thảo và hợp tác giữa Thị trường Singapore và Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan
7. Hỗ trợ các sáng kiến M&A và chịu trách nhiệm thẩm định tài chính và định giá đề xuất cho các dự án mới trong khu vực, và hỗ trợ việc sát nhập của các dự án mới mua lại
8. Phối hợp chặt chẽ giữa Thị trường Singapore và Đông Nam Á và phối hợp với các chiến lược Số hóa & CNTT của Tập đoàn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu số hóa CNTT của Tập đoàn
9. Tối ưu hóa chi phí tài chính và thuế để đảm bảo dòng cổ tức từ các công ty được đầu tư đến Công ty mẹ cuối cùng
10. Điều chỉnh các quy trình kinh doanh & tối ưu hóa quy trình công việc bằng sự hợp tác giữa Thị trường Singapore và Đông Nam Á và các chức năng Tài chính Tập đoàn khác
11. Chịu trách nhiệm về kế hoạch phát triển nhân viên tài chính do minh quản lý trực tiếp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE
1. Bachelor/Master degree in Accountancy/ Finance/Commerce from reputable universities or a professional accountancy qualification such as CA / CPA / ACCA / CMA
2. At least 5 years of experience as Senior Manager in accounting/Finance function and/or Chief Financial Officer or equivalent position in other companies or multinational corporations.

SKILLS/COMPETENCIES & PREFERRED CHARACTERISTICS
1. Good interpersonal skills and abilities to communicate with all levels.
2. Good exposure to accounting issues, corporate finance and financial modelling.

Interested candidates may submit the following:
1. Comprehensive resume/CV with recent photo
2. Current and expected salary in gross
3. Date of availability

Only shortlisted candidates will be notified.

------------------------------------------------------------------------------------

TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM
1. Bằng cử nhân hoặc Thạc sĩ Kế toán / Tài chính/Thương mại từ các trường đại học danh tiếng hoặc chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp CPA / ACCA
2. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng cao cấp mảng tài chính/kế toán hoặc/và Giám đốc Tài chính hoặc vị trí tương đương tại các công ty/ tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài

KỸ NĂNG & NĂNG LỰC ƯU TIÊN
1. Kỹ năng giao tiếp tốt giữa các cá nhân và với tất cả các cấp.
2. Kỹ năng xử lý tốt với các vấn đề kế toán, tài chính doanh nghiệp và mô hình tài chính.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi các thông tin sau:
1. Sơ yếu lý lịch / CV và ảnh cá nhân mới nhất
2. Mức lương hiện tại và mức lương gộp mong muốn
3. Ngày bắt đầu nhận việc

Chỉ những ứng viên đạt yêu cầu mới nhận được thông báo.

Địa Điểm Làm Việc

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Sembcorp Industries is a leading energy, marine and urban development group, operating across multiple markets worldwide.

Its urban business has accumulated more than 25 years of experience in transforming raw land into sustainable integrated urban developments, comprising industrial parks as well as business, commercial and residential spaces. It has a portfolio of 13 private sector-led and government-supported projects in Vietnam, China and Indonesia, spanning around 11,000 hectares in these markets. Its projects have attracted over US$29 billion in direct investments, and close to 1,000 multinational and leading local corporations as tenants, delivering the economic engine for growth.

Sembcorp’s energy business has a strong track record in developing and developed markets and provides solutions across the energy and utilities value chain, with a focus on the Gas & Power, Renewables & Environment, and Merchant & Retail sectors. It has a balanced energy portfolio of over 12,500 megawatts, including thermal power plants, renewable wind and solar power assets, as well as biomass and energy-from-waste facilities. www.sembcorp.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)