Chuyên Gia Mua Sắm Tập Trung

Chuyên Gia Mua Sắm Tập Trung

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 1444 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Attractive compensation package
Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential
International Exposure

Job Description

Mô tả tổng quan:
Chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban lãnh đạo Tập đoàn định hình triển khai và phát triển các chiến lược và công việc Mua sắm tại Tập đoàn bao gồm hỗ trợ các khối nghiệp vụ chức năng như Công nghệ Thông tin, Marketing, Dữ liệu của Tập đoàn xây dựng chiến lược mua sắm bền vững và thực hiện hiệu quả

Lãnh đạo trực tiếp:
Giám đốc Mua sắm , Giám đốc Tài chính Tập đoàn hoặc Tổng Giám Đốc Tập đoàn

Trách nhiệm chính:
• Trở thành đối tác và tư vấn nội bộ của Ban lãnh đạo Tập đoàn các công ty thành viên và các khối chức năng nghiệp vụ để tư vấn định
hình và xây dựng chiến lược mua sắm bền vững và thực hiện hiệu quả các chiến lược đã được phê duyệt
• Xây dựng các quy trình chính sách nghiệp vụ mua sắm và xác định các chuẩn mực cam kết chất lượng dịch vụ SLAs) cho việc mua
sắm của toàn Tập đoàn
• Xây dựng tổ chức và thực hiện hiệu quả các việc như sau
o Tìm kiếm thiết lập quan hệ quản lý quan hệ và tăng cường các mối quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp trong và ngoài nước
đặc biệt là các nhà cung cấp giải pháp công nghệ đám mây (cloud services providers)
o Tìm kiếm lựa chọn và quản lý các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác
o Đánh giá và tư vấn cho cấp có thẩm quyền lựa chọn các nhà cung cấp chiến lược ngắn hạn dài hạn nhằm phát triển hệ thống chuỗi
cung ứng hàng hóa dịch vụ trong và ngoài nước
o Tổ chức đấu thầu xét giá đàm phán lựa chọn nhà cung cấp theo quy định quy trình của Tập đoàn
o Phối hợp cùng các đơn vị đầu mối trong Tập đoàn giám sát việc ký kết thực hiện các hợp đồng đã ký theo đúng thẩm quyền phê
duyệt đảm bảo việc thanh quyết toán với nhà cung cấp theo đúng hợp đồng ký kết
o Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường đánh giá và giảm thiểu rủi ro
o Quản lý hợp đồng và vận hành theo các quy trình chính sách đã được phê duyệt
o Xây dựng các chương trình kiểm soát và tiết kiệm chi phí mua sắm
• Hỗ trợ Khối Tài chính Tập đoàn và các công ty thành viên xây dựng và thẩm định ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm
• Quản lý ngân sách hoạt động của Đơn vị Mua sắm
• Xây dựng phát triển đội ngũ huấn luyện nghiệp vụ nhằm thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của đơn vị
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban lãnh đạo Tập đoàn định hình triển khai và phát triển các chiến lược và công việc Mua sắm tại Tập đoàn
bao gồm hỗ trợ các khối nghiệp vụ chức năng như Công nghệ Thông tin và Marketing của Tập đoàn xây dựng chiến lược mua sắm
nghiệp vụ
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Học vấn:
• Trình độ Đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Luật kinh tế, Kinh doanh
hoặc các ngành có liên quan
• Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo từ các khóa chuyên ngành về tổ chức và thực hiện mua sắm

Kỹ năng chuyên môn:
• Kiến thức chuyên môn : xây dựng chiến lược mua sắm ; xây dựng quy định , quy trình và hướng dẫn hoạt động
mua sắm ; am hiểu các quy định pháp luật và thuế liên quan đến mua sắm
• Am hiểu thị trường cung ứng trong và ngoài nước , ưu tiên cho lĩnh vực Công nghệ Đám mây (cloud) và Marketing
• Kỹ năng am hiểu vendors sâu và đàm phán tốt để quản lý và tổ chức hiệu quả việc mua sắm với các nhà cung cấp bên ngoài
• Kỹ năng quản lý và giao tiếp nội bộ tốt để có thể cùng phối hợp thực hiện các công việc mua sắm hiệu quả giữa các khối và bộ phận chức năng nội bộ
• Kinh nghiệm : 7 10 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
• Ngoại ngữ : giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo

Năng lực và khả năng cốt lõi:
• Khả năng tư duy logic, phân tích, học hỏi và am hiểu nhanh và sâu các ngành nghề mới
• Khả năng đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề, và đề xuất giải pháp cho Ban lãnh đạo nhằm hướng đến kết quả
và hiệu quả tốt nhất cho tổ chức
• Khả năng đàm phán
• Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Tư duy và hành vi:
• Liêm chính
• Sáng tạo và liên tục học hỏi và cải tiến
• Quản lý và phát triển đội ngũ

Job Locations

Times City, Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

One Mount Group (1MG) was established with the vision of promoting and contributing to the economy’s efficiency, creating a technology infrastructure for Vietnamese businesses to accelerate its value added, providing products to consumers at a more competitive cost of goods sold.

1MG is committed to building a strong and sustainable Vietnamese business, creating a broad playing field to nurture and grow future start-ups. We believe that from our core infrastructure the following “giant” businesses of Vietnam will be generated.

The goal of 1MG is to build Vietnam’s largest-scale technological ecosystem with solutions in order to link, optimize and close the gaps of the value chain of focused economic sectors having strong growth in Vietnam. With a sound financial position and business administration, 1MG has competitive advantages to attract and retain the best Vietnamese talents from all over the world.

1MG is moving forward on our strategy to be data-driven and the Data team will take accountability for data and ML/AI platform services to the group. This will allow 1MG to build a strategic data backbone for the whole company. The 1MG Data function will ensure that the engineering of data platforms, frameworks and ML/AI are built for this cross group leverage and ensure critical controls

Read full company information
Times City, Hanoi
500-999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.