Chuyên Gia Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm

Chuyên Gia Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 943 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Theo quy định của ngân hàng
Lương tháng 13; thưởng hiệu quả công việc; điều chỉnh lương hàng năm
Chương trình cho vay ưu đãi; Bảo hiểm sức khỏe; khám sức khỏe định kỳ.....

Job Description

Chịu trách nhiệm công tác phát triển, quản lý hiệu quả danh sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD có liên quan đến sản phẩm Bảo hiểm được phân công phụ trách:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
2. Phát triển sản phẩm/ gói sản phẩm/ chương trình kinh doanh (CTKD) phụ trách
3. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
4. Đào tạo các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh sản phẩm/ gói sản phẩm/CTKD phụ trách

2. Phát triển sản phẩm/ gói sản phẩm/ chương trình kinh doanh (CTKD) phụ trách
- Xây dựng/ điều chỉnh các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng/ miền một cách hiệu quả dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng và của chính Bộ phận Phát triển sản phẩm
- Xây dựng/ điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng cho các phân khúc/ tiểu phân phúc
- Xây dựng/ điều chỉnh, quản lý mô hình giá của các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, theo vùng/ miền dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng, chính sách và định hướng của Techcombank
+ Theo dõi tình hình giá vốn nội bộ, thu thập thông tin lãi suất/ phí trên thị trường
+ Đề xuất mô hình giá và cơ chế phê duyệt cho sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách theo phân khúc/ tiểu phân khúc, vùng/ miền
- Tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng theo yêu cầu thực tế kinh doanh

3. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách:
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD (TOI, số dư/ doanh số, chi phí, thị phần, nợ quá hạn…)
+ Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của sản phẩm/ gói SP/ CTKD
+ Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm/ gói SP/ CTKD
- Xây dựng công cụ hỗ trợ bán: sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng
- Tham gia, phối hợp với Risk xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công tác quản trị rủi ro (bao gồm quy trình cảnh báo sớm, thu hồi nợ, quản lý TSBĐ…)
- Phối hợp quản lý và khai thác hiệu quả các kênh tiện ích sử dụng sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp (online, mobile banking...)

4. Đào tạo sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Xây dựng tài liệu đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như huy động, dịch vụ)
- Trực tiếp tham gia đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như huy động, dịch vụ) cho LLB và các đối tượng liên quan

5. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sản phẩm tín dụng phân công
Read full Job Descriptions

Job Requirements

* Kiến thức
- Bằng cấp:
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
+Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Kiến thức chuyên môn
+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN, đặc biệt là sản phẩm tín dụng/ huy động/ dịch vụ
+ Am hiểu các rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, rủi ro ngành) liên quan đến việc phát triển các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
+ Am hiểu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp
- Kinh nghiệm:
+ Tối thiểu 5 năm tại các vị trí liên quan đến phân tích tài chính/ tín dụng/ phát triển/ tổ chức bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN
+ Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến KHDN
- Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương

* Các kỹ năng:
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, nắm bắt xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngành tài chính ngân hàng đối với KHDN
- Khả năng vận dụng mô hình giá, các yếu tố cấu thành giá để xây dựng mức giá cho sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Khả năng cập nhật văn bản, nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật và của TCB liên quan đến việc xây dựng, cải tiến các sản phẩm tín dụng/ huy động/ dịch vụ

* Năng lực cốt lõi:
- Năng lực cốt lõi chung:
+ Khả năng hiểu biết về tổ chức
+ Làm việc theo nhóm/tổ chức
- Năng lực cốt lõi chuyên môn/ đặc thù:
+ Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả
+ Khả năng tư duy logic
+ Chú trọng đến chi tiết
- Năng lực quản lý/ lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng giải quyết vấn đề

Job Locations

Vincom Tower, 191 Ba Trieu, TP. Ha Noi, Vietnam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
Phòng nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.