Chuyên Gia Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Negotiable

Expires in 3 days
1518 views
Ha Noi, Ho Chi Minh

Job description

Mục tiêu Thực hiện công tác thẩm định, kiểm soát hồ sơ thẩm định theo phân công trong từng thời kỳ; Tham gia côngtác xây dựng chính sách sản phẩm, giải pháp tín dụng cho các khách hàng tín dụng thuộc phân khúcWB/MM/USME đảm bảo công tác thẩm định được tiến hành nhanh chóng, xuyên suốt phù hợp với khẩu vị rủiro, định hướng tín dụng, định hướng kinh doanh. Trách nhiệm chính 1. Thực hiện công tác thẩm định tín dụng và đề xuất các giải pháp tín dụng cho khách hàng - Thưc hiện thẩm định phối hợp với các Đơn vị liên quan xác định cấu trúc tín dụng phù hợp và phương ánquản lý rủi ro nhằm cân bằng lợi ích, rủi ro khi tài trợ tín dụng cho khách hàng và đảm bảo tuân thủ theo chínhsách, quy định, quy trình. - Thưc hiện thẩm định với các Đơn vị liên quan, tư vấn, đánh giá, xây dựng phương án tái cấu trúc đối với cáckhách hàng nợ có vấn đề khoản nợ được phân luồng giải pháp tài chính - Thực hiện thẩm định đáp ứng yêu cầu công việc, cam kết chất lượng nhằm nâng cao trải nghiệm của kháchhàng và đạt hiệu quả cao nhất. 2. Thực hiện công tác kiểm soát hồ sơ thẩm định tín dụng theo phân công của Giám đốc Thẩm định/Quản lýcao cấp/Quản lý thẩm định tín dụng. 3. Trực tiếp đề xuất hoặc ghi nhận, hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực hiệncông tác thẩm định. Tham gia, phối hợp cùng các Đơn vị có liên quan khác trong ngân hàng triển khai về công tác xây dựng chínhsách, sản phẩm/giải pháp tín dụng, chính sách Quản trị rủi ro trong phạm vi được phân công quản lý. - Tham gia/phối hợp thiết kế báo cáo am hiểu, cấu phần rủi ro, thẩm định and giải pháp tín dụng đảm bảo tưvấn, phối hợp với các đơn vị trong toàn hàng xây dựng các giải pháp tín dụng vượt trội cho các KH/nhómkhách hàng theo phân công. - Tham gia/ phối hợp với các Đơn vị liên quan xây dựng/đề xuất cải tiến, điều chỉnh các chính sách, quy định,quy trình, hướng dẫn có liên quan. Phối hơp,xây dựng triển khai các chương trình đào tạo thẩm định/hướng dẫn thẩm định: - Trực tiếp đào tạo, tham gia huấn luyện phát triển kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn trong nội bộ. Tạomôi trường làm việc tích cực/ năng động/ đoàn kết/ cạnh tranh và chất lượng. - Thực hiện triển khai/Phối hợp với Khối Kinh doanh and Khối HR tổ chức trình đào tạo hướng dẫn thẩm định/các nghiệp vụ tín dụng và các văn bản quy trình/hướng dẫn/quy định pháp luật có liên quan trong hànhtrình cấp tín dụng. Thực hiện các công việc khác: - Tham gia/phối hợp trong công tác kiểm soát sau khi cấp tín dụng, theo dõi nhận diện các dấu hiệu cảnh báosớm, thực hiện các hành động ứng xử phù hợp với phân công của từng phân khúc được giao quản lý trongtừng thời kỳ. -Thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu tín dụng của KH theo quy định.Tham gia/trực tiếp làm việc với các đoàn thanhtra, kiểm tra theo yêu cầu của NH về hồ sơ tín dụng của phân khúc KH được giao quản lý.Thực hiện hoànthành các khuyến nghị của các Bộ phận kiểm tra nội bộ, đoàn thanh tra liên quan đến công việc của thẩm địnhtín dụng. - Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Thẩm định/ Quản lý cao cấp/Quản lý thẩmđịnh tín dụng theo từng thời kỳ.

Job requirements

- Bằng cấp: Trình độ đại học trở lên với các chuyên ngà nh: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặclĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp) - Kinh nghiệm: + Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng, trong đó có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liênquan đến tín dụng + Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực tín dụng, kỹ năng phân tích, thiết kế giải pháp tín dụng đối vớiKhách hàng doanh nghiệp (tương đồng với nhóm KH được giao quản lý) và khả năng nhận biết and quản lý rủiro tín dụng.; Có hiểu biết về thiết kế, xây dựng chính sách, quy trình và các sản phẩm tín dụng. + Có kỹ năng đào tạo; có khả năng hướng dẫn, chỉ dẫn người khác để phát triển năng lực chuyên môn và kỹnăng làm việc. - Trình độ tiếng Anh theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

What We Can Offer

Lương thưởng hấp dẫn
Được tham gia khóa đào tạo bài bản trước khi bắt đầu làm việc chính thức
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Techcombank

Job Information

28/03/2024

Banking & Financial Services > Credit

Banking

Experienced (non-manager)

Credit Risk, Financial Risk Management, Credit Analytics, Thẩm Định Tín Dụng, Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Any

Job Locations

số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ho Chi Minh, Vietnam

User tags:
HomeJobsBankingTechcombankChuyên Gia Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp
Techcombank
Techcombank
Techcombank

Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

(View map)
5,000-9,999 employee
Phòng Nhân sự
HomeJobsBankingTechcombankChuyên Gia Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp