Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Quản Trị Tuân Thủ

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Quản Trị Tuân Thủ

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 588 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Mục tiêu:
• Đảm bảo TCB tuân thủ theo các quy định nội bộ, quy định pháp luật cũng như đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro thông qua hoạt động thiết lập được hệ thống chính sách tuân thủ và GSĐB phù hợp

Job Description
• Tham gia xây dựng Khung, chính sách, quy định, quy trình, bộ tiêu chí tiêu chuẩn kiểm soát và giám sát đảm bảo liên quan đến hoạt động kiểm soát tuân thủ và hoạt động giám sát đảm bảo của Đảm bảo doanh nghiệp
• Tham gia nghiên cứu đề xuất các công cụ giám sát hoạt động hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực
• Thực thiện giám sát về mặt thực thi theo khung, chính sách đã ban hành của hoạt động QLTTT và hoạt động của các bộ phận GSĐB trong Đảm bảo doanh nghiệp.
• Tham gia hoạt động Thiết lập, triển khai, đánh giá hiệu quả chương trình nâng cao năng tuân thủ chung
• Tham gia đánh giá về chương trình tổng thể nâng cao năng lực tuân thủ do các bộ phận GSĐB đề xuất trước khi trình các cấp có thẩm quyền
• Tham gia công tác Giám sát, đôn đốc và báo cáo GĐ ĐBCN về việc thực thi kế hoạch nâng cao năng lực tuân thủ đã được phê duyệt của các bộ phận có chức năng GSĐB

Job Specification
1. Công tác chính sách tuân thủ và nâng cao năng lực tuân thủ chung toàn hàng
• Tham gia nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, quy định về tuân thủ chung cấp độ toàn hàng, và định kỳ rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với từng thời kỳ
• Tham gia xây dựng các quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn kiểm tra, kiểm soát tuân thủ
• Nhận diện, đưa ra các giải pháp và phối hợp với các bộ phận GSĐB trong việc triển khai, đánh giá hiệu quả công tác nâng cao cấu phần năng lực tuân thủ chung trên toàn hệ thống theo Chương trình tổng thể đã được phê duyệt.
• Đưa ra ý kiến đánh giá về chương trình tổng thể nâng cao năng lực tuân thủ do các bộ phận GSĐB đề xuất trước khi trình các cấp có thẩm quyền
• Giám sát, đôn đốc và báo cáo GĐ ĐBCN về việc thực thi kế hoạch nâng cao năng lực tuân thủ đã được phê duyệt của các bộ phận có chức năng GSĐ
• Báo cáo BLĐ định kỳ về trạng thái tuân thủ toàn hàng và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu với rủi ro tuân thủ trọng yếu
• Định kỳ tổng hợp và báo cáo ban lãnh đạo, TGĐ về hiện trạng, xu hướng và hiện trạng tuân thủ các đơn vị trên toàn hệ thống.

2. Công tác chính sách, công cụ giám sát đảm bảo và giám sát chất lượng GSĐB
• Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động giám sát đảm bảo tại bộ phận
• Tham gia nghiên cứu các thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về Giám sát nội bộ để kiến nghị, xây dựng, hoàn thiện và phổ biến các Chính sách, chuẩn mực giám sát phù hợp
• Nghiên cứu đề xuất mô hình, công cụ giám sát đảm bảo phù hợp
• Điều phối hoạt động phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của Đảm bảo doanh nghiệp theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan
• Tham gia xây dựng phương pháp và chính sách rà soát chất lượng kiểm toán cho Đảm bảo doanh nghiệp.
• Rà soát chất lượng giám sát đảm bảo theo chỉ đạo của BLĐ
• Thực hiện phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của bộ phận, chức năng được phân công theo giám sát theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan.
• Hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo cho nội bộ team GSĐB

3. Tham gia các đợt giám sát thực tế của Khối , ĐBDN theo yêu cầu đặc biệt của Giám đốc ĐBDN/ Giám đốc Khối hoặc nhằm mục tiêu điều chỉnh, cập nhật các vấn đề về quy định, hướng dẫn phù hợp và sát với thực tế.

4. Công tác hỗ trợ khác
• Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác xây dựng, quản lý và kiểm soát ngân sách ĐBDN
• Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch hoạt động của ĐBDN
• Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác thiết lập KPIs cho các bộ phận, chức danh trong ĐBDN
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Bằng cấp/Nghiệp vụ: Từ Đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán, kinh tế, tài chính
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kiểm tra, kiểm soát, QTRR, kiểm toán từ 7 năm trở lên
• Ưu tiên kinh nghiệm làm chính sách, có chứng chỉ kiểm toán, QTRR, KSNB
• Ngoại ngữ (Tiếng Anh):Thành thạo
• Theo yêu cầu chung của NH

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
Phòng Nhân Sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.