Chuyên Viên Cao Cấp Phụ Trách Xin Giấy Phép / Senior Permitting Officer

Chuyên Viên Cao Cấp Phụ Trách Xin Giấy Phép / Senior Permitting Officer

Thương lượng 84 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận khi phỏng vấn
Người lao động cũng sẽ được tham gia đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm Thất nghiệp và gói Bảo hiểm chăm sóc
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội làm việc với các Chuyên Gia nước ngoài

Mô Tả Công Việc

* NƠI LÀM VIỆC / WORK LOCATION

Thường trực ở văn phòng Hà Nội và có thể di chuyển lên nhà máy tại Sơn La khi có yêu cầu công việc.
Hanoi based with the expectation time will be spent at Upstream and Downstream sites and in the field with exploration Teams

* NHIỆM VỤ CHÍNH/ PRIMARY FUNCTION

Nhiệm vụ của vị trí này bao gồm/ The incumbent of this position is expected:

1. Làm việc với các cấp Chính quyền và phòng ban liên quan để có được các Giấy chứng nhận, Giấy phép để cho phép Công Ty được phép tiến hành các hoạt động thương mại của Công ty tại các khu vực liên quan ở Việt Nam.
To work with cross functional departments and relevant government authorities to achieve the licenses and permits that allow Company and its affiliates to perform the Company’s business activities in the relevant areas in Vietnam;
2. Đảm bảo toàn bộ Giấy phép và các Giấy chứng nhận, Giấy cấp phép liên quan là được gia hạn, cấp phép đúng thời điểm và, hiệu quả, phù hợp với qui định hiện hành của pháp Luật.
To ensure that all the licenses and permits are obtained in a timely, efficient and legal compliant manner.

* NHIỆM VỤ / DUTIES
1. Chịu trách nhiệm tổng hợp, lên danh sách, liệt kê, bổ sung, rà soát các tài liệu, báo cáo từ nội bộ Công ty tới các biểu mẫu đệ trình tới các cấp chính quyền liên quan. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ các báo cáo, tài liệu và hồ sơ liên quan tới việc đệ trình, xin giấy phép hoặc các báo cáo tuân thủ khác.
To collect, obtain, summarize, edit, review documents and reports from internal teams to form the submission dossiers to relevant authorities. Besides, it needs to be clear reports, documents, dossiers for application or permit or compliance reports;
2. Chuẩn bị và đệ trình hàng tháng báo cáo đúng tiến độ, kết quả và các mốc tiến độ của mỗi loại giấy phép, Chứng Nhận, Chứng chỉ tới Tổng Giám Đốc.
Prepare and submit bi-monthly report on timeline, result, milestones of each permit and licenses to report to General Manager;
3. Tổ chức các cuộc họp tuần để đưa ra kết luận./ Organize weekly meeting to drive outcome;
4. Giữ liên lạc với các phòng ban liên quan ở trong và ngoài Công ty để đạt được những hiệu quả trong công việc.
To liaise with various external and internal departments and agencies to achieve the outcome.
5. Phối hợp và hỗ trợ trong công việc cần thiết liên quan tới việc di dời, đền bù thuộc phạm vi diện tích cần thiết theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.
Assist and support the relocation and compensation process of any needed land area as instructed by the General Manager;
6. Phối hợp và hỗ trợ trong tất cả các nhiệm vụ liên quan tới Giấy phép, chứng Chỉ, chứng nhận. Bao gồm trách nhiệm đối với những phản ánh từ cộng đồng địa Phương, tháp tùng các đoàn kiểm tra, giám sát từ cấp chính quyền liên quan.
To assist and support any licensing enforcement responsibilities including responding to complaints of local residents, accompany any inspections by local and central Government authorities.
7. Hỗ trợ cung cấp dịch vụ cấp phép toàn diện, bao gồm việc cung cấp thông tin, xem xét và cập nhật các điều kiện và chính sách cấp phép.
To assist in providing a comprehensive licensing service, including contributing to the formation, review and update of license conditions and policies.
8. Quản lý mối quan hệ với các cơ quan chức năng của Chính phủ ở địa phương và Trung ương, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Văn phòng Chính phủ, Bộ TNMT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hải Quan Tỉnh Sơn La.
To manage the relationship with local and central Government authorities, including but not limited to: Government Office, MONRE, MOIT, MOF, General Dept of Custom and General dept of Taxation, Son La.
9. Tham gia các cuộc họp nội bộ của Công ty và các cuộc họp với cơ quan bên ngoài theo yêu cầu.
To attend meetings internally and with external bodies, as required.
10. Tham gia vào các công việc hàng ngày tại văn phòng theo yêu cầu nhằm đáp ứng thời gian và đạt hiệu quả theo yêu cầu.
To participate in working out of normal office hours as required in order to meet timelines and achieve outcome.
11. Chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
To be responsible for other tasks as required.
12. Thường xuyên cập nhật những qui định pháp luật liên quan tới việc liên quan tới gia hạn, xin cấp mới giấy phép và tư vấn cho Ban Lãnh đạo công ty những thông tin cần thiết liên quan trong quá trình làm việc.
Updating legal requirements related to licensing and advise the Company’s management on necessary licenses for the Company’s operations.
13. Kết hợp cùng với các phòng ban nội bộ Công ty để đảm bảo tất cả các cam kết liên quan tới Giấy phép được thực hiện đúng.
Coordinate with internal departments to make sure that all commitments in the permits are implemented probably;
14. Vị trí này cần phải tuân thủ các chính sách của công ty như chống hối lộ, chống tham nhũng, bảo mật thông tin và truyền thông công cộng.
This position is required to comply with the company’s policies such as: anti bribery and corruption, information security and public communication
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM YÊU CẦU / QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED

1. Tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên với chuyên nghành liên quan/ Graduated university or higher level in the relevant fields.
2. Có kiến thức chuyên sâu về luật liên quan tới việc cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận trong lĩnh vực khai khoáng, Có những kỹ năng, tố chất tốt trong giao tiếp, khả năng giao tiếp súc tích, mạch lạc trong những tình huống nhậy cảm.
Have a good understanding of relevant regulations on licensing and permitting in mining industry, have exceptional communication abilities to communicate clear and concise with sensitivity
3. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận hoặc lĩnh vực tương tự. Những Ứng Viên đã có kinh nghiệm làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Công Thương hoặc có khả năng thiết lập mối quan hệ với Chính quyền cấp Tỉnh như Sơn La là một lợi thế.
Prior experience in the same sector or similar permitting and licensing work preferred, having good existing relationship with MONRE, MOIT and being able to set up new relationship with provincial Governments such as Son La.

*Other requirements:
1. Có khả năng làm việc dưới áp lực, Có thể quản lý và tổ chức lên kế hoạch sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả.
Able to work under pressure, being able to plan and manage your work in an organized way
2. Sẵn sàng đi công tác tại Sơn La cũng như các tỉnh liên quan khác khi có yêu cầu từ công việc.
Happy to travel to Son La province and other relevant provinces for work as needed
3. Khả năng làm việc đội nhóm trong môi trường đa văn hóa. Sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc xử lý những xung đột hoặc những tình huống nhậy cảm phát sinh khi cần thiết.
Able to work in a multi-culture environment as a team, being a team contributor and sensitive to handle conflict when needed
4. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế.
Ability to communicate, make comment by English is an advantage

* ỨNG VIÊN ĐƯỢC LỰA CHỌN SẼ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI/ SUCCESSFUL CANDIDATE WILL HAVE:
1. Mức lương hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn)/ Attractive salary shall be discussed on interview time.
2. Phép năm 12 Ngày/ Năm: Annual leave: 12 days/ year.
3. Người lao động cũng sẽ được tham gia đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm Thất nghiệp và gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
The employee will also be provided with Social Insurance, healthcare and worker compensation insurance, apart from other benefits.
4. Môi trường làm việc năng động và cơ hội học hỏi cùng cơ hội làm việc với các Chuyên Gia nhiều kinh nghiệm đến từ Nước Ngoài
Active working environment and chance to learn and work with high experienced and foreign managers

Địa Điểm Làm Việc

Sơn La, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam

Về Chúng Tôi

Asian Mineral Resources Limited (“AMR”) is an independent, international based exploration and mining company listed on the TSX Venture Exchange. AMR is currently focused on creating shareholder value through the rapid development of its 90% owned and operated Ban Phuc Nickel Project located in Son La Province, northwestern Vietnam.

Công ty TNHH Mỏ Nickel Bản Phúc là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án thăm dò, khai thác, chế biến quặng nickel tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 5 giờ đi đường, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông rất tốt, đầy đủ đường cấp điện, cấp nước, cáp quang, điện thoại và phủ sóng thông tin di động.

We are looking for capable candidates for the following position. Please download and fill your personal information into our Application form which is obtained at our website http://www.banphucnickel.com.vn.

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên có năng lực để thực hiện nhiệm vụ công việc sau đây. Vui long download và điền đầy đủ thong tin vào mẫu đăng ký tuyển dụng được đăng tải tại website của công ty http://www.banphucnickel.com.vn.

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

17A (M2) floor, VPI Tower at 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay District, Ha Noi City.

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

HR DEPT.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận