Chuyên Viên Cấp Cao Điều Tra

Chuyên Viên Cấp Cao Điều Tra

Thương lượng 716 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
20 annual leave day per year
Laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

• Check the hospital, receive medical records, medical examination and treatment information as required.
Kiểm tra bệnh viện và nhận hồ sơ bệnh án và các thông tin khám và điều trị bệnh theo yêu cầu.
• Investigate and collect information from local authorities.
Điều tra, thu thập thông tin từ chính quyền địa phương.
• Visit clients at home for complete, permanent disability assessment/information as required.
Ghé thăm khách hàng ở nhà để thu thập thông tin / đánh giá thương tật toàn bộ, vĩnh viễn theo yêu cầu.
• Negotiate and draft contracts with hospitals.
Đàm phán và soạn thảo hợp đồng với bệnh viện.
• Together with supervisor to investigate and solve large Sum cases, insurance fraud cases.
Cùng với supervisor để điều tra và giải quyết các case Sum lớn, case trục lợi bảo hiểm.
• Others: to be assigned by the line manager or Company’s management (if any)
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ business của các cấp lãnh đạo.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications / Bằng cấp
• Graduated from University/College in Law / Economics / Finance / Banking / Police or related major.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành Luật / Kinh tế / Tài chính / Ngân hàng / Cảnh sát hoặc các ngành liên quan.
Experiences:
• Mandatory: 2-3 years of experience in a compliance/legal/insurance or related field.
2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ / pháp lý / bảo hiểm hoặc có liên quan.
• Willing to participate in business trips for investigation (Northern region).
Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác phục vụ điều tra (phạm vi khu vực miền Bắc).
• Priority: Life insurance is preferred, working experience in Finance, Banking and Insurance industry is an advantage.
Ưu tiên: Bảo hiểm nhân thọ được ưu tiên, kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm là một lợi thế.
Knowledge and skill set:
• Investigative skills, Interviewing skills, Negotiation skills, Reporting skills, Analysis & problem solving.
Kỹ năng điều tra, Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng báo cáo, Phân tích & giải quyết vấn đề.
• Time management, Good communication, negotiation and presentation skills, Proactivity, hard work & integrity.
Quản lý thời gian, Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt, Chủ động, chăm chỉ & liêm chính.
• Good computer skills (Excel, Word and Power Point).
Kỹ năng tin học tốt (Excel, Word và Power Point).

Địa Điểm Làm Việc

2 - 4 Ben Can Giuoc, Dist. 8, HCMC
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Prudential Vietnam is a subsidiary of Prudential plc, a leading global financial group that provides life and health insurance and asset management. The business helps people get the most out of life, by making healthcare affordable and accessible and by promoting financial inclusion. Prudential protects people’s wealth, helps them grow their assets, and empowers them to save for their goals.

As of June 2022, Prudential Vietnam had over 26,000 financial consultants, over 1500 employees and 1.6 million customers. The insurer also garnered the International Life Insurer of The Year – Vietnam (3rd year in a row) and New Insurance Product of The Year – Vietnam (2nd year in a row) at the Insurance Asia Awards 2021.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25 Floor - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)