Chuyên Viên Chính Kế Toán

Thương lượng

Hết hạn trong 8 ngày
1878 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm đảm bảo phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản thuế và nghĩa vụ thuế của Công

ty, thực hiện công tác ghi nhận chi phí, quản lý công nợ, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán; phối hợp với

các phòng chuyên môn xử lý công việcMÔ TẢ CÔNG VIỆC/TRÁCH NHIỆM

1 Trực tiếp thực hiện xác định cơ sở, căn cứ tính thuế, cách áp dụng thuế suất đối với các giao dịch phát sinh thuế của Công ty.

2 Trực tiếp thực hiện trách nhiệm thuế của Công ty đối với Nhà nước bao gồm lập và nộp báo cáo thuế, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

3 Đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn do nhà thầu phát hành và chứng từ kế toán cho Kế toán trưởng và phòng TCKT.

4 Đầu mối làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra liên quan đến thuế, hỗ trợ giải trình chi phí trong các đợt kiểm toán, kiểm tra, thanh tra.

5 Phối hợp với phòng chuyên môn trong việc tính lương hàng tháng cho CBVN Công ty, thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho cán bộ nhân viên Công ty.

6 Phối hợp với phòng chuyên môn kiểm tra, đối chiếu, quản lý chi phí.

7 Ghi chép giao dịch chính xác, đầy đủ, quản lý và đối chiếu công nợ với nhà thầu

8 Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo Công ty.Yêu cầu công việc

Bằng cấp:

− Bằng đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.Kinh tế, Ngân hàng.Kỹ năng/Khả năng cần thiết:

− Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Microsolf Excel.

− Khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

− Có tính độc lập và có động lực làm việc cao.

− Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

− Có kỹ năng giao tiếp tốt.

− Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác kế toán, kiểm toán và/hoặc thuế.

− Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa và/hoặc trong ngành dầu khí.

Kỹ năng/Khả năng cần thiết:

− Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Microsolf Excel.

− Khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

− Có tính độc lập và có động lực làm việc cao.

− Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

− Có kỹ năng giao tiếp tốt.Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Theo quy định của công ty
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Tài Chính

Kế Toán, Tài Chính Kế Toán, Tài Chính, Kiểm Toán, Kế Toán Tổng Hợp

Khai khoáng/Dầu khí

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết