Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Bso)

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Bso)

Login to view salary 966 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Mục tiêu / Objective (3)
Thực hiện/hỗ trợ các chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) theo phân công trong việc: cung cấp các sản phẩm dịch vụ (SPDV) mảng KHDN như: Giải ngân, Bảo lãnh, LC, chuyển tiền nước ngoài, SPDV tài trợ thương mại khác (TTTM), ngoại hối… và quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp (KHDN).
Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro vận hành, quản lý chất lượng dịch vụ đối với đối với nhóm KHDN trong phạm vi công việc được phân công nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN tại BBC.

Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
1. Am hiểu khách hàng:
 Thu thập thông tin của khách hàng hiện hữu liên quan đến hoạt động: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và Giải ngân để biết được đặc điểm, nhu cầu nhóm Khách hàng được giao.
 Tổng hợp và cung cấp thông tin nhằm giúp RM am hiểu khách hàng, nhận biết nhu cầu sử dụng các SPDV ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và Giải ngân của khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Cập nhật sản phẩm dịch vụ (SPDV), giá: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và giải ngân.
 Hỗ trợ/tham vấn đến RM các thông tin liên quan đến SPDV, chính sách giá: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BG, LC) và Giải ngân để đưa ra các tư vấn phù hợp cho Khách hàng.
 Cung cấp các sản phẩm & giá thuộc PFS liên quan đến ngoại hối, chuyển tiền quốc tế và các sản phẩm khác theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
3. Bán hàng và dịch vụ:
 Lập tờ trình, đề xuất cung cấp SPDV, giá cho khách hàng theo đúng quy trình, quy định của TCB từng thời kỳ.
 Tiếp nhận các hồ sơ/chứng từ phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ: Giải ngân, phát hành/điều chỉnh BL/LC (trong hạn mức), ký hậu LC, thanh toán BL/LC/DP/DA, chuyển tiền quốc tế, các SPDV TTTM khác và hợp đồng mua bán ngoại tệ… theo đúng quy định của TCB từng thời kỳ.
 Thực hiện nghiệp vụ: Lập tờ trình giải ngân, phát hành/ điều chỉnh BL/LC, soạn thảo cam kết bảo lãnh, các nghiệp vụ quản lý sau khi phát hành LC/BL: giải tỏa bảo lãnh, tất toán bảo lãnh (trong hạn mức), ký hậu LC, thanh toán LC/DP/DA/BG; chuyển tiền quốc tế, xử lý tiền về từ nước ngoài, giao dịch ngoại hối, chuyển tiền ngoại tệ trong lãnh thổ VN, giao dịch phái sinh,,.. và các nghiệp vụ khác liên quan đến TTTM theo đúng quy định của TCB từng thời kỳ.
 Tư vấn các SPDV Giải ngân, TTTM và ngoại hối đến khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.
 Tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong phạm vi giao dịch thực hiện.
 Thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs), cung cấp các SPDV nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 Thực hiện/hỗ trợ RM bán thêm, bán chéo các sản phẩm của BB, các sản phẩm của PFS, WB... được phân công hoặc theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
 Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
 Nhận biết thông tin khách hàng (AML, KYC...) tuân thủ thực hiện đúng quy định, hướng dẫn về phòng chống rửa tiền.
 Kiểm tra tính pháp lý, hợp lý, hợp lệ của thông tin giao dịch, hồ sơ, hồ sơ/chứng từ khách hàng cung cấp; đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của Techcombank và pháp luật.
 Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá điều kiện tín dụng từng lần (hạn mức, tài sản đảm bảo...) khi giải ngân/phát hành/điều chỉnh BG/LC (trong hạn mức) theo hướng dẫn, quy trình, quy định.
5. Vận hành:
 Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, quy trình, quy định của Techcombank và pháp luật.
 Thực hiện scan hồ sơ, trình ký, đóng dấu, sử dụng các công cụ/chương trình hỗ trợ trong công tác vận hành và luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị/bộ phận trong TCB (T24, SWIFT, CRIB, ECM, BPM…)
 Thực hiện kiểm tra chấm chứng từ, theo dõi, đôn đốc khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
 Quản lý hồ sơ (lưu chứng từ kế toán nghiệp vụ chuyển tiền nước ngoài, hồ sơ chứng từ Giải ngân/BL/LC/hợp đồng...) và lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống, đảm bảo tính tuân thủ, đầy đủ.
 Lập báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.
6. Tổ chức & nhân sự
 Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.
 Hỗ trợ Giám đốc Vận hành và Dịch vụ KHDN/ Giám đốc BBC trong việc hướng dẫn nhân sự mới của bộ phận.
7. Quản lý hiệu quả
 Hỗ trợ RM quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được phân công nhằm nâng cao chất lượng/hiệu quả danh mục.
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện được so với KPI được giao.
8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ quản lý.

Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)

 Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc BBC, Giám đốc quản lý Vận hành và Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp
 Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Không
 Quan hệ nội bộ: Khối BB, Khối TB, Khối Maket, Khối Ops&IT, …
 Quan hệ bên ngoài: Khách hàng …
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Năng lực chuyên môn Cấp độ Trọng số
Yêu cầu tối thiểu 20%
Bằng cấp: Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng. Đạt 5%
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lãnh vực bán hàng/hỗ trợ bán hàng đối với KHDN. Đạt 10%
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 500 hoặc tương đương. Đạt 5%
Nhà tư vấn tài chính (trong tiểu phân khúc được giao): 20%
Am hiểu khách hàng: 2’ 10%
1.1 Am hiểu phân khúc và tiểu phân khúc
1.2 Nhạy bén kinh doanh
1.3 Nhạy bén về mặt tài chính
Trải nghiệm khách hàng 1 5%
2.1 Xây dựng mối quan hệ lâu dài và tạo dựng sự hài lòng với khách hàng
2.2 Khả năng tạo ảnh hưởng và thương thuyết
2.3 Giao tiếp hiệu quả
Tầm nhìn rộng mở 3* 5%
3.1 Kiến thức về sản phẩm
Tập trung vào Quản trị rủi ro 35%
Chú trọng QTRR và Tuân thủ: 2 15%
1.1 Quản lý tín dụng
1.2 Quản trị rủi ro hoạt động
1.3 Luật pháp, qui định và chính sách ngân hàng
1.4 Tuân thủ
Chú trọng vận hành 2 20%
2.1 Nhận thức về quy trình vận hành
Tập trung vào con người 10%
Định hướng phát triển con người 2 10%
1.1 Thích ứng nhanh với thay đổi
1.2 Phát triển bản thân và những người xung quanh
Nỗ lực đạt kết quả 15%
Hướng tới kết quả 2* 10%
1.1 Nỗ lực đạt kết quả
Là một TCB 2 5%
2.1 Thấm nhuần văn hóa tổ chức
TỔNG CỘNG 100%
Ghi chú:
Tham khảo chi tiết năng lực chuyên môn (mục B-E) theo từng cấp độ đối với các vị trí bán hàng/ hỗ trợ bán hàng mảng BB trong Văn bản quy định của TCB.

2’- Am hiểu phân khúc và tiểu phân khúc: Cấp độ 1.

Đánh giá hiệu quả công việc/ (KPIs) (7)
TOI của danh mục khách hàng doanh nghiệp hỗ trợ quản lý.
Các chỉ tiêu khác theo quy định của TCB từng thời kỳ: FTR, TAT, lỗi vi phạm…

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.