Chuyên Viên Kế Toán Thuế và Tổng Hợp (Tiếng Anh Lưu Loát)

Chuyên Viên Kế Toán Thuế và Tổng Hợp (Tiếng Anh Lưu Loát)

Đăng nhập để xem mức lương 258 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hàng tháng, thưởng tháng lương 13, thưởng đánh giá chất lượng công việc hàng năn
Bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt
12 ngày phép/ năm

Mô Tả Công Việc

Chuyên viên Kế toán Thuế & Tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ khai thuế của các cá nhân được ủy thác, lập các tờ khai thuế và các chiến lược, kế hoạch thuế cho công ty. Các trách nhiệm khác bao gồm nghiên cứu luật thuế, đảm bảo tính hợp pháp và làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế.

Mảng Kế toán Thuế:
• Đảm bảo nộp chính xác và kịp thời các tờ khai thuế và các tài liệu liên quan khác.
• Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp cải tiến quy trình trong các thủ tục thuế của công ty.
• Sắp xếp hồ sơ thuế theo tiêu chuẩn của công ty.
• Nghiên cứu các vấn đề về thuế.
• Theo dõi các thay đổi và cập nhật về luật thuế theo quy định, báo cáo tác động của những thay đổi này cho Quản lý bộ
phận và BLĐ công ty và đưa ra các chiến lược để vận dụng những thay đổi đối với luật thuế.
• Làm việc với kiểm toán nội bộ và các đoàn thanh tra thuế.
• Xem xét các dự báo thuế hàng quý / hàng năm.
• Các nhiệm vụ khác có thể được giao.

Kế toán Tổng hợp:

• Chuẩn bị các bút toán tài khoản tài sản, nợ phải trả và vốn bằng cách tổng hợp và phân tích thông tin tài khoản.
• Phân tích và xây dựng chi phí nuôi trồng, giá thành sản phẩm.
• Duy trì hệ thống kế toán chi phí và sổ cái chi phí.
• Hỗ trợ chuẩn bị và sửa đổi ngân sách và lập kế hoạch theo định kỳ.
• Quản lý và theo dõi chi tiết khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật thuế.
• Quản lý và theo dõi các báo cáo về kho, đảm bảo không xảy ra sai sót, thất thoát vật tư hàng hóa.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán, hơn 2 năm kinh nghiệm trong vai trò giám sát
• Kinh nghiệm thuế vững chắc bao gồm kinh nghiệm làm việc và đàm phán thực tế với cơ quan thuế
• Kiến thức sâu rộng về luật thuế và các ứng dụng thực tế.
• Có bằng kiểm toán và bằng cử nhân.
• Ưu tiên viết và nói tiếng Anh tốt
• Có kiến thức về phần mềm / công cụ thuế và kế toán ưu tiên: Fast và MS Office.
• Có kinh nghiệm vững vàng với nhiều nghiệp vụ thuế và khả năng cải tiến quy trình.
• Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp.
• Kỹ năng kế toán, phân tích và nghiên cứu vững vàng.
• Khả năng làm việc độc lập và hợp tác với các thành viên trong nhóm

Địa Điểm Làm Việc

Group 5 – Dong Hoa, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province, Vietnam
Nha Trang

Australis Aquaculture Vietnam Limited was established since 2008 with Investment Project of Barramundi Production, Hatchery, Aquaculture and Fish Purchasing at Van Phong Bay.

As an FDI US company spending more than 10 years in Vietnam, we have successfully created an excellent working environments for more than 300 employees to work in Khanh Hoa Province.

Australis Aquaculture is a global leader in the rapidly developing field of sustainable tropical marine aquaculture.
Australis is the largest producer of farm-raised barramundi with operations in Central Vietnam. The company sells its products under its award winning The Better Fish® brand in the US, Australia and other markets.

Website: https://www.thebetterfish.com/company/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Rep Office: 14A Le Chan, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam, Head office: Group 5 – Dong Hoa, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province, Vietnam
100-499 nhân viên
Human Resources Manager
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.