Chuyên Viên Khách Hàng Trọng Điểm - Anchor Account Executive (KV Hà Nội)

Chuyên Viên Khách Hàng Trọng Điểm - Anchor Account Executive (KV Hà Nội)

Login to view salary 447 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

Competitive salary
Premium Healthcare for employee and family
20 days full paid leave a year

Job Description

Vai trò:
- Nhận diện cơ hội bán hàng mới với các điểm bán hàng Anchor Accounts (AA) với khu vực được giao.- Tiếp cận và đàm phán với khách hàng AA mới.- Thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ với các AA hiện có thông qua việc thường xuyên viếng thăm và gia hạn hợp đồng khi đến hạn.- Hỗ trợ Giám sát bán hàng(GSBH)/Nhân viên bán hàng (NVBH) trong việc duy trì/phát triển các khách hàng, thông qua việc bán các sản phẩm và chương trình mới.

Trách nhiệm:
-Tăng trưởng sản lượng và thị phần tại các AA trong khu vực được giao
- Thường xuyên viếng thăm khách hàng để thiết lập và duy trì mối quan hệ.
- Lập danh sách các sản phẩm mới, công cụ và cách thức trưng bày cho các khách hàng hiện tại.
- Theo dõi việc thực hiện các Thỏa thuận phát triển khách hàng (CDA), đánh giá hoạt động kinh doanh của các khách hàng, và có kế hoạch thực hiện để thúc đẩy sản lượng và thị phần tại điểm bán (sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, địa điểm)
- Thương lượng để gia hạn hợp đồng với các khách hàng hiện tại.
- Nhận diện và đánh giá cơ hội kinh doanh mới (kênh phân phối mới/ khách hàng mới) & theo dõi sát sao và có kế hoạch để bao phủ danh sách khách hàng tiềm năng và đạt chỉ tiêu kinh doanh.
- Thương lượng với các khách hàng mới trong khu vực được giao và phân tích đơn hàng phù hợp cho việc giao hàng.
- Lưu trữ các hồ sơ khách hàng theo chuẩn của SPVB.Ø Giám sát và thực thi các chiến lược phát triển của khu vực.
- Theo sự hướng dẫn của SM/TDM, sử dụng các kỹ năng bán hàng để kiếm được khách hàng mới thông qua sự hợp tác cùng với GSBH (với các khách hàng khó).
- Bàn giao các khách hàng AA mới cho GSBH kịp thời để phục vụ.
- Phối hợp với GSBH để xử lý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, giao hàng và thanh toán tại điểm bán.
- Hỗ trợ GSBH huấn luyện NVBH tại các điểm bán AA.
- Có trách nhiệm giải quyết các vấn đề với các đồng nghiệp trong khu vực.
- Phối hợp với ASM, Sales Admin, GSBH, NVBH trong các hoạt động bán hàng hằng ngày.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh từ 2-3 năm
- Có khả năng làm việc độc lập
- Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng: Ms.Word/Excel/Power Point...

Job Locations

Lotte Center, 54 Lieu Giai, Hà Nội

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Company (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings Limited, which was officially formed in April 2013. Our headquarters is located on the 5th Floor, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City. The company's mission and vision are to continue to strengthen and maintain the leading position in the beverage industry while living with the company's values. In the future, we will continue to pursue sustainable development objectives, bring benefits to our employees and business partners, and contribute to the communities where we do business and operations.

Read full company information
Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.