Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ, Quy Trình và Tuân Thủ

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ, Quy Trình và Tuân Thủ

Login to view salary 754 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

.

Job Description

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)

Phối hợp thiết lập Quy trình và kiểm soát hiệu quả Vận hành Quy trình thuộc trung tâm Cung ứng và đấu thầu và các công ty thuộc Bus theo sự phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận Quy trình và tuân thủ.

II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)

Nhiệm vụ 1: Thiết lập Quy trình và Hỗ trợ Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của Quy trình

1.1 Soạn thảo, tham gia soạn thảo, cải tiến quy trình/quy định và hướng dẫn nội bộ các quy trình liên quan Cung ứng – đấu thầu theo tiêu chuẩn ISO hoặc Hệ thống quản lý chất lượng của NVL.

1.2 Đảm bảo các quy trình, quy định, thông tin pháp lý liên quan PRT, yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý khác mà công ty áp dụng có hiệu lực và không lỗi thời.

1.3 Thiết lập tài liệu và tổ chức các buổi đào tạo, kiểm tra nhân sự mới/các nội dung triển khai từ PB liên quan đến hoạt động cung ứng/đấu thầu của PRT và cung ứng thuộc BUs.

1.4 Đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm Nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm soát quy trình/quy định liên quan cung ứng – đấu thầu thuộc PRT và các Bus.

Nhiệm vụ 2: Công tác Kiểm soát tuân thủ

2.1 Hỗ trợ báo cáo tuân thủ nội bộ định kỳ. Phối hợp đơn vị thẩm tra/tư vấn, các phòng ban liên quan trong các chương trình thẩm tra tính tuân thủ Quy trình liên quan cung ứng.

2.2 Lập kế hoạch và triển khai đánh giá tuân thủ định kỳ/đột xuất về mặt kiểm soát tài liệu, hồ sơ/quy trình/quy định theo Quy chế tuân thủ thuộc PRT/Bus.

2.3 Phát hành các báo cáo tuân thủ, đề xuất biện pháp cải tiến và kiểm soát các yêu cầu khắc phục trong quá trình kiểm soát tuân thủ.

2.1 Tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ quy trình hệ thống.

Nhiệm vụ 3: Phối hợp xây dựng Hệ thống vận hành và công tác khác

3.1 Phối hợp Phòng ban khác xây dựng, kiểm soát các công tác thiết lập và vận hành Quy trình hệ thống bằng CNTT (SAP, ERP, Office 365,..) liên quan cung ứng.

3.2 Đảm bảo các tài liệu/hồ sơ mật của PRT được kiểm soát và bảo quản an toàn, luân chuyển và lưu trữ theo đúng quy định Quản lý CSDL và Quy trình NVL.

3.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

a. Trình độ

Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương …

b. Kiến thức:

- Kiến thức chung về hệ thống ISO 9001, ISO 27000 và tiêu chuẩn/hệ thống khác (nếu có)

- Kiến thức về Cung ứng/Nguồn Cung/Chuỗi Cung ứng

- Ưu tiên kiến thức về ngành Xây dựng

c. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

d. Kỹ năng:

- Có kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng, thành thạo MS Office, PowerPoint và các hệ thống Office 365, SAP, ERP….

- Kỹ năng truyền thông (bằng văn bản, lời nói) tốt

- Thiết lập báo cáo phân tích dữ liệu.

e. Các yêu cầu khác:

- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình, giải quyết vấn đề tốt

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

- Khả năng quan phân tích, tổng hợp

- Chủ động phối hợp và đưa ra các biện pháp cải tiến công việc

- Trung thực, trách nhiệm và tính tuân thủ cao.

- Cầu tiến học hỏi, tích lũy kinh nghiệm

Job Locations

65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

Established in 1992 (formerly known as Thanh Nhon Limited Liability company), the Nova Group of companies operated in the manufacturing and trading of veterinary and aquatic medicine, and construction of rental villas.
Novaland Group is currently one of the prominent companies in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions.

Our successes were built upon determination, passion and the relentless pursuit essence of innovation. Throughout its 24 years of operation, Novaland has become a prominent Real Estate Investment & Development company with diversified portfolios covering condos, villas, shop houses, shopping centers, offices, and convalescence estates. Our projects are located at strategic locations in Ho Chi Minh City and other provinces in Vietnam.

Read full company information
65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC
1,000-4,999 staffs
HR - Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam