Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Thương lượng 616 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Các chế độ phúc lợi khác của công ty: Nghỉ mát, ốm đau, ……

Mô Tả Công Việc

*** TRÁCH NHIỆM
1. Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng Pháp chế - Kiểm soát tuân thủ; Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao.

2. Kiểm soát tuân thủ các quy định của pháp luật: Thuế, BHXH, PCCC, môi trường, an ninh – an toàn, các điều kiện kinh doanh khai thác Cảng, ...

3. Thực hiện kiểm soát nội bộ, bao gồm kiểm soát tính tuân thủ hệ thống kiểm soát của Công ty:
- Triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung thuộc hệ thống kiểm soát của Công ty;
- Chủ trì đánh giá nội bộ về việc tuân thủ quy trình, quy định hiện hành của công ty và tính an toàn nhà xưởng (bao gồm 5S, PCCC, Điện,….).
- Chủ trì đánh giá rủi ro an toàn lao động, môi trường và an ninh.
- Giám sát, đôn đốc, kiểm soát việc thực hiện quy định pháp luật và quy định nội bộ về 5S, môi trường của các đơn vị để hướng tới xây dựng Cảng đáp ứng các tiêu chí Cảng xanh;
- Lập Biên bản vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định của Công ty và kiến nghị Hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị vi phạm;
- Đánh giá tính khả thi của các văn bản thuộc hệ thống kiểm soát, phối hợp với chuyên viên Pháp chế đề xuất sửa đổi các quy định phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Kiểm soát việc thực hiện công việc nghiệp vụ của các Phòng/bộ phận theo sự phân công của Trưởng phòng, báo cáo Trưởng phòng về kết quả kiểm soát đối với từng đơn vị

5. Thông báo|lập báo cáo kiểm soát, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:
- Lập báo cáo đánh giá kiểm soát định kỳ, đột xuất sau mỗi đợt kiểm tra trình Trưởng phòng;
- Báo cáo tình hình triển khai văn bản pháp luật, phổ biến quy định nội bộ và hoạt động kiểm soát nội bộ;
- Phân tích, đánh giá những sai sót của đơn vị và đề xuất các giải pháp nhằm sửa chữa, khắc phục sai sót của các đơn vị;
- Theo dõi đôn đốc việc thực thi khắc phục các vi phạm và báo cáo Trưởng phòng về kết quả thực thi khắc phục của các đơn vị;
- Trên cơ sở các báo cáo kiểm soát, phối hợp với CV Pháp chế đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Ứng viên nam, từ 25-30 tuổi.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đắng/ Đại học trở lên.
- Trình độ chuyên ngành: Môi trường, An ninh – An toàn, Kỹ thuật
- Kinh nghiệm công tác: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí kiểm soát nội bộ
- Kiến thức pháp luật: Am hiểu quy định pháp luật về môi trường, an toàn, PCCC…
- Năng lực chuyên môn: Nắm rõ quy định của pháp luật về hoạt động Cảng biển
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng: MS Office
- Kỹ năng mềm: 
+ Giao tiếp tốt;
+ Phân tích và giải quyết vấn đề;
+ Kỹ năng thuyết trình tốt.
- Ngoại hình ưa nhìn
- Trung thực, cẩn thận

Địa Điểm Làm Việc

Thanh Hoá, Việt Nam
Thôn Hà Tân, Xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)