Chuyên Viên Kỹ Thuật / Production Specialist

Chuyên Viên Kỹ Thuật / Production Specialist

Login to view salary 272 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

Medical claims
Starting from 14 days paid leaves
Fast track career progression

Job Description

Mô tả công việc:
1. (Gián tiếp) Giám sát dòng hàng liên tục ra vào kho hàng của công ty.
2. Thực hiện công việc sản xuất trên thiết bị di động để đảm bảo tất cả các thiết bị di động đều hoạt động đầy đủ và ở điều kiện tốt. Công việc sản xuất bao gồm flash firmware, xử lý thiết bị thông qua đảm bảo dữ liệu, kiểm tra chẩn đoán, làm sạch và phân loại.
3. Đóng gói điện thoại di động đã qua xử lý riêng lẻ thành bao bì hộp cao cấp với đầy đủ phụ kiện và tài liệu, và sẵn sàng để vận chuyển.
4. Hỗ trợ quản lý hậu cần và hàng tồn kho. Kế toán điều chuyển hàng tồn kho ra vào cửa hàng, phân loại và đóng gói hàng hóa.
5. Vệ sinh đơn giản để đảm bảo nơi làm việc luôn sạch sẽ và gọn gàng.
6. Các nhiệm vụ khác được giao theo thời gian.

Job Responsibilities:
1. Oversees the constant flow of stocks in and out of company’s warehouse facility.
2. Doing production work on mobile devices to ensure the all mobile devices are fully functional and in good conditions. Production work includes flashing of firmware, processing devices through data ensure, diagnostics testing, cleaning and grading works.
3. Packaging of individual processed mobile phones into premium box packaging with full accessories and documentation, and ready for shipping.
4. Assists logistic and inventory management. Accounting for and transfer of inventory in and out of store, sorting and packing of goods.
5. Simple housekeeping to ensure workplace is always clean and tidy.
6. Other tasks assigned from time-to-time.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Yêu cầu công việc:
1. Ứng viên phải có ít nhất bằng Tiểu học / Trung học cơ sở / Trung học phổ thông / Dự bị U, Chứng chỉ chuyên môn, bất kỳ lĩnh vực nào.
2. Ứng viên phải am hiểu về kiểm tra, sửa chữa Smartphone & PC và phải biết kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm điện thoại & máy tính.
3. Kinh nghiệm kỹ thuật tối thiểu 2 năm.
4. Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết vận hành và kỹ thuật
5. Làm việc tốt trong môi trường phối hợp đội nhóm và là người sẵn sàng hợp tác.

Job Requirements:
1. Candidate must possess at least a Primary/Secondary School/SPM/"O" Level, Higher Secondary/STPM/"A" Level/Pre-U, Professional Certificate, any field.
2. Candidates must be knowledgeable in Smartphone & Personal Computer repair, testing and must know the basics of computer hardware and software.
3. Minimum 2-years technical experience.
4. Strong attention to detail.
5. Work well in team environment and be a collaborative team player.

Job Locations

5th Floor, Nam Viet Tower Building, No 261 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District

CompAsia is an end to end solution provider for certified pre-owned devices which focusing on the mobile phone life-cycle value chain.

Our focus on delivering mobile phone lifecycle experience not limiting to Trading, Financing, Subscription, Insurance and BuyBack & Trade-In. We design & craft innovative programs for consumers and businesses regionally. We refurbish, recycle, and resell a wide range of preowned mobile devices, computers, data storage, and components.

CompAsia have an extensive footprint in the Asia Pacific region. Currently present in 8 countries and expanding namely Malaysia, Singapore, Philippines, Hong Kong, Taiwan, India, Thailand, Vietnam and more to come.

Read full company information
5th Floor, Nam Viet Tower Building, No 261 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City, Vietnam
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.