Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng / Credit Approval Associate

Thương lượng

Hết hạn trong 10 ngày
773 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

1. Mô tả công việc:

- Thẩm định hồ sơ đề xuất cho thuê tài chính với khách hàng do Chi nhánh trình lên Hội Sở chính;

- Rà soát nội dung đề xuất thuê tài chính bảo đảm phù hợp với các chính sách tín dụng, rủi ro và kinh doanh của BSL;

- Đánh giá tính khả thi của đề xuất cho thuê; Nêu ý kiến để Trưởng Ban quyết định tài trợ hay từ chối khoản thuê theo thẩm quyền;

- Hoàn thành thủ tục phê duyệt tín dụng và lưu trữ tài liệu theo đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban.

--------------------------

1. Job Description:

- Appraise financial leasing proposal documents for customers submitted by the Branch to the Head Office;

- Review the proposed financial lease to ensure compliance with BSL's credit, risk management and business policies;

- Assess the feasibility of the leasing proposal; Recommend the Head of the Department to agree or reject the lease within his or her authority

- Complete the credit approval and document filing in accordance with regulations;

- Perform other duties assigned by the Head of the Department.

Yêu cầu công việc

Các yêu cầu đối với vị trí này:

1. Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

• Có kiến thức và kinh nghiệm về thẩm định tín dụng, phân tích tài chính và kinh doanh doanh nghiệp.

• Có khả năng phối hợp với các cá nhân và đơn vị trong công ty để hoàn thành tốt công việc được giao

• Có khả năng xây dựng quy chế, quy trình; có tinh thần nghiên cứu và đề xuất chỉnh sửa, đổi mới quy trình hoặc phương thức làm việc;

• Sử dụng tiếng Anh thành thạo

2. Giáo dục/ Đào tạo

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành phù hợp.

3. Ưu tiên:

Có các khả năng khác được ghi nhận trong quá trình làm việc, như:

- Xây dựng quy trình;

- Phụ trách đội nhóm.

4. Liên hệ:

- Ban Tổng Hợp - Bộ phận Nhân sự

--------------------------------------------

Các yêu cầu đối với vị trí này:

1. Special Job Requirements:

• Knowledge and experience in credit appraisal, corporate finance and business analysis;

• Having ability to coordinate with individuals and units within the company to successfully complete assigned tasks;

• Capable to build regulations and processes; have a research spirit and propose to modify, renew the process or working method;

• Using English fluently.

2. Education/Training

Bachelor or higher degree in relevant majors

3. Preference

Having capabilities noted during the work, such as:

- Building the procedures;

- Leding team work

4. Contact

- General Affairs Department - HR Division,

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Lương, thưởng cao theo năng lực

Chăm sóc sức khoẻ

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Khác

Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

02/05/2024

Nhân viên

Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tín Dụng

Tiếng Anh, Phân Tích Tài Chính, Thẩm Định Rủi Ro Tín Dụng, Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng, Kiểm Soát Tín Dụng

Tài Chính

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Tầng 23, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Từ khoá:
Trang chủViệc làmTài ChínhCông Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi TrustChuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng / Credit Approval Associate
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Tầng 23, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
Ban Tổng Hợp - Bộ phận Nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmTài ChínhCông Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi TrustChuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng / Credit Approval Associate