Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng - QA

$600 - $700 799 lượt xem - Hết hạn trong 4 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Bảo hiểm sức khỏe
Du lịch mỗi năm

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện công việc chất lượng hệ thống ISO 9001, ISO 14001:
- Theo dõi các kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét lãnh đạo của công ty.
- Theo dõi và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, KPIs của P.QTCL.
- Theo dõi các đơn vị thực hiện các hành động cải tiến, khắc phục phòng ngừa.
- Thực hiện và theo dõi soát xét các tài liệu chất lượng.
- Phối hợp soạn thảo các quy trình, thủ tục cho các hoạt động toàn công ty và tích hợp theo quy trình SAP.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong hoạt động các đơn vị và tuân thủ theo các quy trình của SAP.
- Ban hành tài liệu liên quan đến các các đơn vị, tài liệu theo SAP; lưu trữ và kiểm soát tài liệu.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực chất lượng hệ thống.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến những vấn đề liên quan hệ thống chất lượng của công ty.
- Tổ chức truyền thông chất lượng hệ thống cho các phòng ban, khu vực.
- Theo dõi hoạt động quản lý rủi ro tại các đơn vị theo kế hoạch.
- Theo dõi các kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét lãnh đạo của công ty.
- Theo dõi và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, KPIs của P.QTCL.
- Theo dõi các đơn vị thực hiện các hành động cải tiến, khắc phục phòng ngừa.
- Thực hiện và theo dõi soát xét các tài liệu chất lượng.
- Phối hợp soạn thảo các quy trình, thủ tục cho các hoạt động toàn công ty và tích hợp theo quy trình SAP.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong hoạt động các đơn vị và tuân thủ theo các quy trình của SAP.
- Ban hành tài liệu liên quan đến các các đơn vị, tài liệu theo SAP; lưu trữ và kiểm soát tài liệu.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực chất lượng hệ thống.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến những vấn đề liên quan hệ thống chất lượng của công ty.
- Tổ chức truyền thông chất lượng hệ thống cho các phòng ban, khu vực.
- Theo dõi hoạt động quản lý rủi ro tại các đơn vị theo kế hoạch.
2. Kiểm soát hoạt động 5S
- Phối hợp với Khối Nhân sự tổ chức, triển khai và đánh giá các đơn vị thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu về 5S, môi trường.
- Ban hành, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan về 5S, môi trường.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động 5S tại công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
• Bằng cấp: Đại học /Cao đẳng - Chuyên ngành: Quản trị chất lượng/ Kỹ thuật
• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): trình độ B anh văn.
• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: các chứng chỉ đào tạo Quản trị chất lượng theo ISO 9001, ISO 14001, chuyên gia Đánh Giá Nội Bộ, 5S, Môi trường.
• Số năm kinh nghiệm liên quan: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương.
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: đã từng tham gia đánh giá chất lượng nội bộ, soạn thảo tài liệu hệ thống quản lý chất lượng.

Địa Điểm Làm Việc

Số 23, đường số 14, phường 05, Gò Vấp

Công ty TNHH MTV Chế tác và trang sức PNJ (PNJP) là ty thành viên của công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP), được thành lập vào ngày 28/04/2018.
Ngành nghề: Chế tác và kinh doanh trang sức, vàng bạc đá quý
Quy mô ty: Trên 1400 nhân viên

Xem toàn bộ thông tin công ty
23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM
1.000-4.999 nhân viên
BP Tuyển Dụng
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)