Chuyên Viên Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Đại Lý / Dealer Parts & Service Management Executive Urgent job

Chuyên Viên Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Đại Lý / Dealer Parts & Service Management ExecutiveUrgent job

Thương lượng 1575 lượt xem - Hết hạn trong 23 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng theo kết quả kinh doanh (từ 2 đến 6 tháng lương)
Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật
Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, chính sách và các quy trình, quy chuẩn hoạt động kinh doanh dịch vụ sau bán hàng cho toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc/ Contribute ideas in the development of regulations, policies and processes and standards of after-sales service business for the entire dealer network nationwide.
2. Hỗ trợ công tác quản lý và phát triển gói sản phẩm dịch vụ đại lý tại thị trường khu vực theo phân công phụ trách/ Support the management and development of agency product and service packages in the regional market as assigned.
3. Thực hiện giám sát, đánh giá, đào tạo và hỗ trợ các hoạt động dịch vụ sau bán hàng của đại lý theo phân công phụ trách/ Monitor, evaluate, train and support after-sales service activities of agents as assigned in charge:
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sau bán hàng (bao gồm các chỉ tiêu về lượt xe dịch vụ, doanh thu dịch vụ và phụ tùng) của đại lý theo phân công phụ trách/ Develop targets for after-sales service business activities (including targets of service vehicles, service and spare parts revenue) of dealers according to the assignment in charge;
- Triển khai theo dõi, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ sau bán hàng của đại lý bao gồm: yêu cầu về cơ sở vật chất, các chỉ tiêu hoạt động dịch vụ của đại lý, tính tuân thủ quy trình cung cấp dịch vụ sau bán hàng, v.v. căn cứ theo bộ câu hỏi đánh giá đại lý. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án hỗ trợ cải thiện hiệu quả dịch vụ sau bán hàng/ Implement monitoring, analysis and evaluation of after-sales service business activities of agents, including: requirements for facilities, service performance targets of agents, compliance process of providing after-sales service, etc. based on the agent evaluation questionnaire. On that basis, propose a support plan to improve the efficiency of after-sales service;
- Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ về dịch vụ sau bán hàng cho đại theo hình thức tài chính (khen thưởng, hỗ trợ chi phí hoạt động, chi phí cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v.) và phi tài chính (giải đáp và hỗ trợ xử lý các thắc mắc, yêu cầu của đại lý, v.v.)/ Organizing the implementation of activities to support after-sales service for customers in the form of financial (reward, support for operating costs, costs of facilities and equipment, etc.) and non-financial main (answer and assist in handling inquiries, requests of agents, etc.);
- Đề xuất kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả các chương trình đào tạo phi kỹ thuật cho đại lý và các bên liên quan/ Proposing plans, implementing and evaluating the results of non-technical training programs for agents and stakeholders;
- Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật cho đại lý và các bên liên quan/ Coordinate and organize technical training programs for agents and related parties.
4. Phối hợp thực hiện với Bộ phận Phát triển đại lý & Chăm sóc khách hàng trong công tác xây dựng các chương trình duy trì sự trung thành của khách hàng liên quan đến hoạt động dịch vụ sau bán hàng của đại lý theo phân công phụ trách/Coordinating with the Agency Development & Customer Care Department in building customer loyalty programs related to the agent's after-sales service activities as assigned.
5. Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/ Phó Bộ phận/ Lead/Coordinate to perform other duties as assigned by the Head/Deputy Head of Department
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết/ Qualification & Experience:
- Bằng cấp/Qualification: Đại học ngành nghề ô tô - cơ khí/ University of Automotive - Mechanics
- Kinh nghiệm làm việc/Working experience: Có tối thiểu 2 năm trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan/ Have at least 2 years in the industry or related field

2. Phẩm chất/Năng lực cần thiết/Quality/Ability:
- Kỹ năng/Skills:
+ Thành thạo tin học văn phòng/ Proficient in office
+ Kỹ năng đào tạo, thuyết trình/ Training and presentation skills
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán/ Communication, consulting and negotiation skills
+ Kỹ năng tổng hợp báo cáo/ Reporting skills
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề/ Problem-solving skills
- Bằng lái xe B2/ Driving license B2
- Ngoại ngữ/Foreign language: Tiếng Anh/English

3. Các yếu tố được xem xét ưu tiên tuyển dụng khác/Other factors considered for recruitment:
- Đã từng làm việc tại các Đại lý ô tô/ Worked at Auto Dealers
- Đã từng làm cố vấn dịch vụ hoặc phụ tùng/ Worked as a service advisor or parts
- Bằng cấp chuyên nghành ô tô là một lợi thế/ Automotive degree is a plus

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Hyundai Thanh Cong Viet Nam Auto Joint Venture Joint Stock Company (HTV), with the size of company >500 employees, is a official partner of Hyundai Motor Corporation (HMC) in Korea, exclusive distribution and assembling Hyundai cars ( Assembly factory in Ninh Binh Province). Now, we have 67 agents in VietNam and will archive 78 agents in 2021 in all over the country. In 2020 Hyundai Thanh Cong Viet Nam Auto Joint Venture JSC continues to be the best selling car brand in Viet Nam. So that, to perfect this great organization, we are looking for suitable candidates for almost positions in Sale & Marketing, IT Department, Business Planning & Strategies......

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 12, tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
100-499 nhân viên
PTNS
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)