Chuyên Viên Quản Lý Quy Trình và Hệ Thống

Chuyên Viên Quản Lý Quy Trình và Hệ Thống

Thương lượng 714 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI bonus and voucher gift for your birthday/ national days 8/3, 30/4, 1/5, 2/9 and Tet events
Extra 24/7 Health and Accident Insurance for you and your spouse and children
Opportunities for long term career development

Mô Tả Công Việc

NHIỆM VỤ/MISSION
- Chuyên viên nghiệp vụ hệ thống quản lý cho thuê làm việc dưới sự chỉ đạo của Quản lý quy trình và nghiệp vụ hệ thống quản lý cho thuê, chịu trách nhiệm quản lý hệ thống các hoạt động cho thuê tại các Trung tâm thương mại trên cả nước/ Leasing Management System Executive works directly under Leasing Management System Manager and is responsible for managing the leasing management system of Shopping malls across the country.
- Quản lý quy trình và nghiệp vụ cho thuê, theo dõi thường xuyên và chặt chẽ tình hình cho thuê, thực hiện báo cáo dựa trên dữ liệu từ hệ thống/ Manage the process and professional activities of leasing; Regularly and closely monitor the leasing situations; Make reports based on the system data.
- Quản lý hệ thống dữ liệu tổng thể, xây dựng, cập nhật và đào tạo quy trình cho thuê/ Manage the general data system, establish, update and train the procedure of leasing.
- Một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó/ Other duties from line manager.

HOẠT ĐỘNG/ACTIVITIES
- Hỗ trợ chịu trách nhiệm kiểm soát và vận hành hệ thống theo sự phân công của Quản lý Nghiệp vụ hệ thống quản lý cho thuê/ Supporting to manage and operate LMS under the assignment of Leasing Management System Manager.
- Hỗ trợ nghiệp vụ và kiểm soát hệ thống Quản lý cho thuê nhằm đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt/ Support the leasing professional activity and managing the Leasing Management to ensure a smooth operation all the time.
- Phối hợp với bộ phận IT để đảm bảo hệ thống chạy ổn định, liên tục. Cùng với IT xem xét, khắc phục và điều chỉnh những lỗi phát sinh/ Coordinate with IT department to ensure the system operate consistently; to identify and fix bugs.
- Kiểm tra phát hiện các sai sót, bất thường của các nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống và thực tế để điều chỉnh và cảnh báo kịp thời/ Identify mistakes and abnormal activities on the system comparing to the reality to adjust and issue warning in time.
- Cập nhật các báo cáo theo tháng, quý dựa trên dữ liệu hệ thống LMS theo sự phân công của Quản lý Nghiệp vụ hệ thống quản lý cho thuê/ Update reports monthly, quarterly based on the data of LMS under the assignment of Leasing Management System Manager.
- Tập hợp các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý dựa trên dữ liệu của hệ thống LMS. Đảm bảo báo cáo đúng chính xác, và đúng thời hạn để hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh vận hành, chiến thuật và chiến lược/ Make reports weekly, monthly and quarterly based on the system data; Ensure the report done precisely and in time to support strategic, tactical and operational business decisions.
- Kiểm tra hiệu suất và chất lượng thực hiện hợp đồng cho thuê trên hệ thống/ Check the efficiency and quality of contract on the system.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, tài chính để đảm bảo việc xuất Hóa đơn đỏ, dự phòng, phân bổ doanh thu chính xác và đúng thời gian/ Coordinate with Accounting, Finance team to ensure issue Financial invoice, income accruals and allocation precisely and in time.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo sự phân công của quản lý các cấp/ Perform other requested tasks by manager.

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU/COMPETENCIES
Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn/ Functional knowledge & experience:
- Có khả năng đọc hiểu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh/ Have ability to understand and analyze the data related to the business.
- Hiểu biết về tài chính, kế toán và quản lý dữ liệu/ Having knowledges about finance, accounting, data management.
- Điểm cộng là có thể sử dụng các hệ thống quản lý dự án (vd : MS project) và/hoặc hệ thống liên quan đến kế toán tài chính (vd : SAP)/ As a plus, may have used softwares related to project management (e.g. MS project) and/or related to finance/accounting (e.g. SAP)
- Có sáng kiến và tinh thần trách nhiệm trong công việc/ Having initiative in work, sense of responsibility.

Kỹ năng / Skills:
- Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập: Linh hoạt, quyết đoán và tập trung/ Ability to organize and work as a team and work independently : Flexible, assertive and focused.
- Có khả năng truyền đạt kiến thức và thông tin một cách có hệ thống và dễ hiểu. Hỗ trợ lập các quy trình nghiệp vụ, tài liệu đào tạo hướng dẫn/ Ability to convey information in a systematic and understandable manner. Support to set up professional processes and training manuals.
- Có tư duy phân tích tốt và khả năng học hỏi nhanh chóng cùng với thái độ luôn luôn sẵn sáng làm việc/ Strong analytical thinking and ability to learn quickly with can-do attitude.
- Chủ động trong lập kế hoạch công việc cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/ Be proactive in work planning as in personal tasks.
- Trung thực, bảo mật thông tin/ Trustfull and sense of confidentiality.
- Học hỏi nhanh/ Being a quick learner.

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU/ REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE
- Học vấn/ Education: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành tài chính, Phân tích kinh doanh, phân tích dữ liệu, kế toán hoặc tin học ứng dụng kế toán, kế toán, quản lý vận hành Trung tâm Thương mại/ Graduated in University, preferably majoring in Economics, Finance, Business Analyst, Data Analyst, Accounting or Applied Accounting, Business Management.
- Thâm niên làm việc/ Seniority: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan về phân tích kinh doanh trong một lĩnh vực liên quan/ At least 2 years of relevant experience of business analysis in a relevant functional area.
- Ngoại ngữ/ Language: Tiếng Anh / English.

Kỹ năng văn phòng/ Office skills:
- Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…)/ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…)/ (ưu tiên/preferable)
- Chạy báo cáo Power BU là một lợi thế/ Power BI reporting would be a plus.

Địa Điểm Làm Việc

163 Phan Đăng Lưu Phường 1 Quận Phú Nhuận

Về Chúng Tôi

Central Retail Việt Nam (CRV) là thành viên của Central Retail – Tập đoàn bán lẻ và bất động sản uy tín, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam bao gồm dịch vụ bán lẻ trên nhiều lĩnh vực như: siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử, với 17.000 nhân viên và phục vụ hơn 175.000 khách hàng mỗi ngày. Central Retail Việt Nam sở hữu danh mục thương hiệu bán lẻ đa dạng và 268 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với tổng số 810.000 mét vuông bán lẻ tại 40 trên tổng số 63 tỉnh và thành phố.

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team Activities

Every year, a variety of teambuilding activities are scheduled to offer employees to have fun, relax, and interact with their coworkers such as Christmas, Snack Time, Departmental bonding, New Year's Eve Party, Year's End Party

Bonus

Employee remuneration is always a top focus for Central Retail Viet Nam (CRV). As an official employee, you will be eligible for merit and bonus based on your performance, as well as a salary that is 100% in probationary period.

Healthcare Plan

We believe that your crowning achievement comes from your health and mentality at Central Retail. As a result, employees will receive an AON insurance package, as well as other benefits such as marriage, maternity, and holiday leave. In addition, we provide a webinar - Health Talk for employees to understand the concept of work-life balance, along with a health check-up once a year.

Training

The rapid pace of the 4.0 era inspires us to ensure that our workforce is always future-ready. Many training courses, such as customer focus, professional training, and soft skills, are available at Central Retail Viet Nam to fulfill the requirement for self-improvement.

Benefits

When you join the CRV group as a full-time employee, you get shopping privileges like a 5% discount at GO! Mall and promotions from CRV group brands.

Career Opportunities

CRV provides opportunity for everyone who works here to unlock their full potential. Employees can receive the best assistance and connections to their professions.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

null

Quy Mô Công Ty

5.000-9.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)