Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản (Urgent)

Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản (Urgent)

Login to view salary 637 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

.

Job Description

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện công việc hằng ngày một cách hiệu quả và dự phòng cho những tình huống đột xuất

Nhiệm vụ 2 (Task 2): Quản lý tài sản và hỗ trợ yêu cầu người dùng
- Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi bảo hành, tài sản MMTB IT toàn Tập Đoàn.
- Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật, báo cáo và áp dụng các quy trình liên quan đến tài sản MMTB IT trên các hệ thống quản lý.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch máy móc thiết bị IT.
- Chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cần thiết trong việc trang cấp tài nguyên IT cho các Phòng ban.
- Đề xuất cấu hình và đảm bảo máy móc thiết bị hỗ trợ người dùng làm việc luôn ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tham gia triển khai các dự án của Phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Tập Đoàn.
- Tham gia lắp đặt, triển khai các thiết bị của người dùng cuối khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ người sử dụng trong việc khai thác, sử dụng thiết bị cuối, giải quyết các sự cố.
- Giám sát người dùng cuối thực thi các chính sách sử dụng tài nguyên IT và bảo mật của Phòng.
- Tham gia triển khai kiểm kê tài sản, MMTB IT theo định kỳ của Tập Đoàn.
- Định kỳ tổng hợp, báo cáo và đối chiếu số liệu kiểm kê, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch, xử lý chênh lệch (thừa, thiếu, dán mã tài sản, đổi tên tài sản, cập nhật lại cán bộ, đơn vị sử dụng…)

Nhiệm vụ 3 (Task 3): Tuân thủ/Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện công việc theo quy định/quy trình nội bộ của Tập đoàn với nỗ lực hết mình, cam kết cao nhất và đúng hạn.
- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm hỗ trợ người dùng.
- Tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời các yêu cầu về hệ thống/dịch vụ.

Nhiệm vụ 4 (Task 4): Quản lý kết quả và báo cáo
- Thực hiện hiệu quả những kế hoạch đề ra để hoàn thành các mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của bộ phận.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp, cập nhật thông tin với Trưởng bộ phận để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo và báo cáo đúng thời hạn.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Trình độ: Đại học
2. Kinh nghiệm: từ 2 năm
3. Thái độ:
- Trung thực, cần cù, ham học hỏi
- Chịu được áp lực công việc cao
- Tuân thủ quy trình, kỷ luật công ty
- Độ tuổi: 25 – 30

Job Locations

65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

Established in 1992 (formerly known as Thanh Nhon Limited Liability company), the Nova Group of companies operated in the manufacturing and trading of veterinary and aquatic medicine, and construction of rental villas.
Novaland Group is currently one of the prominent companies in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions.

Our successes were built upon determination, passion and the relentless pursuit essence of innovation. Throughout its 24 years of operation, Novaland has become a prominent Real Estate Investment & Development company with diversified portfolios covering condos, villas, shop houses, shopping centers, offices, and convalescence estates. Our projects are located at strategic locations in Ho Chi Minh City and other provinces in Vietnam.

Read full company information
65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC
1,000-4,999 staffs
HR - Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.